Tetun Alkitab PDF

Tutun Belu

Kejadian dan Perjanjian Baru dalam bahasa Tetun Belu. Genesis eo Novo Testamento em língua Tétum Belu.

tet


Copyright © 2013 Unit Bahasa dan Budaya