PAULOVA'EA OMOMBE'U ÉFESOPEVA'EA PE
Carta de Paulo aos Efésios
1
Jihi ko Pauloramo Jesus Cristo'ga moirũharamo jiporavykyavo Tupana'ga pe Cristo'ga mombe'gwovo. A'ereki nahã Tupana'ga opota.
Kiro ji ikwatijarukari imondouka pe me. Pe ko Tupana'ga remimo'ẽharamo. Ndapepohiri pe Cristo Jesus'ga hugwi pejikovo gareheva'ero jipi. Kiro ji ikwatijarukari imondouka pe me – perope cidade de Éfeso pe.
Kiro ji ei: Nhanderuvete'ga Tupana'ga ti tomombyry pe me Jesus Cristo'ga pavẽi nhandepojykaharete'ga pavẽi. Tonog̃atu ti g̃a pepy'a, a'e ji.
Tupana'ga pyry hete nhande ve
Timbohete ti Tupana'ga! Ga ko nhandepojykaharete'ga ruva'ga Jesus Cristo'ga ruva'ga. Ga ko Jesus Cristo'ga ruvihavuhuhete'ga no.
Ymyahũ yvaga hugwi Tupana'ga omondo gwa'uvapyryva nhande pyri imombyryva nhande ve. Nhande jikoty'aro g̃waramo Cristo'ga pavẽi a'ea imombyryparavuhupavi nhande ve.
A'ereki ymyahũ yvya apoa renonde yvaga apoa renonde Tupana'ga e'i: “Tamombyry ti ji g̃a pe nehẽ,” ei ga. A'ea rupi ga nhande mbojikoty'aruka Cristo'ga pavẽi. Nahã ga nhande mo'emo'ẽi ojive.
“Toko pyry ti g̃a okote'varuhue'yma tuhẽ jirovai pyteri pe ji arõheteavo nehẽ,” ei Tupana'ga nhande mo'emo'eamo.
A'ereki ymyahũ ga e'i ojapyakavo nhande rehe: “Amboja'oja'o ti ji g̃a jijive toko ti g̃a jira'yramo upa ji pyri nehẽ Jesus Cristo'ga manoro g̃waramo g̃a ndepyga nehẽ,” ei ga.
“Nanongara ji apota,” ei ga.
Nahã ymyahũ ga pyryvamo nhande ve nhande mo'emo'eamo nhande mongovo gwa'yramo tanhimboheteuka ti g̃a pe jipyryva katukaturo g̃waramo g̃a pe javo.
Tupana'ga pyryhetero nhande ve nhande jikoty'aro g̃waramo Cristo'ga pavẽi Tupana'ga remia'nguhete'ga pavẽi.
Gwekoa reka'vogukaro g̃waramo omanomo Cristo'ga nhande mbopiro'yi nhanderekote'varuhua hugwi. Nurã Tupana'ga ndokwahava'javi nhanderekote'varuhua imomboa.
Nahã Tupana'ga pyrykatukaturo.
Nahã ga pyryhetero nhande ve ikwahapava onhimombaragwahava.
G̃wemimbotarimova'ea g̃wembiepiukaripyre'yma ga ikwahavukari reki nhande ve.
A'ereki ga okwahavuka pota hete nhande ve. E'i ga: “Nahanahã ti nehẽ ji Cristo'ga mondoro g̃waramo g̃a pyri nehẽ,” ei ga.
10 “Aerẽ mbapava koty ti pyry ji ve ji g̃a mongopavi Cristo'ga nhi'ig̃a rupi yvagipeve'g̃a yvyakotyve'g̃a ndeheve nehẽ. Nahã ti ga g̃apojykaharete'ga nehẽ, ei ga.
Cristo'ga nhi'ig̃a rupi ti ji imongopavi yvagipeva'ea yvyakotyva'ea reheve nehẽ. Nahã ti ga a'ea pojykaharete'ga nehẽ no.
Nahã ti Cristo'ga rekoi tuhẽ huvihavuhuhetero mbatera nhaporemo ipojykaharetero g̃a nhaporemo g̃apojykaharetero nehẽ no,” ei Tupana'ga.
11 Ore jikoty'aro g̃waramo Cristo'ga pavẽi Tupana'ga pyryhetero ore ve. Aerẽ ti ga ore mongoi ojipyri ore mombytavo avuirama nehẽ no.
A'ereki ymyahũ Tupana'ga omongo pa g̃wemimbotarimova'ea rehe. A'ea rupi ga ojapyaka ore rehe no. Heaporog̃ita ga ore mo'emo'eamo ojive javo hako. E'i ga:
12 “Tanhimboheteuka ti g̃a pe jikatukaturo g̃waramo – kiroki g̃a ojikogypy Cristo'ga rehe,” ei ga hako. Na tuhẽ. A'ereki Tupana'ga ojapyaka ypy gweaporog̃itaro.
Aerẽ te ga imongopavi g̃wemimbotarimova'ea rehe. Orojikogypy ore Cristo'ga rehe.
13 Ymya'ĩ pejiko pe Cristo'ga rehe no henduvame Cristo'ga mombe'ua a'itituhẽva'ea.
G̃a e'i pe me: “Pejiko ti Cristo'ga rehe imomboruka ga pe pejekote'varuhua,” ei g̃a pe me.
Cristo'ga pavẽi pe jikoty'aro g̃waramo Tupana'ga imondoi gwa'uvapyryva imombytavo pe pyri no pejikogame Cristo'ga rehe.
A'ereki ymyahũ Tupana'ga e'i: “Amondo ti ji jira'uvapyryva g̃a pyri g̃a pojykauka jijive nehẽ – kiroki g̃a ojiko Cristo'ga rehe. Jukwaha a a'ero nhirembipojyka nehẽ.” A'ea Tupana'ga ei gwa'uvapyryva mondovo pe pyri.
14 Pyryva'ea gwa'uvapyryva ga imondoi nhande ve kiro. Nurã nhande ei ikwahava javo: Tupana'ga ti imombyryhetei nhande ve nhande pokoguka nhande mbopiro'yuka nhanderekote'varuhua hugwi nehẽ.
Ojipyri ti ga nhande rerohoukari nhande mombytavo avuirama nehẽ toko ti g̃a jireheva'ero javo, xa'e nhande ikwahava.
Pyry hete ga nhande ve gwa'uvapyryva mondovo nhande pyri tanhimboheteuka ti g̃a pe jikatukaturo g̃waramo javo.
Paulova'ea onhi'ĩ Tupana'ga pe Éfesopeva'ea repyga
15-16 Nurã jihi no, nhinhi'ig̃ame Tupana'ga pe ji nanhi'imbigi ga pe pe ndepyga.
—Ndepyry hete nde, a'e ji Tupana'ga pe. A'ereki nde erembojiko Éfesopeve'g̃a Jesus'ga rehe g̃a pokoga. Emombyry ti g̃a pe, a'e ji ga pe jipi.
A'ereki ojipe'g̃a pe mombe'u ji ve. “Éfesopeve'g̃a ojiko hete Jesus'ga rehe nhandepojykaharete'ga rehe ikwehe,” ei g̃a ji ve. “Oarõ hete g̃a Tupana'ga remimo'ẽhara'g̃a nhaporemo,” ei g̃a pe mombe'gwovo.
17 Tupana'ga ko nhandepojykaharete'ga ruvihavuhuhete'ga Jesus Cristo'ga ruvihavuhuhete'ga. Gaha timbohete! A'ereki ga pyry katu katu nhanderuvete'ga. Ga pe ji ei pe ndepyga jipi:
—Ekwahaheteuka ti Éfesopeve'g̃a pe nahanahã ji rekoi javo. Ndera'uva ti tombo'e g̃a nde rehe nde monhimombaragwahavuka g̃a pe. Ndera'uva ti tanderepiuka g̃a pe g̃a mboheaporog̃itakatuavo nahanahã Tupana'ga rekoi javo, a'e ji Tupana'ga pe pe ndepyga.
18 Ga pe ji ei:
—A'ero ti gweaporog̃itakatuheterame Éfesopeve'g̃a ikwahavi oyvyteri pe nehẽ. Nurã ti g̃a ei nehẽ: “Pyry hete ti nhande ve nehẽ. A'ereki Tupana'ga e'i opyryvamo nhande ve: ‘Tuhu ti g̃a upa avuirama ji pyri nehẽ,’ ei Tupana'ga nhande ve.”
—Nahã ti g̃a ei ojikoheteavo nde rehe gworygworyvamo nehẽ, a'e ji Tupana'ga pe pe ndepyga.
Ga pe ji ei:
—Gweaporog̃itakatuheterame ti Éfesopeve'g̃a ikwahavi neremimbokatukatua ojive, a'e ji. Nurã ti g̃a ei nehẽ: “Yvagi pe ti ikatu katu nhande ve nhaporemo nehẽ Jesus'gareheva'ero nhande rekoro g̃waramo. Tupana'ga ti nhande mongoi ojipyri jara'g̃a ndeheve nehẽ no g̃wemimo'ẽhara'g̃a. Ga pyri ti nhande rukatui g̃a pavẽi avuirama nehẽ,” e'i ti g̃a ikwahava nehẽ, a'e ji Tupana'ga pe pe ndepyga. Nahã ti ejikwahavuka Éfesopeve'g̃a pe, a'e ji Tupana'ga pe pe ndepyga.
19 Ga pe ji ei:
—Gweaporog̃itakatuheterame ti Éfesopeve'g̃a ikwahavi ndepopoakahetehetea nehẽ. A'ea nde hepiukari ji ve g̃a pe nhaporemo no – kiroki g̃a ojiko nde rehe. Nurã ore ei: Ndepopoakaheteavo g̃waramo ti nde ore pokogi nehẽ no. A'ea ore ei, a'e ji Tupana'ga pe pe ndepyga.
20 A'ereki Tupana'ga opopoakara pyvõ Cristo'ga mbogwerava'ja omanove'g̃a hugwi. Opopoakara pyvõ jitehe ga Cristo'ga reroho ojipyri ga mboapyga ojohukoty rũi ga mongovo toko ti ga huvihavuhuhetero yvagi pe okovo nhimoirũharamo javo. Nahã opopoakahetea pyvõ Tupana'ga imombyryvi Cristo'ga pe. Na jitehe ti Tupana'ga imombyryvi nhande ve opopoakahetea pyvõ nehẽ no.
21 Yvaga pype hete Tupana'ga omongo Cristo'ga ojohukoty rũi. Koji'i hete tuhẽ Cristo'ga popoakaramo ojipe'g̃a hohe pa a'ero. Ipopoaka hete ranuhũ ga a'ero ipopoakaheteve'g̃a hohe pa ipopoakaheteve'g̃andeheve'g̃a hohe pa no g̃anduvihava'g̃a hohe pa no g̃anduviha'vi'g̃a hohe pa no. G̃a nhaporemo omondomondouka ojipe'g̃a g̃wemimbotarimova'ea rehe ag̃wamo. Aerẽ ti g̃a g̃a mondomondouka nehẽ no. G̃a hohe pa Cristo'ga ipopoaka ojipe'g̃a hohe pa nhaporemo no.
22 Tupana'ga g̃a mongopavukari yvagipeve'g̃a nhaporemo yvyakotyve'g̃a nhaporemo Cristo'ga nhi'ig̃a rupi ga ko g̃apojykaharetero javo. Tupana'ga imongopavukari yvagipeva'ea nhaporemo yvyakotyva'ea nhaporemo Cristo'ga nhi'ig̃a rupi ga ko a'ea pojykaharetero javo. Cristo'ga rekorame ipojykaharetero g̃apojykaharetero Tupana'ga ga mongoi g̃apojykaharetero – kiroki g̃a ojiko ga rehe onhimono'ono'og̃a jipi tihendu Tupana'ga nhi'ig̃a javo. Nahã Tupana'ga ga mongoi g̃a'akag̃amo tomongo ti ga g̃a g̃wemimbotarimova'ea rehe javo.
23 G̃a pe ji ei: Cristo'ga ra'oa. A'ereki gaha g̃a poko g̃a monhimomiranambava g̃a mbopopoaka imombyrypava g̃a pe okovo g̃a pyri. Nahã ga g̃a pojykapavi ohygahipava g̃a ndehe jipi. Yvagipeva'ea yvyakotyva'ea ga ipojykapavi ohygahipava hehe jipi no. Yvagipeve'g̃a yvyakotyve'g̃a ga g̃a pojykapavi ohygahipava g̃a ndehe jipi no.