Sc'op riox: ja' li' yaloj ti chac' jcuxlejaltic ta sbatel osli ti cajvaltic Jesucristoe PDF

Tzotzil

tzo


Copyright © 2009 Wycliffe Bible Translators, Inc.