Bibbia Vulgata Clementina na 1598 PDF

Latine

lat


Public Domain