HEBREOS
1
Dios ha hablado por medio de su Hijo
Bàaluité Dios imàacacaté yàasunái wenàiwica profetanái icàlidaca tàacáisi inùmalìcuíse judíonái yàawirináimi irí. Profetanái icàlidacaté Dios itàacái madécaná yàawiría idécanáamité néemìaca itàacái náamacani irìcuísewa, yéenáiwanási nacáiri irìcuíse nacái. Néeseté nacàlidaca Dios itàacái wàawirináimi irí, wía judíoca. Càité Dios itàanícaté wàawirináimi yáapicha icàlidacaténá nalí máisibáawanáita wawàsi ìwali Dios imàníiripinácaté. Quéwa siùca ipíchawáise èeri imáalàacawa, Dios idéca ichùulìaca Iiriwa icàlidáanápiná walí tàacáisi Dios inùmalìcuíse, yáasáidacaténá walí Dios íiwitáise càinácaalíté Dios íináidáaná imàníinápiná walí. Bàaluité Dios ichùulìaca Iiriwa idàbáanápináté macái wawàsi. Néese Dios imàacaca Iiri icùanápiná macáita. Dios Iiri icànaca Dios icamaláná mèlumèluíri iyú, cachàiníiri íiwitáise nacái càide iyúwa Dios ìyáaná. Macáita yái Dios Iiri íiwitáise, yá nacái macáita yái Dios Iiri imàníirica yáasáidaca walí Dios íiwitáise. Iná yéewa wáalíacawa báisíiri iyú, Dioscani, yái Dios Iirica, yái icuèrica, ichùulièrica nacái macái wawàsi itàacái máiníiri cachàini iyúwa, macáita yái ìyéerica chái èeri irìcu, chènuniré nacái. Dios Iiri yéetácatéwa wáichawalíná masacàacaténá imànica wáiwitáise wabáyawaná íichawa, yéewanápiná cayábaca wáapicha Dios nacái. Néeseté imichàacawa chènuniré, yá idéca yáawinacawa Dios yéewápuwáise icùacaténá macáita cáimiétacanéeri iyú Dios yáapicha.
El Hijo de Dios es superior a los ángeles
Yái Dios Iiri máiní cachàiníirica íiwitáise náicha macái ángelnái. Cài wáalíacawa Dioscáiná idéca imàacaca Iiri icùaca macáita, icùa nacái ángelnái. Néese càmita Dios imàaca ángelnái icùaca macáita. Canácáiná Dios icàlidáaná ángel irí “Nuìrica pía”, ibatàa abéeri piná. Néese Dios idéca íimaca Jesús irí:
“Nuìrica pía, siùca èeri nudéca numàacaca macáita náalíacawa Nuìrica pía”,
íimaca yái Diosca. Càita nacái canáca Dios icàlidáaná ángel ìwali “Nuìricani”, ibatàa abéeri piná. Néese Dios idéca íimaca Jesús ìwali càiri tàacáisi. Dios íimacaté:
“Núacata Yáaniri, yácata nacái Nuìri”,
íimaca yái Diosca. Quéwa Dios ibànùacaalíté yái idàbáanéeri Iiricawa aléi èeri irìculé, yáté Dios íimaca yàasu ángelnái iríwa:
“Pìacué Nuìri icàaluíniná, macáita píacué nùasu ángelca”,
íimaca yái Diosca. Cài Dios íimaca yàasu ángelnái iináwaná ìwaliwa:
“Nudàbaca nùasu wenàiwicawa ángelnáiwa náibaidacaténá nulí, natécaténá tàacáisi caquialénamata càide iyúwa cáuli ipìanáwa; nùasu ángelnái íibaidéeyéica nulí, càica níade iyúwa quichái ipèrùa”,
íimaca yái Diosca. Quéwa Dios íimaca Iiri iríwa:
“Pía Dios, picùapiná macáita càiripináta, picùapiná nía cayába, machacàníiri iyú nacái.
Casíimáica pimànica abéerita cayábéeri. Báawa nacái piicáca báawéeri. Iná núa Picuèriná Dios numàacapiná picùaca macáita casíimáiri iyú náicha canánama píapichéeyéica”,
íimaca yái Diosca. 10 Dios íimaca nacái Iiri iríwa:
“Pía, Nuíwacali, bàaluité pidàbacaté yái èeriquéi; píacata imàníiricaté macáita ìyéerica chènuniré.
11 Yá macáita yái wawàsica namáalàapinácawa macáita, quéwa pìyapiná càiripináta. Macáita isíamipináca nía càide iyúwa bàlesi.
12 ¡Càide iyúwa wenàiwica ituwìacaalí ibàlewa, yá pituwìapiná yái pidàbacaléca, chái èeriquéi, chènuníise nacái, pimàníinápiná áiba àniwa wàlisài iyú! Quéwa pía, canácatáita piwènúadapiná píiwitáisewa áiba íiwitáisesi ìwali. Néese pìyapiná càiripinátawa, càmíiripináta imáalàawa”,
íimaca yái Diosca. 13 Canácatáita Dios imàacaté ángel icùaca yáapicha macáita, ibatàa abéeri piná. Quéwa Dios idéca íimaca Iiri iríwa:
“Píawinawa núapicha nuéwápuwáise picùacaténá núapicha macáita idècunitàacá numawènìadaca píicha macái piùwidenái”,
íimaca yái Diosca. 14 Iná cachàinica Dios Iiri íiwitáise náicha ángelnái canánama, níacáiná ángelca, Dios yàasu wenàiwicaca nía meedá, íibaidéeyéica irí. Cáuli nacáiyéica nía macáita, càmíiyéica yéewa waicáca watuí iyúwa. Dios ibànùaca nía aléi èeri irìculé nayúudàacaténá wía, wía Jesucristo iwasèeyéipináca Dios yàasu yùuwichàacáisi íicha.