23
4-5 Purkaṟangkuya kulinma, panya aṉangu kutjupa tjuṯa puḻkaṟa rawa waṟkaripai mani puḻka mantjintjikitja. Palu nyura pina aḻangku kuliṟa alatji palyantja wiyangku wantima, panya nyura mani puḻka mantjinnyangka mani pala paluṟu mapalku wiyaringkupai, panya waḻawuru mapalku parpakaṟa ankupai, palu puṟunypa.
 
12 Purkaṟangkuya kuliṟa nintiringama kutjupangku nyuranya wangkara nintinnyangka. 13 Watarkurinytja wiyangkuya tjitji nyurampa rawangku tjukaṟurunma tjana kurannyangkampa. Munuya tjananya pungkula nintinma panya paluṟu tjana pungkunyangka ilunytja wiya nintiringkuku kuliṟa, “Munta-uwa, nganaṉanya tjukaṟuruṉi.”
 
22 Utiya nyurampa mama tjuṯangka wangaṉarangku kulinma. Tjinguṟu nyura tjanala wiyangkampa nyinanytja wiya ngaṟama. Munuyanku ngunytju tjuṯa kuḻu pamparingkunyangka aṯunymaṟa kanyinma wantinytja wiyangku.