Tí níxin xroon tsíkjin chꞌín Juan
1
Janhan mé tí nkexro tꞌayakonhen ni̱nko mé tjékjian tí xroon tsꞌáyéhe̱ tí chꞌín choxian, mé tí chꞌín Gayo tí chꞌín chaxín tjua̱ha̱.
Kíchóni, tjáncháha̱ Dios kíxin éxí jaha jína tjen tinkachónkia Ìnchéni la jína chrókꞌuaxrje kaín xra̱ chꞌe la ko jína chrókjuakꞌe jaha. Imá kóchàna tió kui iso tí sín kíchó ni chrónka sín kíxin jína tjáko̱xian tí tan chaxín. Kohya ijnko nkehe a̱ntsí má nchechàna éxí tió kui̱nha̱n kíxin tí sín tꞌíkua̱n éxí xja̱nna tjejótitekaon sín tí tan chaxín
Kíchóni, chaxín jína tjechꞌe xra̱ tjínki̱tsa tí sín kíchó ni la ko a̱ntsí tjínki̱tsa tí sín tsíkji̱xi̱n ókjé chjasin. A̱ ntá tí tsíkójnkotsé tí sín kíchó ni la tsíchrónka sín kíxin nkexrí tjuèhé tí jehe sín. Jaha chrókjuínki̱tsa tí nkehe tꞌichjánxi̱nhin sín tí sátsji sín. Xi̱kaha mé tóxrjínhi̱n Dios. Tió sákjuí sín kjuankíxin sín chrónka sín itén Ìnchéni la chrohya sín chrókꞌuáyéhe̱ sín ninkehó nkehe kuènte tí sín chónhya Dios. Méxra̱ tí jeheni tꞌichjánxi̱n chrókjuinki̱tsani tí jehe sín kíxin tsjacha sín tsochrónkaxín sín tí tan chaxín ntoá.
Ntoáhya kjuako chꞌín Diótrefes
Janhan ikjian ijnko xroon kꞌuáyéhe̱ tí sín tójnkotsé ntiha. Kjánchó chꞌín Diótrefes kuítekakonhya chꞌán tí nkehe kꞌue̱tue̱nhenni chꞌán kíxin tjinkaon chꞌán chrókꞌue̱to̱an chꞌán jehó chꞌán. 10 Méxra̱ xi̱kaha tí sátsjia ntiha tsonixja̱ha̱ chꞌán kíxin tí kjuachꞌia ntáchro chꞌán tꞌántaxínhi̱n chꞌán tí jeheni. Jehya táhó ichꞌe chꞌán. Kja̱xin tjanjonhya chꞌán kjuachaxin tsꞌejó tí sín kíchó ni tjiji; a̱ ntá tí sín tjinkaon chrókjuanjon kjuachaxin la tꞌe̱to̱an chꞌán kíxin tsjanjonhya sín kjuachaxin la ko tꞌe̱to̱an chꞌán kíxin tso̱chjinahya sín tí tójnkotsé tí chojni.
11 Kíchóni chrókjuáko̱xi̱nhya tí nkehe jínahya. Íchá jína chrókjuáko̱xian tí nkehe jína. Tí nkexro ichꞌe nkehe jína na mé kuènte Dios. A̱ ntá tí nkexro ichꞌe nkehe jínahya la mé tsíkꞌikonhya sín Dios.
Jína tja̱ko̱xi̱n tí chꞌín Demetrio
12 Kaín sín ntáchro sín kíxin jína tja̱ko̱xi̱n tí chꞌín Demetrio la mé chaxín tíha. Kja̱xin tí jeheni chrónkani tíha la ko jahará ó nohará kíxin tí nkehe ntoá chrónkani.
Kjuixixín nixja chꞌán
13 Janhan chonta nchónhya nkehe tsontáxrja̱n, kjánchó tjínka̱konhya tsokjian ó 14 kíxin tjínka̱van tjoka tsꞌíkua̱n tí jaha, a̱ ntá tsjoni.
15 Kjuaxróxin chrókjuakꞌe jaha. Kaín nkexro choxian ntihi nixjaha sín. Tétua̱nhan nixje̱hé jnkojnko tí sín chóxinni.