Vanuvei Eo e sepinien Vatlongos na mol-Vatimol xil niutestamen e rute te oltestamen PDF

Southeast Ambrym

Des portions de la Sainte Bible dans le Sud-Est Ambrym Langue de Vanuatu

tvk


Copyright © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.