መጽሐፍ ቅዱስ PDF

አማርኛ

amh


Copyright © 1962, 2003 United Bible Societies