Soo Paul ka Mu Thessalonica-witu-matoo Tubosoo
1
Mu Paul, Silas, noko Timothy tubona, umu ka Te Naa noko Te Pabe'e naka'oedyukudu ka Thessalonica mee naneadu-witoo nabodu. Numme mu nanesootuhikute mee unnena, “Te Naa, Te Pabe'e Jesus mu sakwa mu numu sootuhise umu besa sokwama, besa gwetzoimo. U, Ne Naa tubetse besa'yoo.” Besa numme ka mu nanesootuhikuna, mu unusoo oo naka'oedyukuna yise besa nasootuhikwu tuwazoo unusoo nanasoobedyakwu.
Numme mu-matoo besa sokwama mee unnena, “Tooe mu numu ka mu tunaka'oedyukudu suda matuguna umu gi suda soonamme-wa'ne'yoo umu ooosapa tunaka'oedyukukwu.” Tooe meno'o mu ka nanamatsamana, yise tuwazoo nanamooedyugwepana, ka Te Naa besa po nage. Soo Te Naa kaaheno umu-toogoo besa'yoo, oosoo ka mumme atasoo yugwena. Soo Te Naasoo besa mu mayugwekwu. Saa'a oosoo ka sutakoo umu mumme kusegea-matoosoo makodyukukwu.
Soo Te Pabe'e saa'a ka suda-makoo te magwetzoidooa ka pa'anakwana kodyu petuse. Soo Te Pabe'e ka petuse, umu pumme tummatzidu, toha kasa-gana-no, Soo Te Pabe'e besa kootabedooadu goso-wa'ne tabuana petukwu. Umu ka te unne-too gi tumayohodu soo Te Naa gi nakasootuhi-wa'ne'yoo umu ka gi Te Naa-witu tu sopedakwatoona petzabena. Umuoo gi Te Naa-baa petuga-wa'ne'yoo. Soo Te Naa gi mu sootuhi-wa'ne'yoo ka suda mu tumatuguna umu-matoosoo kodyuse, oosoo gi mu magwetzoi-wa'ne'yoo ka unu tu pooha-ga-ma. 10 Mu yise ka Te Pabe'e petuse, mu tubetse nasootuhikwu. No'yoona umu oo naka'oedyukudu ka Te Pabe'e netubetseayikwu, mu umu-no'yookwu, mu ka mumme ne tuukwena naka'oedyukuna.
11 Meno'o yise numme ooosapa mee mu nanesootuhikuyakwe, soo Te Naa sakwa unu mu pooha-maka. O'no yise mu no'oko ka besa mu manena, besa mu tusooyugwena mamakwese mu yise Te Naa besa podo meanokwu. Soo Te Naa yise mee mu netammakwu, “Mu e tusoohaneku-wa'nesoo besa manakwe.” 12 Mumme mane-kwitoo, soo Te Pabe'e besa'yoona napoonnekwu. Mu punno'o oo tzapoonnekwu ka besa manena ka Te Pabe'e mumme neyugwetoosoo manena.