PEDROVA'EA OMOMBE'UYPY AHE VE
Primeira Carta de Pedro
1
Ji ko Pedroramo. Ji Jesus Cristo'ga moirũharamo ako. Kiro ji ikwatijari imondovo nhinhi'ig̃a pe me Tupana'gareheva'ea pe – perope peju g̃agwyri pe: Ponto pe, Galácia pe, Capadócia pe, Ásia pe, Bitínia pe. Pevo pe kwaki'opavi pejigwovo pejijupa g̃apyteri pe penhimongyavo raikwehe. G̃wemimbotarimo Tupana'ga nhanderuvete'ga pe mo'emo'ẽi ojive hako g̃ahã po ti oko jireheva'ero javo. Tupana'ga ra'uva pe mongoi Tupana'gareheva'ero a'ero raikwehe. “Amo'emo'ẽ ji g̃a tohendu katu ti g̃a Jesus Cristo'ga nhi'ig̃a javo,” ei Tupana'ga. “Tomombo ti ga g̃andekote'varuhua g̃a hugwi omanoro g̃waramo,” ei ga.
Tupana'ga ti tomombyry hete pe me. Tonog̃atu hete ti ga pepy'a no.
Pyry ti nhande ve nehẽ
Timbohete ti Tupana'ga. Gaha ko Jesus Cristo'ga ruva'ga nhandepojykaharete'ga ruva'ga. Ombogwera ga Jesus Cristo'ga gamanoa hugwi raikwehe. Gambogwerava g̃waramo Tupana'ga nhande mboheaporog̃ita pyahu nhande mongovo. A'ereki ga nhande porogwety hete. Nhandereaporog̃ita ipyahuro g̃waramo nhande ei: Tupana'ga po ti nhande mbuhuruka tuhẽ yvagi pe nehẽ nhande mongovo avuirama ojipyri nehẽ, xa'e nhande. Nhandereaporog̃ita ipyahuro g̃waramo nhande ei no: Tupana'ga po ti ombuhu tuhẽ pyryheteva'ea nhande ve nehẽ. Tupana'ga remimbuhura pyry tuhẽ avuirama. Ndopavi po ti nehẽ. Ndite'varuhui'i'i po ti nehẽ no. Niymyani nehẽ. A'ereki pyry hete. Kirog̃we tuhẽ Tupana'ga herekokatui a'ea pe me yvagi pe. Ga pe a'ngu no. A'ereki Tupana'ga ipopoaka pe a'nguavo pejikoga g̃waramo ga rehe. A'ero po ti Tupana'ga pe mbuhurukari pe mongovo ojipyri avuirama yvagi pe nehẽ. Pendekoag̃wama po ti ga imboukwahavi mbapava koty nehẽ.
Pendoryndory pe a'ea rehe. A'ea ja po pe ne'ouhũramo kiro g̃a imbohahyparavuhurame pe me. Tupana'ga opota penhimomiranama hahyrame pe me tiukwaha ti g̃ajikohetea ji rehe javo. A'ereki jukwaha pejikohetea ga rehe penhimomiranamame hahya pe. Ehepia te ouro. G̃a imbokumbokurame ouro imo'eamo ite'varuhuva'ea jugwi jukwahavamo hembyruera pyryva. Na jitehe jukwaha pejikohetea Tupana'ga rehe hahyrame pe me. Ouro ko pyry novĩa. Johe'i hete pyry pejikohetea Cristo'ga rehe. Ouro opa reki. Pejikohetea ki a'e te ndopavag̃wami po rimba'e. Jukwahavame po ti Tupana'ga pe mbohetei aerẽ nehẽ. Jesus Cristo'ga nhimboukwahavame ua po ti Tupana'ga ei pe me nehẽ: “Pyry hete pejikohetea Jesus'ga rehe,” e po ti ga pe me nehẽ.
Ndapehepiagi ve pe Jesus Cristo'ga. Emo pe ga arõhetei. Ndapehepiagi tuhẽ pe ga kiro. Emo pe jikohetei ga rehe. Igwete pe ndoryndoryhetero pejikoga g̃waramo ga rehe. Yvagahugwiva'ea ko pendoryhetea ga rehe. Tegwete reki pendoryva imombe'uhava ojipe'g̃a pe. Pejikoga g̃waramo Jesus Cristo'ga rehe po ti Tupana'ga pe nderohoi yvagi pe ojipyri nehẽ. Pejihoag̃wama rehe pe ndoryhetero kiro a'ero.
10 Pehoag̃wama rehe Tupana'ga nhi'ig̃a mombe'uharava'ea japyakahetei tikwaha hete javo hako. A'ero ahe imombe'unhog̃wenondei javo hako. “Tupana'ga po ti omombyry g̃a pe nehẽ g̃a nderogwovo yvagi pe nehẽ,” ei Tupana'ga nhi'ig̃a mombe'uharava'ea hako. 11 Cristo'ga ra'uva oko ahe pavẽi ahe mbo'embo'eavo hako. “Hahy hete na'ẽ po ti Cristo'ga pe nehẽ. Igwete po ti ga manoi novĩa. Emo po ti pyryhetero ga pe nehẽ,” e'i Cristo'ga ra'uva. “Okwerava'ja po ti ga nehẽ ogwovo yvagi pe nehẽ. Aerẽ po ti ga rura'javi ojiheve'g̃a nderogwovo yvagi pe Tupana'ga pyri nehẽ no,” e'i gara'uva Cristo'ga mombe'gwovo ahe ve. A'ero Tupana'ga nhi'ig̃a mombe'uharava'ea japyakai a'ea rehe hako. “Maname po ti a'ea nehẽ?” ei ahe. “A'ea rupi ti marã nehẽ?” ei ahe ojapyakavo hehe.
12 Tupana'ga e'i ahe ve no hako: “Penemimombe'ua ko pejiveva'ea rũi reki korogweva'ea rũi,” ei ga ahe ve. “Aerẽva'ea pe imombe'ui a'earupive'g̃a ti tokwaha javo,” ei Tupana'ga ahe ve. A'ero ahe Cristo'ga mombe'umbe'ui hako. Cristo'ga mombe'ua jitehe ag̃wamove'g̃a omombe'u pe me no. A'ereki Tupana'ga ombuhuruka gwa'uva g̃a pyri yvaga hugwi g̃a mbo'eavouka jupe. A'ero g̃a Cristo'ga mombe'ui pe me pyryva'ea mombe'gwovo. Yvagipeve'g̃a vehevi okwaha pota a'ea no novĩa Tupana'gapyrive'g̃a.
Peko katu ti, ei Tupana'ga
13 Pejirokwa ti a'ero penhimbovyvya. Jesus Cristo'ga po ti omombyry pe me nehẽ onhimboukwahavame ua yvya koty nehẽ. Cristo'ga remimombyryva rehe ti pejapyaka hete a'ero tomombyry tuhẽ ti ga nhande ve javo. 14 Pehendu katu ti Tupana'ga nhi'ig̃a. Ymya pe ipotaruhui ite'varuhuva'ea jipi. A'ereki a'ea rupi pe ndapekwahavi pejikoge'yma Jesus Cristo'ga rehe. Pepohi ti pejikoagwera hugwi a'ero penhimbipotaruhua hugwi. 15 Tupana'ga ndokote'varuhui'i'i. A'ereki ga oko katu jipi. Ga pe mo'emo'ẽ ji javijitehe ti peko katu javo. Peko katu ti a'ero pejikojikovo. 16 A'ereki aherembikwatijara omombe'u Tupana'ga nhi'ig̃a ahe ve. “Ji ako katu,” ei ga. “Nurã ti peko katu ji javijitehe nehẽ no,” ei Tupana'ga.
17 Penhi'ig̃ame Tupana'ga pe pe ei Apĩ ga pe. Emo gaha reki e'i a'itituhẽva'ea rupi katu yvyakotyve'g̃a ndeaporog̃ita pe. Jara'g̃a pe ga ei: “Peko katu pe.” Jara'g̃a pe ga ei reki: “Peko te'varuhu pe.” A'itituhẽva'ea rupi katu ga ei g̃a pe nhaporemo ikwahava g̃andeaporog̃ita. Tapepojihuve'ymuhũi ti a'ero pejuvete'ga Tupana'ga pejikovo penhimarane'ymame yvya koty.
18-19 A'ereki pe pekwaha Cristo'ga manoa pe ndepyga. Omanoro g̃waramo ga pe mbopiro'yi pendekotehea hugwi. Mbatera rũi opava'ea rũi pe mbopiro'yi pendekotehea hugwi. Ouro rũi pe mbopiro'yi. Prata rũi pe mbopiro'yi. Nanongara nhaporemo rũi tuhẽ pe mbopiro'yi pendekotehea hugwi. Pendekoteheagwera rehe penamonhava'ea pe mbo'embo'ei pe mbojikwakuteheavouka. Cristo'ga pe mbopiro'yi reki a'ea hugwi omanomo pe ndepyga. Ga ko cordeiro ja – kiroki a'ea g̃a okwava'ẽ ijukavo Tupana'ga pe. Pyryheteva'ea g̃a okwava'ẽ ndite'varuhui'i'iva'ea. Na jitehe Cristo'ga nhikwava'eg̃i Tupana'ga pe heka'voguka gwekoa omanomo. Ga ndite'varuhui'i'i. Pyry hete ga novĩa. Emo ga onhikwava'ẽ omanomo pe ndepyga.
20 Yvya apoa renonde Tupana'ga ei Cristo'ga pe po rimba'e: “Ndehe ti eho yvya koty emanomo g̃ambopiro'yharamo nehẽ,” ei Tupana'ga ga pe. Ag̃wamo reki mbapava koty Cristo'ga ukwahavamo ua pe ndepyga ikwehe. 21 Gaha pe mbojiko Tupana'ga rehe. Tupana'ga ga mbogwera gamanoa hugwi ga mongovo huvihavuhuhetero ikwehe. Nurã pe jikohetei Tupana'ga rehe. Igwete pe ei: “Tupana'ga po ti imombyryvi nhande ve g̃wembi'ea rupi nehẽ no,” pe'e pe.
22 Pehendu katu pe a'itituhẽva'ea Jesus Cristo'ga mombe'ua. A'ero pe imomborukari pejikote'varuhua pejihugwi. A'ero pe penhiirũ'g̃a arõhetei Jesus'gareheve'g̃a. Penhoarõ hete tuhẽ ti a'ero.
23 Tupana'ga okoji onhi'ig̃a reheve. Onhi'ig̃a pyvõ ipopoakava'ea pyvõ ga pe mbojihuvi gwa'yramo pejikogame ojihe. Penduva'g̃a pe mbojihu raikwehe. Emo aerẽ penduva'g̃a omano yvyakotyva'ero g̃waramo. Tupana'ga ki a'e te nomanoi. Gaha pe mbojihuva'ja gwa'yramo. 24 Tupana'ga rembikwatijarukara e'i no:
“Yvyakotyve'g̃a ko yvotyra ja,” e'i.
“G̃akatuhetea ko yvotyrakatua ja no.
A'ereki ipotyra inhymba reki.
Ohova okui pa,” e'i.
“Yvyakotyve'g̃a na jitehe opa pa no,” e'i.
25 “Tupana'ga nhi'ig̃a ki a'e te okoji avuirama,” e'i ikwatijara.
Tupana'ga nhi'ig̃a jitehe g̃a omombe'u pe me raikwehe. A'ereki g̃a omombe'umbe'u pyryva'ea pe me Jesus Cristo'ga mombe'gwovo.