Ala wene Nggem enane vaga dirup warek PDF

Nggem

Bagian-bagian dari Perjanjian Baru dalam Bahasa Nggem

nbq


Copyright © 2003, 2004, 2007, 2008, 2013 Tim Penterjemah Bahasa Nggem (The Nggem Translation Team)