Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam PDF

Casiguran Dumagat Agta

dgc


Copyright © 1979 Wycliffe Bible Translators, Inc.