Kitab sutyi prejanjian anyar ing Basa Jawa Suriname sing gampang PDF

Javanese, Caribbean

jvn


Copyright © 2009 Wycliffe Bible Translators, Inc.