TI ACHꞌ REXTOMENTO YUꞌUN TI JESUCRISTOE PDF

Tzotzil de Chamula

El Nuevo Testamento Nuestro Se Jesucristo en el tzotzil de Chamula

tzo


Copyright © 1979, 1988, 2009 La Liga Bíblica