^
Taetas
Hitkileaen onen Pol usil leta koanik
Iling elda keil en Sios hemukave
Selkatien keke ualien orer housil hihiseien ten anatinien
Selkatien keke sakien onen Kristin keil hetahos lisenges
Selusien ekor