11
Nyura aṉangu kutjupangka kutjupa kutjupa ngunti tjalamilannyangka Godanya puḻkaṟa mirpaṉaripai, palu paluṟu pukuḻaripai nyura tjukaṟurungku tjalamilannyangka mani nampa ngunti katuntja wiyangku.