5
Nuestra victoria sobre el mundo
Macáita cawinácaalí yeebáidéeyéica Mesíascani, yái Jesúsca, yái Wacuèrinásàiri Dios ibànuèrica walí, Dios yéenibeca nía. Cawinácaalí cáininéeyéica iicáca Wáaniri Dios, cáinináca nacái naicáca Dios yéenibe. Cáininácaalí waicáca Dios, wamànicaalí nacái càide iyúwa ichùulìaná wía, yásí wáalíacawa cáinináca waicáca Dios yéenibe nacái. Wamànicaalí càide iyúwa Dios ichùulìaná wía, yásí wáasáidaca cáinináca waicáca Dios. Càmíirita máiní càulenáca wáicha wamàníinápiná càide iyúwa Dios ichùulìaná wía. Macáita wía Dios yéenibeca, wáalimá wamànica càide iyúwa Dios iwàwáaná, wáalimá wamàacaca wáichawa wabáyawanáwa yái báawéerica wamàníirica chái èeri irìcu, weebáidacáiná Jesucristo itàacái. Wía yeebáidéeyéica Dios Iiricani, yái Jesúsca, wíawamita yáaliméeyéica imàacaca íichawa ibáyawanáwa, yái báawéerica wamàníirica chái èeri irìcu.
El testimonio acerca del Hijo de Dios
Jesucristo yàanàacaté aléi èeri irìculé, yá imàacacaté wáalíacawa Dios Iiricani, ibautizácaalítéwa úni yáaculé, néese àniwa nacái íiraná imusúacaalítéwa icháuná irìcuísewa cruz ìwali. Iná idéca imàacaca wáalíacawa Dios Iiricani úni iyú, íiraná iyú nacáiwa. Espíritu Santo icàlidaca nacái Jesucristo iináwaná ìwali, Dios Iiricani, Espíritu icàlidacáiná báisíiri iyúni. Nàyaca máisiba chènuniré icàlidéeyéica walíni, yái Wáaniri Diosca, yá nacái Dios Iirica, yá nacái Espíritu Santo. Ewita máisibacáaníta nía, càicáaníta abéericata nía, abédanama náiwitáise náapichawáaca. Máisiba nacái níái icàlidéeyéica Jesucristo iináwaná ìwali, Dios Iiricani, chái èeri irìcu, yái Espíritu Santoca, yái única nacái, yái íiranáca nacái. Níái máisibaca abédanamata náiwitáise nacàlidaca Jesucristo iináwaná ìwali, Dios Iiricani. Aibaalí wéemìaca wenàiwica icàlidáanáca walí. Quéwa, yái Dios icàlidáanáca, cawèníiri cachàini manuísíwatani, Dios icàlidacáiná walí Jesús iináwaná ìwali, Dios Iiricani. 10 Cawinácaalí yeebáidéerica Dios Iiri itàacái, yáalíacawa báisíiri iyú iwàwalìcuísewa Dios Iiricani. Dios idéca icàlidaca Iiri ìwaliwa Dios Iiricani. Cawinácaalí wenàiwica càmíirica yeebáidani iicáca Dios càiride iyúwa cachìwéeri, càmicáiná yeebáida tàacáisi Dios icàlidéerica Iiri ìwaliwa. 11 Yácata tàacáisi Dios icàlidéerica walí: Dios idéca yàaca wacáuca càmíiri imáalàawa, wía yeebáidéeyéica Dios Iiri itàacái. 12 Cawinácaalí yeebáidéerica Dios Iiri itàacái, yácata yáaliérica Dios Iiri ìwali báisíiri iyú, idènìa nacái icáucawa càmíiri imáalàawa. Quéwa cawinácaalí càmíirica yeebáida Dios Iiri itàacái, càmita yáalía Dios Iiri ìwali báisíiri iyú, yá canáca irí icáuca càmíiri imáalàawa.
Conclusión y consejos finales
13 Nudéca nutànàacuéca pirí yái cuyàlutaca píacué yeebáidéeyéica Dios Iiri itàacái píalíacaténácuéwa pidènìaca picáucawa càmíiri imáalàawa.
14 Manuíca wáináidaca wawàwawa Dios ìwali, wáalíacáináwa wasutácaalí íicha wawàsi Dios iwàwéerica wadènìaca, yásí yeebáidaca walí. 15 Càide iyúwa wáalíanáwa Dios yéemìaca wasutáaná íicha, càita nacái wáalía nacáiwa Dios yàapiná walí yái wasutéerica íicha.
16 Piicácaalícué wenàiwica yeebáidéeri Jesucristo itàacái imànica ìyaca ibáyawanáwa, quéwa càmíirica Dios inúa wía ìwalíise, iwàwacutácué pisutáca Dios íicha irípiná. Yásí Dios icáucàidaca yái yeebáidéerica Jesucristo itàacái càmicaalí imàni ibáyawanáwa Dios inuérica wía ìwalíise. Iyaca áiba wabáyawaná íiwitáaná Dios inuéricuéca wía ìwalíise. Càmita nuchùulìacué pisutáca Dios íicha nalípiná namànicaalí cài. 17 Macáita yái báawéerica wamàníirica, yácata wabáyawanáca, quéwa, ìyaca wabáyawaná íiwitáaná càmíirica Dios inúa wía ìwalíise.
18 Wáalíacawa Dios yéenibe càmita namàni nàacawa nabáyawanáwa mamáalàacata, Dios Iiri icùacáiná nía, íná báawéeri Satanás càmita yáalimá íibàaca nía. 19 Wáalíacawa Dios yéenibeca wía. Wáalía nacáiwa Satanás ichùulìaca macáita èeri mìnanái íiwitáise, càmíiyéica yeebáida Jesucristo itàacái. 20 Wáalía nacáiwa Dios Iiri idéca yàanàaca aléi èeri irìculé. Yá imàacaca cáalíacáica wía, wáalíacaténá Dios ìwali, yái báisísíwéeri Diosca. Wàyaca yáapicha yái báisísíwéerica, yáapicha nacái yái Iirica, yái Jesúsca, Dios ibànuèricaté. Yácata abéerita báisísíwéeri Dios, yèerica wacáuca càmíiri imáalàawa. 21 Píacué nuiquéeyéica càiyéide iyúwa nuénibewa, picácué pìa cuwáinái icàaluíniná.