23
Minoumontei selusien taluvosien naka vasi out. Ka minakatauntei meatin koa vit vasan selusien taluvosien vakat meatin sav. Eks 20:16; Lev 19:11-12; Dut 5:20 Minousiltei sakien onen meatin sav keil navong asak kalkali vuo navong aviles anatinien mai vi luvosien en avong ten kot.”

23:1: Eks 20:16; Lev 19:11-12; Dut 5:20