4
E nanumu, nu ka besa mu soobedyana, nu sakwa mumme e tapoegakwuna besa soobedya. Nu ka besa mu nanesootuhi me'a besa mu-matoo soonamme ka oo mu manakwe soo Te Naa besakoo e sootuha'e. Mu sakwa ooosapa ka Te Naa besa podo meadabe.
Umu momoko'ne, Euodia-no Syntyche mee nananeadu mu gi nanetumoo'oowamepana, umu ka nanosoo Te Pabe'e-wi mooasoo nanesootuhi tunaka'oedyukuna. U punno'o Tubetse Tumatzidu mee naneadu nanana, u sakwa umu momoko'ne tummatzi o'no umu sumusoo tusooyugwekwu. O'nosoo umu momoko'ne e tummatza'e mu numu ka Te Pabe'e-witu tuukwe'e. Soo Clement punno'o e tummatzi yise huu'yoo kukumma'yoosoo tutunaka'oedyukudu meno'o mooasoo Te Pabe'e-baa manepunnedu.
Mu sakwa ooosapa ka Te Pabe'e-matoo besa sokwama mee nu mu netamma. Besa sokwama mesoo tuwazoo nu mu netamma. Mu sakwa no'oko numu-tamme besa'yoo. Soo Te Pabe'e pudusoo tamme-baasoo kodyu petukwu. Gi hemma suda sokwamakupana, ooosapa nanesootuhi Te Naa-matoo oo tuukwena ka hemma mu sookwina, oo-matoo nanesootuhina tooe hekwitoo tooe. Tooe gi ooka te nakasopedakwatoo sapa, soo Te Naa te magwetzoipu, mu ooosapa besa sokwamakwu ka Te Pabe'e nakabetseanona. E pupua'amu, nakwitoo mumme e tuukwena mu sakwa umu yooonne-kwitu soohane: kaaheno hemma manepunnena soohane ka Te Naa ooosapa nasootsakwina, hemma gi tootsagakoo soohane, besa nanano hemma nematuguna hemma ooosapa besa-kwikoo soohanena, Te Naa Besa Pooha-ma besa tamme maneyina, yise tooe hemma tooe mu numu Te Naa nesootuhi-koobatoo. Mu sakwa yooonnekoo besa-kwitu ooosapa soohane. Mu sakwa mumme e tunetamma-kwa'nesoo manena, ka e poonnena nuga mane-kwa'nesoo mane. O'no soo Te Naa mu magwetzoina, ooosapa mu-no'yookwu.
10 Nu ka Te Pabe'e besa sooyugwena oo-matoo nanesootuhina mu ka e tummatzi manekasesoo. Mu uga gi hownnekoo e tummatza'e, tooe e sootummatzipana. 11-12 Gi nu ka hemma mu-nakwana sookwina, meeoo unakwe. Nu natunedyooepu ka tooe gi nu hemma hee-gana tooe hee-gapana nu besa soonamme. Sumudooe nu gi hemma hee-ga'yoo, yise susumudu nu ewow hee-ga'yoo. Sumudooe nu besa tukayakwe; sumudooe too nu tuka tuukweyakwe. Tooe how nu manepunnepana, 13 nu besa soonamme ka Te Pabe'e Besa Pooha-ma no'okosoo hemma sutakoo tumatzooekukena, nu yise besa soonamme.
14 Mu tubetse besa e matuku ka e tummatzina ka suda e manese e nakwutumase. 15 Mu numu Macedonia-wi nonobe-ga'yoo mu ka Te Pabe'e besa unnedu mumme e tunedyooe oo sopedakwatoo ka mu-baa e petugase, mu suu'mu mu tunaka'oedyukudu-nagatu e tummatzi. Ka mumme e ma'wukakwuse, 16 waha mu ka e Thessalonica-wikoo e tummatza'e, toge ka unu natummatziba e soogwa'e. 17 Tooe gi mu-nakwana e tusoogwa'e sapa, nu besa oo sooyukwe ka Te Naa besa mu sootuha'e ka hemma nuka mu gea-matoo. 18 Nu ka nuka mu hee-maka-matoo besa soonamme ka Epaphroditus nuka heme petuse. Nu besa mu sooyukwe ka nuka mu tummatza'e gi nu hemmasoo soogwa'e. Soo Te Naa besa mu sooyukwe nuka mu hee-maka. 19 Soo Te Naa no'obatusoo hemma hee-gana ka hemma mu nekwa'e sootuhikwu ka Te Pabe'e manepu-koobatoo. 20 Soo Te Naa nanesookwugi. Sakwa ooosapa sakwa manepunne.
21 Nu no'oko mu tunaka'oedyukudu yaa nu-baatu-no numme no'yoona puu mu nema'yu, 22 umu yaatuoo Caesar numu-kooba katudu tutummatzidu punno'o.
23 “Soo Te Pabe'e sakwa mu tubetse sootuhino,” mee nu mu nanesootuhikute.