Uisneno In Kabin ma Prenat: Rais Manba'an Fe'u nok Reta' Ahun-hunut PDF

Amarasi

Kejadian dan Perjanjian Baru dalam bahasa Amarasi dari

aaz


Copyright © 1999-2014 Unit Bahasa dan Budaya, Kupang NTT, Indonesia