Ǝlinjil ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix Itawann-as deɣ Arkawal wa Aynayan PDF

Tamajaq, Tawallammat

Le Nouveau Testament en tamajaq tawallammat, écriture latine

ttq


Copyright © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.