AR FILIPENSE
Ar he̱ꞌmi bi ꞌyotꞌa ar Pablo bi me̱mpa ya me Filipo
1
Ar nze̱ngwa
Nuga dar Pablo ne ar ku Timoteo, yá ꞌbe̱gogihe ar tsi Hmu Hesukristo, di otꞌahe nunar he̱ꞌminu̱, tsi kuhu̱ gi ꞌbu̱hu̱ har hnini Filipo, ne xka ñꞌemu̱ihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo. Di ze̱ngwaꞌihe mahye̱giwi ri ndöhu̱ har nijö ne yá ma̱xte.
Jö ma tsi Dadahu̱ ne ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo da ꞌraꞌahu̱ nꞌar hogamꞌu̱i ne da hwëkꞌahu̱ yá ñho.
Ar Pablo a̱pa Jö da ma̱xa ya gamfi
Núꞌmu̱ di beñꞌahu̱ di umba njamödi Jö.
Hyaxꞌmu̱ xa di johya hindi pumhni ga a̱pabi da ma̱xꞌa gi gathohu̱.
Ngetho núꞌmu̱ ga ndu̱i ga ñꞌemu̱ihu̱ dinjawa, xa xka mfa̱xtehu̱ da nu̱nga ar hoga mhö.
Di ka̱xmbeni Jö togo bi du̱ꞌmi bi pa̱ta ri mꞌu̱ihu̱, ꞌyo di jwata ar ꞌbe̱fi, ne di wa núꞌmu̱ xta menga ar tsi Hmu Hesukristo.
Di beñꞌahu̱ xiñho ngetho xa di pe̱sꞌahu̱ nꞌar döta mhöte. Jö xi hwëgagi ga ñöni ne ga da̱majöni ar hoga mhö. Ha nuꞌahu̱ xka fa̱xkagihu̱, hinxka hye̱gase̱gihu̱ mödi núꞌmu̱ di owa har fa̱di.
Jö pödi xa ntsꞌe̱di di beñꞌahu̱, ngetho ar tsi Hmu Hesukristo xi ꞌraka nꞌar döta mhöte.
Di a̱pa Jö da hñuxa ár nzitꞌi ri mhötehu̱, ne xa gi pe̱ꞌsu̱ ar hoga mfeni, ne njapꞌu̱ gi pöhu̱ tema xiñho gi ꞌyo̱thu̱.
10 Njapꞌu̱ da tsa̱ gi pöhu̱ gi hwañhu̱ nöꞌö xiñho, ne gi ꞌbu̱hu̱ nꞌar te xintꞌaxi, ne hinte da kꞌasꞌahu̱ núꞌmu̱ xta penga ar tsi Hmu Hesukristo.
11 Di to̱ꞌmi xa gi ꞌbu̱hu̱ nꞌar hogamꞌu̱i gi ꞌbu̱hwihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, ne njapꞌu̱ gi nsundabihu̱ Jö.
Nuga xta e̱ntꞌa ma te ga pe̱pa ar tsi Hmu Hesukristo
12 Tsi kuhu̱, di ne gi pöhu̱, gatho nöꞌö xta thogi umba ar tsꞌe̱di ár hoga mhö Jö.
13 Gatho nuya ndogu ꞌbu̱kwa ne nuꞌu̱ maꞌra ya jöꞌi, pöꞌu̱ di o har fa̱di ngetho di mömba ár mhö ar tsi Hmu Hesukristo.
14 Nuya thogiyu̱ di thoka, nze̱ye̱ ya ku xi ma̱tsꞌi xi ze̱ta yá ñꞌemu̱i, ne hingi ntsu da mömba ár mhö ar tsi Hmu.
15 Di pöka xiñho ja ꞌraꞌu̱ mömba ár mhö ar tsi Hmu Hesukristo, ngetho ñöska ma ꞌbe̱fi ne honga ar hñö, mödi maꞌra tsitꞌa yá mu̱i o̱tꞌa nꞌar hoga ꞌbe̱fi.
16 Nuꞌu̱ togo hingi tsitꞌa yá mu̱i mömba ár mhö ar tsi Hmu, ho̱nse̱ honga ar hñö, beñꞌu̱ njapꞌu̱ da tso̱tka ma mu̱i, ne da hñuxhmö empꞌö ma u̱giwa har fa̱di.
17 Ha maꞌra pe̱ꞌsa nꞌar döta mhöte mömba ár mhö Jö, pöꞌu̱ xi jokagi har fa̱di ngetho di ñönga nunar hoga mhönu̱.
18 Mödi hingi tuka ma mu̱i hanja ñöꞌu̱, nuꞌmu̱ tsitꞌa yá mu̱i o̱tꞌe wa hinꞌö. Di johya ngetho nsipa ya jöꞌi togo ar tsi Hmu, ne hinga tsa̱ya̱ ga njohya di mapꞌu̱.
19 Di pödi, gatho nöꞌö di thopya ma ga po̱ni xiñho, ngetho gi fa̱xkagihu̱ gi a̱fu̱ Jö, ne ꞌrakagi ar tsꞌe̱di ár Hñö ar tsi Hmu Hesukristo.
20 Nöꞌö di to̱ꞌmga, hinga ma ga ꞌbe̱ ma tsa̱. Nupya ngu mahamꞌu̱ di to̱ꞌmi da tꞌeꞌspa ár nsu ar tsi Hmu Hesukristo ha ma te, wa da thogagi wa da the̱gagi.
21 Ngetho nuꞌmu̱ di ꞌbu̱i, di e̱ntꞌa ma te ga pe̱pa ar tsi Hmu Hesukristo, ha nuꞌmu̱ ga tu, ma ga nthe̱ꞌbeꞌö, gehnu̱ ma nthöhö.
22 Ha nuꞌmu̱ di tetho, xiñho ga pe̱pa ar tsi Hmu. Jange hindi pödi ndana ga hwahni.
23 Ngetho nuya yohoyu̱ di ꞌbu̱ madetho. Di ne ma ga tsu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, di handi xiñhoꞌö.
24 Ha nuꞌmu̱ ga kokwa di tetho, töte ár ñho ngetho gi hongagihu̱.
25 Di ka̱xmbeni da njapꞌu̱, ma ga kohwihu̱ har ximha̱i, ne ga fa̱xꞌahu̱ da te ri ñꞌemu̱ihu̱ ne gi njohyahu̱.
26 Jange núꞌmu̱ xka ꞌbu̱pꞌu̱, xa ma gi nsundahu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, ngetho ma gi penju̱ gi hyandju̱ manꞌagi.
27 Ho̱nse̱ di a̱ꞌahu̱ gi ꞌbu̱hu̱ ngu mönga ár hoga mhö ar tsi Hmu Hesukristo. Ne núꞌmu̱ ga mapꞌu̱ ma ga kꞌösꞌahu̱, wa di ꞌbu̱ yapꞌu̱, ga o̱de da nsikagi gi ꞌbu̱hu̱ xiñho, gi pe̱ꞌsu̱ nꞌadar mfeni, ne gi umba ri mu̱ihu̱ xa gi mpe̱hu̱, gi ñöñhu̱ ar jamfi xta pöhu̱ har hoga mhö.
28 Yo ma gi ñhe̱hu̱ da piꞌahu̱ nuꞌu̱ togo u̱tsaꞌihu̱. Njapꞌu̱ födi ma da mꞌe̱ꞌu̱, ha nuꞌahu̱ nheki gi pe̱ꞌsu̱ ar mpo̱ho̱, ne nunu̱ go bi pe̱hna Jö.
29 Ngetho xka ñꞌemu̱ihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, hinge ho̱nse̱ xi tꞌaꞌahu̱ ar se̱ki gi jamfihu̱. Mahyoni gi thohu̱ ar ntꞌu̱tsa nꞌehe, ngetho gi da̱hu̱ majöni xka ñꞌemu̱ihu̱.
30 Nuꞌahu̱ gi ñömfu̱ ár mhö Jö, gi thohu̱ ngu ga hyanthu̱ ndi thoka, ne gi o̱hu̱pya di thogi ngetho di ñömba ár mhö Jö nꞌehe.