3
Jesus kaija'ari nava'isohiva abono varani hina hida
Ka'oa hiki bana hida varani:
“Makhira binofihi ida Jesus kaija'ari nava'isohiva abono hina;
badani jahaki-ra nofiha.”
Nimania bana hida Jesus kaija'ari nava'isohiva abono hojana jahaki, ija'ari vahoariha avakaraganaharia kaimoni ida nahina jahariki-ra namonahavini. Gamo hoarani oavani-ra vahoja'ara ada Jesus kaija'ari nava'isohiva abono. Jahaki ida kidiva'ibodivarani. Biogaki ida abono-ra nasohivini. Ni-bado nina arafiaki, ni-ihivadina arafiani-ra nofiki. Binofiki ida ija'ari-ra gathanijahakivini gorana. Biogaki ida Deus athia vahoariha-ra va'ora ka'ojomo'ijahakivini.
Ni-kahanoki, ni-hoariha-ra dafiaki. Ija'ari hahavi-ra nakaidivaki ada. Ni-kamadiaki. Ni-bikava'ibodivaraniha'oadahaki ida jiniro a'ba'dini-ra gathanivini. Biogaki ida kidigamo, kidisai vihiki-ra va'ora vaka'da'divini, kidisaia vavava'ihavini athi naabani vihira kaimoni. Makhira biogarihi ida kidisai-ra vaka'da'divini, ni-nihanikia Jesus Cristo kaija'ari-ra nava'isohivini-ra ogaki?
Hari'a jorakia vanagathogatho ada Jesu-ra nofija'diniki, Jesus kaija'ari nava'isohiva abono hina. Avanagathogathojorakiha; abono-ra vaboraborahaki vahabini bana ada. 'Bo'dakari Jahari abono-ra vaboraborahaki, oniani ida jaharikia Deua biarakhavini hija bana. Jesus kaija'ari nava'isohiva abono abono-ra vaboraborahaha; jaharikia Deua biarakhaha jaboni, Jahari-ra arakhavini vani fori hina.
Jesus kaija'ari nava'isohiva abonoa bada bini'aki ida badani jahaki, vara bivani'aki ida varani jahaki jaboni, Jesu-ra vanofirikia jahana vakahira kaimoni. Badani jaharikia kabadanira vaha; bada bini'akia va'i bianaipahihimaniha vaha; Jahari katapajoa o'oiki fori himaniha vaha.
Jesus kaija'ari kakodiava abono varani vihina
Nimania bana hida Jesus kaija'ari kakodiava abono varani vihina. Jahaki ida Jesus kaija'ari kakodiava abono hojai jahakia kahojaina. Binofika'oaki ida Jesus kaija'ari hina. Ni-kahanoki. Ni-bikava'ibodivaraniha'oadahaki ida jiniro a'ba'dini. Ni-hojaki ida nahina asohiriki va'i kaabanahahani kania. Bikajari'dapa'itxirihi ida ojomo'ihi athini Deua binanamithavini hi'iki. Ni-bianahoarihaki.
10 Jesus kaija'ari vahoariha va'ora vakaijo'a'imidiava adani Jesus kaija'ari kakodiava abono kaimoni. Jahani vakaragahi ida vahojana, oniania va'ora vanagathogathoha.
11 Nimania jaboni bana ida Jesus kaija'ari kakodiava abono kagamo hojani jahaki. Ni-hoariha-ra kanavaranihaki varani jaharikia. Jahaki ida kidiva'ibodivarani. Biogaki ida hoariha kanahina-ra akadava'avini.
12 Gamo hoarani oavani-ra vahojara ada Jesus kaija'ari kakodiava abono. Biogaki ida kidisai, kidigamo, gorana kaija'arini vihiki-ra va'ora vaka'da'divini afojahaki. 13 Jesus kaija'ari kakodiava abonoa bada bini'ajahakihi ida kidibadani, ija'ari vahoariha vanokihi, vavajahahi, vanofi'ihi jaboni ida va'ora vaka'da'divini. Ofinirina vani binamonidanokija jaboni ida Jesus Cristo varani hina bikajari'dariki.
Ojomo'ihi athini hida
14 Timóteo, ira okajirihivini kaba'i, onofiki ida jorakia ira onavanavanahavini. 15 Kadania okhajorakirihi vahabini bana, oniani ida oathi kapapirania ira onava'isohijoravini hija Jesus Cristo kaija'ari vahojana jahakia. Hokiki ada akadiDeus ka'oa. Deus kaija'ari arihiki hari, aananamithaonija kaimoni ida Deus athi ka'oa hini.
16 Deua binanamithavini viahania ida ojomo'ihi athini, ni-ija'aria aviga'iaki kaho. Ahojaki vakadiania ida hojai jahaki Deua binofiki. Nimania bana hida ojomo'ihi athini ahojaki Deua vara bivani'aki:
“Makhira hina khaki ada Deus.
Ma'onahai Jahakia
jahaka'oana bikahiki
ada ovari makhira.
Deus ibavi kaija'arinia
vanoki'aha ada
makhira Jesus oniki.
Ija'aria vara vavani'avini hiki ida Jesus varani hina arabo hahavi
kaija'arinia vakamithaja
kaimoni.
Ija'ari vaipohikia vakajari'darihi ida varani hina.
Ibavi jahani arafiaki kania Deua biavikasi'aha.”
Nimania ida ojomo'ihi athini.