Soo Paul ka Mu Tunaka'oedyukudu-no Galatia-witoo Tubona
1
1-5 Nu Paul mu tunaka'oedyukudu nu-baatu-no tubo'o ka teepu, Galatia mee naneadu-koobatu no'oko tooe hanotu tooe mu tunaka'oedyukudu-matoo. Soo Te Naa ka Te Pabe'e-no sakwa mu sootuhi, ka numme mu nanesootuhikute.
Ka o'nosoo soo Te Naa ka Te Pabe'e-no meeoo tunetamma soo Te Pabe'e ka suda te tumatuguduna te nemawunise te magwetzoikwu yaa eka teepu-koobatu. Ooonne'yoona soo Te Pabe'e tamme-koobatoo nabatsapu. Soo Te Naa ka Te Pabe'e oo ya'e-kwikoo oo miyoda. Soo Te Naa ka 'yoo manese sakwa ooosapa nanesookwugi. Tamme sakwa ooosapa meeoo nanatuukwe. “Soo Te Naa ooosapa tubetse besa'yoo.” Umu, Te Naa-no Te Pabe'e, meeoo e netamma, “No'oko meeoo mu numu tuukwe.” Gi sukwe numu, meeoo mumme e tuukwe tuungu.
Soo Te Naa mu tuukwe ka besa tu unnena ka mu sootuhina ka Te Pabe'e nabatsa-koobatoo, gi ka hemma how mu yugwe-koobatoo. Mu yise ka besa na'unnedu naka'oedyukute. Nu gi besa soonamme ka meno'o mu ka atasoo na'unnedu naka'oedyukuna, besa na'unnedu mee mu oo nemadabuena. Pana ooosoo gi besa na'unnedu, mu numu mu nemooaga, umuoo ka Te Naa besa unnena atasoo naneyugwena, mu yise yabesoo oo naka'oedyukute. 8-9 Mooasoo numme mu tuukwe ka Te Naa besa unnepu mu yise oo naka'oedyukute. Mu numu ka atasoo mu tuukwena soo gi besa mu tumatuguna saa'a umu-matoosoo kodyukwu. Ka tooe haga tooe numu, numme, tooetoo mu toha kakasa-gakoo, ka atasoo na'unnedu mu tuukwe soo Te Naa sakwa gi mu sootuhipana. Ookowsoo nu meno'o mu tuukwe. Soo Te Naa gi ooosapa mu sootuhi-wa'ne'yoo ka mu numu atasoo na'unnedu mumme tuukwe'e, mu ka oo naka'oedyukuna.
10 Mu gi tunaka'oedyukudu meeoo, “Soo Paul sukwe numu unnena mu tuukwe'e besa numu sukwe nesokwamakuna.” Nu mu tuukwekwu, nu gi sukwe numu nakabetse'a, nu Te Naa suu'mu nakabetse'a. 11 Nu gi sukwe numu unnepu mu tuukwe'e-wa'ne'yoo. 12 Gi haga e tunedyooe ka Te Naa unnepu. Soo Te Pabe'e Jesus pooha ookow e tunedyooepu.
13-14 Mu mooasoo ka o'nosoo e sopedakwadoo. Nu ka mu Jew numu tumayohopu nagedu, mu Jew numu nu-no'osoo tomopu ooonakwa, nu unu tumayoho. Nu ka mu Te Pabe'e-wi tunaka'oedyukudu kusedyana, kadoo'oo mu too'e mayugwena.
15 O'no nu gisoo oo sopedakwatoona nu ka gisoo nadooa'adoona soo Te Naa e tuutzeapu oo naka'oedyukukwu mee e soopedyana, oosoo ka e sootuhikwuse. Oosoo yise e sootuhi. 16 O'no yise soo Te Naa oetu soohanese ka e tzapoonnekute ka Jesus Te Pabe'e. Oosoo e pooha sootuhise, nu ka mu gi Jew numu ka besa oo unnepu tuukwe. 17 Oosoo ooka e wahakwuna e poohasootuhi nu yise gi Jerusalem-witoo me'a umu mooasoo numu moohedu tunaka'oedyukudu-nagatu gi hemmasoo e tunedyooe-wa'ne'yoo. Nu kwinga'a mea mu numu-baa'yoona ka Arabia mee naneadu teepu-koobatoo. Ono'yoona soo Te Naa pooha ka oo unnepu e tunedyoo'e. O'no yise ka saa'a nu kodyuka ka Damascus mee naneadu-kwitoo.
18 Pahe tomose, nu ka Peter nobe'nge, nu ka oo sootapoegeana. Waha nasateba-wi nu oo-baa nobe'nge. 19 O nu ka Te Pabe'e wannga'a tapoegea James mee naneadu. Ewow ka mu tunaka'oedyukudu moohedu-nagatu, nu gi tapoege'a. 20 Soo Te Naa oo sopedakwatoo nu togesapa mu tuukwe'e. Umuoo gi e tunedyoo'e mumme e tuukwekwuna.
21 O'no yise mu Syria noko Cilicia mee naneadu teepu-koobatoo nu mea. 22 Mu Jew numu Judea-witu Te Pabe'e-wi tunaka'oedyukudu gi e sopedakwatoo. 23 Umu nu-kwitu sukwe nakadu, “Soo Paul te netumoo'oodu kadoo te too'e mayugwese, meno'o yise mu numu tunaka'oedyuku tuungu.” 24 Mu tunaka'oedyukudu ka Te Naa nesootuhikwu, ka Paul atasoo manese.