16
1-2 Sumu tabe mease, oogow mooa awamooasoo taba pudu tsebooegena, pahe'yoo momoko'ne ka Te Pabe'e natugu-kwitoo mea'a. Mary Magdalene, James pea, yise Salome-no. Yise ka o meadabena meeoo unnemena, “Haga yise ka pabow tupe o-kobenatu tonanooekwunikwu?” Yise toogooonakwatu poohwise, soo paba'yoo tupe mooasoo natonanooekwunipu. Oe mu tzoonooase sumu'yoo tooebetse toha kasa-ga'yoo Te Naa tutummatzi-matu, toha namasooana o katu. Mu momoko'ne oo-ma suihoo. Soo tooebetse mee mu netamma, “Mu sakwa gi suipana. Mu ka Te Pabe'e Nazareth-witu wate; oosoo nabatsapu, oosoo kadoo'oo yaatu; mooasoo namayodapu. Poonne yaa oo habepu-witu kadoo'oo. Mu sakwa mease, Te Pabe'e nakatzimodu tuukwe, Peter tuwazoo. Mooasoo soo Te Pabe'e mu mooenakwasoo Galilee-witoo meapu. Onoko yise mu oo poonnekwu, mooasoo mu natuukwepu.” Umu momoko'ne yise o'no tatanomanega. Gi haga umu-matu sukwe yadoo'a, umu ka suihoose.
Soo Te Pabe'e tu ya'e-kwi'yoona namayodase, unu awamooasoo ka Mary Magdalene natzapoonneku petu, ka Mary Magdalene-nagakoo natakwatsukwuoo (7) tsoapa ta'yakwunipu-ga'yoo ka o'nosoo. 10 Mary saa'a ka umu Te Pabe'e nakatzimodu-matoo meahoose yise mu tuukwe petuga, umu yise oe'yoopana sagwa'e. 11 “Te Pabe'e pudu namayoda. Nu o poonne,” mee mu netamma. Umu Te Pabe'e nakatzimodu gi oo naka'oedyukute.
12 Soo Te Pabe'e atasoo tabuana, waahoo nanana nobe-kwitoo mea'a. Yise umu-no manega. 13 Umu ka Te Pabe'e sopedakwatoohoose punowsoo memeahoo mu tunakatzimodu tuukwe petuga. Pana umu tunakatzimodu gi mu naka'oedyukute.
14 Penakwa mu Te Pabe'e nakatzimodu tuka, soo Te Pabe'e mu natzapoonneku, mee yise mu netamma, “How manena mu gi oo naka'oedyukute, tooe ka umu numu mumme tuukwe'e sapa? 15 Ka tooe hano tooe yaa teepu-kooba momona, mu sakwa ka Te Naa besa yadooapu wahamo, no'obatusoo numu tuukwe. 16 Mu gi tunaka'oedyukudu, ka gi tookedu goso-witoo meakwu. Umu oe tunaka'oedyukudu yise baa-wi namatzakana namagwetzoikwu. 17 Umu oe unu tunaka'oedyukudu toogoopatu yadooa-masoo yadooakoohakwu. 18 Tooe togogwa tuwazoo mu tokuese, tooetoo mu sutakoo hebehoose sapa, mu gi nuummaba wuma-wa'ne'yoo. Yise mu umu-kooba matuguna, mu nanesootuhikuna, mu tuoegoedu besa manekwu.”
19 Soo Te Pabe'e umu-no yadooamakwuse, yise toogoopatoo tsebooegase, ka Te Naa tumadinakwa katu petuga. 20 Umu Te Pabe'e nakatzimodu tooe hano tooe numu besa o unnena tuukwemo'o, nanabesa tu tumadina pumme tu sootuhipu mu tzapoonekute. Esoo toge sapa. Maa'no sapa.