^
2 Korin
Hitkileaen onen Pol usil leta koanik
Pol masmas Ahi veni ring koe moulien onen en avong keil takeih
Pol vit kilea vensa rovatei mau keke vasao en me-Korin keil
Selkatien keke Kristin keil umon methos hetal min kei koa lokovein tisaen onen
En ualien onen Pol, meatin houlu akur demkatien
Hatkatien takeih hau onen Ahi hetetamen imok mulin Hatkatien takeih matu koa Ahi sani mulamu
Rendemien onen Kristin keil namottei veni Ahi sakin hetetamenien ka muohien onen vatitin vaka en moulien one
Rehermundemkotei ven mahien koa romul rokuri en aver, veni Ahi hesan aver hau ten lisenges min ir
Ahi sakin Iesu Kristo mai vi sise keke meatin keil akilea avato en tomat vatal min Ahi vaka ien
Pol selus usil mahien keil koa kuri keke vasan more longlongien onen Ahi min meatin keil
Selkatien keke ronapiltei natal min koakeil amusil sakien keil ten out netan
Pol si kei ven Kristin keil koa aviles ran tisaen keil one
Selkatien keke Kristin keil en out Korin isan mani vakataun Kristin sav keil
Pol vit meseini keke sila Taetas ka tunali sav keil avasak mesein sanien onen me-Korin Keil
Ahi mul kataun koakeil asan kataunien min mesav keil
Pol vit usil umen ka keihoen koa Ahi lingi en hen keke voum vasuval eiloheh onen
Selkatien keke me-Korin keil anamaentei eiloheh taluvosien keil analuvostei keil
Pol vit lein umen ka mahien koa kuri veni vi eiloheh anatin onen Iesu Kristo
Pol vit lein tounah koa Ahi vothot eni mini ka en leisanien keil
Pol selus usil umen ka envatien onen min me-Korin keil
Selkatien ekor