Owane Sitewi lo Peri Teꞌe Naneiyei Heꞌi PDF

Saniyo-Hiyewe

Nupela Testamen long tokples Saniyo-Hiyewe long Niugini

sny


Copyright © 2004 Wycliffe Bible Translators, Inc.