4
Boas kawin deng Rut
Boas langsung pigi ke pintu gerbang kota trus duduk di situ. Orang dong kumpul di tempat itu untuk kas slesai masala. Boas ke situ tunggu pace yang harus tolong deng tanggung Rut pu hidup. Boas duduk begini pace itu lewat di situ. Boas de bilang, “Sodara mari duduk di sini.” Pace itu datang duduk. Trus Boas panggil spulu tua-tua adat di kota situ bilang, “Pace-pace mari lagi duduk di sini.” Trus dong smua duduk. Boas bilang sama pace yang harus tolong tanggung itu, “Sa mo bicara soal tong pu sodara Elimelek yang su mninggal tu de pu tana. De pu maitua Naomi baru pulang dari daera Moab de mo jual tana itu. Sa pikir pace ko harus tau soal ini. Kalo ko mau, bli suda biar pace-pace dong di sini jadi saksi. Kalo pace tra mau, ko bilang sama sa supaya sa tau. Karna pace ko musti duluan yang tolong deng tanggung. Kalo ko tra mau, baru saya.”
Pace itu bilang, “Sa mo bli tana itu.”
Trus Boas bilang, “Kalo ko mo bli tana dari Naomi ko juga musti kawin deng Rut, Mahlon pu janda. Ko musti kawin deng dia supaya de lahir anak laki-laki, nanti anak itu yang pu hak deng jaga tana itu.”
Pace tu bilang, “Kalo musti begitu sa tra bisa bli tana itu. Percuma nanti sa pu anak dong tra bisa pu hak deng jaga tana itu, lebi baik ko saja yang tolong deng tanggung supaya de pu turunan trus ada.”
(Dulu di Israel biasa mau bli, tukar barang ato tolong tanggung, satu orang de musti buka sendal trus kasi sama orang lain. Ini cara kalo dong dua su satu hati untuk jual ato tukar barang.)
Pace yang harus tolong tanggung itu bilang sama Boas, “Pace bli suda tana itu.” Trus de buka de pu sendal. Trus Boas de bilang sama tua-tua adat deng smua yang di situ, “Hari ini kam jadi saksi, sa su bli smua tana deng harta Elimelek, Mahlon sama Kilyon dari Naomi. 10 Juga sa ambil Rut jadi sa pu maitua. De tu prempuan Moab, Mahlon pu janda. Supaya tana itu tetap jadi milik orang yang su mati itu. Deng begitu de pu turunan deng smua orang Betlehem tra lupa dia, trus hari ini kam smua su jadi saksi.”
11 Jadi tua-tua adat deng smua yang liat bilang, “Yo, tong su jadi saksi, tong berdoa biar TUHAN buat ko pu maitua de lahir anak banyak sperti TUHAN su buat sama Rahel deng Lea, Yakub pu maitua. Dong lahir anak banyak yang jadi nene moyang suku Israel. Smoga ko pu hidup juga dapat berkat banyak di Efrata trus banyak orang tau ko pu nama di Betlehem. 12 Tong berdoa supaya dari anak yang nanti TUHAN kasi ko deng Rut pu kluarga jadi terkenal macam Peres* 4:12 Perestu nene moyang dari marga Efrata. pu kluarga, Yehuda deng Tamar pu anak.”
Boas pu turunan
13 Jadi Boas kawin deng Rut, pace de tidur deng Rut. Tuhan berkati Rut, de hamil trus lahir anak laki-laki. 14 Waktu anak itu de lahir mace-mace di Betlehem bilang sama Naomi, “Puji TUHAN! Hari ini TUHAN su kasi cucu laki-laki buat ko. TUHAN De tra kas tinggal ko sendiri tapi De kasi anak yang nanti tolong tanggung ko pu hidup. Tong minta sama TUHAN biar nanti smua orang di Israel knal anak itu. 15 Anak tu yang nanti bikin snang sama jaga mace ko pu hidup waktu ko tua nanti. Karna de anak dari ko pu mantu yang paling sayang ko, jadi pasti de buat sperti yang de mama su buat untuk ko, lebi baik ko punya Rut daripada pu tuju anak laki-laki.” 16 Trus Naomi gendong jaga anak itu baik-baik.
17 Mace-mace yang tinggal dekat situ dong bilang, “Naomi su pu cucu laki-laki.” Dong kasi nama anak itu Obed. Obed pu anak Isai, trus Isai ini pu anak Daud.
18 Begini Peres pu anak cucu:
Peres de pu anak Hesron.
19 Hesron pu anak Ram.
Trus turunan dari Ram sampe Boas:
20 Aminadab.
Nahason.
21 Salmon.
Boas.
Boas pu anak Obed.
22 Obed pu anak Isai.
Isai pu anak Daud.

*4:12 4:12 Perestu nene moyang dari marga Efrata.