Reꞌ ricab hu̱j xitzꞌihmbaj i maꞌ Lu̱ꞌ reh
Timote̱yo
1
Reꞌ maꞌ Lu̱ꞌ ricꞌalenej je i Timote̱yo
Reꞌ hin maꞌ Lu̱ꞌ, reꞌ hin quintzꞌihminic je reh hu̱j wili. Ruꞌum chi reꞌ kAja̱w Dios jeꞌ reꞌ xa̱j chiwi̱j, reꞌ Jesus reꞌ Pahbamaj chi Kꞌatal Kꞌoric xiripahba̱ꞌ chi aj kꞌorol reh junelic cꞌacharic rikꞌorom cho ribiral i Dios najtir kꞌi̱j chi nariyeb cho. Reꞌ riyeꞌeric cho cꞌacharic reꞌreꞌ xo̱j woꞌ manlajok wach ku̱cꞌ i hoj reꞌ nkachꞌica̱ꞌ kacꞌux chiri̱j i Jesus. Reꞌ aj hu̱j wili cꞌahchiꞌ nitzꞌihmbam je aweh hat Timote̱yo reꞌ wilca̱t chi jeꞌ na acab hat wacꞌu̱n ruꞌum nok kꞌe̱ꞌ tiꞌ tiwicꞌraj. Tinicꞌalenej je kꞌuruꞌ ru̱cꞌ take kꞌoric wili: Reꞌ ta nak kAja̱w Dios chꞌi̱l i Lokꞌ laj Ajabe̱s Jesus reꞌ Pahbamaj chi Kꞌatal Kꞌoric ruꞌum i Dios, quiyeꞌbok cho catoꞌbil chana̱, tiquicꞌax eh quiyeꞌbok woꞌ cho risukquil acꞌux.
Reꞌ rUxlabal i Dios yeꞌo̱j
reh chi reꞌ take aj niminel
maꞌxta bih naquiyoꞌjic wi̱ꞌ
Reꞌ Dios xquilokꞌej cho wach take kama̱m katiꞌt reꞌ woꞌ reꞌ i nilokꞌej wach i hin chi maꞌxta bih jenoꞌ encojbic nimahc pa nicapew-bal. Chiwach aj i Dios reꞌreꞌ, reꞌ hin xa eli̱c woꞌ kꞌi̱j akꞌab niban johtok niti̱j eh xa cꞌahchiꞌ woꞌ nitioxonic johtok chiwach chawi̱j i hat reꞌ xa wilca̱t woꞌ pa nicꞌux naniban niti̱j. Wilic jenaj maꞌ niqꞌuic ta pa nicꞌux, jeꞌ ricab take ri̱s nakꞌ awach xakꞌeꞌb cho chiki̱j naxkachꞌak cho ki̱b. Reꞌreꞌ til riban wi̱ꞌ chi xa ji̱kꞌ chic i wa̱mna chi rilmijic woꞌ chic awach. Til ta nak ewoꞌ chic nwilow awach, kꞌe̱ꞌ nak ensukbic nicꞌux. Reꞌ hin maꞌ jaruj ta eniqꞌuic pa nicꞌux i ricorquilal wach acꞌux naxanimej cho i kAja̱w Jesus. Reꞌ ricorquilal acꞌux reꞌreꞌ jeꞌ ricab ricorquilal ricꞌux atu̱t reꞌ tiꞌ Ewni̱se chꞌi̱l aqꞌue̱n tiꞌ Lo̱yra eh nicapaj i hin chi cu yuꞌna chi kꞌi̱j xa cu jeꞌ woꞌ reꞌ acapew-bal chiri̱j i Jesus. Reꞌ kꞌoro̱j chiri̱j acapew-bal reꞌreꞌ, reꞌ ok reꞌ camanok aweh chi naricꞌulic cho pan acꞌux i wili: Naxatnipahba̱ꞌ cho chi na̱banam chi hat raj camanom i Dios ru̱cꞌ ricojoric take nikꞌab chana̱, reꞌ Dios xiyew aweh awajawric reꞌ yeꞌo̱j ruꞌum i Lokꞌ laj Uxlabal chi jeꞌ ricab jenoꞌ si̱. Yuꞌna kꞌuruꞌ chi yeꞌo̱j chic aweh i ajawric reꞌreꞌ, chacana̱ꞌ chi nimsjok wach i camanic riban awu̱cꞌ jeꞌ ricab riban i kꞌa̱kꞌ chi xa ntenic chic i xak riban nanwahljic cok.
Jeꞌ reꞌ ajic ruꞌum chi wilic chic ku̱cꞌ rUxlabal i Dios maꞌ riban ta chi enwihꞌic yoꞌjic pan ka̱mna. Reꞌ riwi̱ꞌ chi jeꞌ reꞌ nikꞌor reh chi reꞌ kAja̱w Dios xiyew cho keh rUxlabal reh chi reꞌ hoj maꞌxta bih nakayoꞌjic wi̱ꞌ. Jeꞌ woꞌ, reꞌ rUxlabal i Dios xyeꞌeric woꞌ cho keh reh chi nariwihꞌic kajawric, reh chi nakacꞌaxam woꞌ ki̱b cu̱cꞌ take kich aj niminel eh chi nariwihꞌic kanoꞌjbal reh chi jeꞌ reꞌ nkarak chiri̱j nicꞌ wach cꞌacharic nakaꞌnam. Jeꞌ reꞌ nok ruꞌum chi wilic awu̱cꞌ rUxlabal i Dios maꞌ tiqꞌuixꞌic chi rikꞌormojic ribiral ricꞌuhbal i Jesus. Jeꞌ woꞌ, maꞌ tiqꞌuixꞌic chi kꞌoric chiwi̱j i hin chi wilqui̱n pan che̱ꞌ ruꞌum reh rikꞌormojic rikꞌorbal i Jesus. Wi xcꞌulic woꞌ nchel lok i tiꞌcꞌaxic chana̱, maꞌ tiyoꞌjic woꞌ chiwach, ticholok laꞌ ricuyuric jeꞌ woꞌ ricab ricuyuric tiꞌcꞌaxic cꞌahchiꞌ nibanam i hin ruꞌum reh rikꞌormojic ribiral i Jesus. Reꞌ Dios wilic rajawric eh ru̱cꞌ rajawric reꞌreꞌ riban chi reꞌ hat enacuy ransil i tiꞌcꞌaxic. Wihꞌok woꞌ pan acꞌux chi ru̱cꞌ i rajawric wilic xojricoꞌlej reh chi maꞌ eta nkacꞌul i tiꞌcꞌaxic ruꞌum reh kamahc eh reꞌ kayukꞌunjic xiban i Dios reh chi nakacꞌacharic chi saksamaj wach kanoꞌjbal, reꞌ woꞌ reꞌ ncꞌuhtunic reh rinimal rajawric wilic. Jeꞌ aj reꞌ, reꞌ kacoꞌljic chꞌi̱l i kayukꞌunjic xbanjic, reꞌ woꞌ Dios xbanic, reꞌ cok ruꞌ maꞌ ruꞌum ta nchel chi holohic ta nak kojbanic xiban chi jeꞌ reꞌ ruꞌum laꞌ chi pa ra̱mna i Dios xasjic cho ribanaric xa ruꞌum reh ricꞌaxbal wilic chi kana̱. Jeꞌ reꞌ nikꞌor maj nok cu jaꞌ nchꞌihquic ta nak cho i cꞌacharic ayuꞌ wach acꞌal, reꞌ cꞌaxbal reꞌreꞌ wilic chic cho pa ra̱mna i Dios chi naricꞌuhtam lok ru̱cꞌ ricꞌulic lok i kaKꞌatal Kꞌoric Jesus.
10 Yuꞌna aj ruꞌ wilco̱j chic chipam take kꞌi̱j reꞌ cꞌahchiꞌ ricꞌuhtunic wi̱ꞌ ricꞌaxbal i Dios. Jeꞌ reꞌ nikꞌor maj reꞌ Jesus reꞌ Pahbamaj chi Kꞌatal Kꞌoric, xcꞌulic chic cꞌacharok ayuꞌ wach acꞌal. Reꞌ Jesus, reꞌ woꞌ reꞌ xcoꞌlonic keh hoj aj niminel reh chi maꞌ eta chic nkacꞌul i tiꞌcꞌaxic ruꞌum reh kamahc eh til reꞌ woꞌ reꞌ xuctic woꞌ chic cho chi quixilac take camnak. Ru̱cꞌ aj ructic reꞌreꞌ, xiban chi maꞌxta chic ransil i quimic chi kana̱. Maꞌ xa reꞌ ta reꞌ xiban, xiban laꞌ woꞌ chi ru̱cꞌ ribirmijic i lokꞌ laj cꞌuhbal chiri̱j ribiral ructic, xsakomsjic pa̱m kacapew-bal i hoj aj niminel reh chi enkarak chiri̱j chi nakojquimok je ekojcꞌacharic chi junelic. 11 Jeꞌ aj reꞌ ruꞌum chi reꞌ ribiral ructic i Jesus nsakomonic pan kacapew-bal, reꞌ Dios xiripahba̱ꞌ chi aj kꞌorol riCꞌuhbal chi nawojic cu̱cꞌ take maꞌ reꞌ ta ra̱ꞌ riꞌsil cho maꞌ Israhel eh chi quixilac take reꞌ, reꞌ hin niban nicamaj chi aj kꞌoro̱l jeꞌ woꞌ chi aj cꞌuhtunel reh ribiral ructic i Jesus. 12 Ruꞌum aj reꞌ yuꞌna reꞌ hin cꞌahchiꞌ nicꞌulum take xa chiꞌnchel wach tiꞌcꞌaxic. Jeꞌ ricab yuꞌna reꞌ hin wilqui̱n pan che̱ꞌ, xa reꞌ laꞌ maꞌ quinqꞌuixꞌic ta soꞌ chi rikꞌormojic chaj waꞌric nok wilqui̱n ayuꞌ ruꞌum nok wehtꞌalim hab wach aj u̱cꞌ choplic nicꞌux eh chi reꞌ choplic wi̱ꞌ nicꞌux reꞌreꞌ til wilic rajawric chi manlic. Ru̱cꞌ reꞌreꞌ, til wehtꞌalim woꞌ chi cu rehtal rirak cho rikꞌijil ricꞌulic lok i kAja̱w Jesus, reꞌreꞌ naricholic woꞌ ricꞌoloric ri̱j i paꞌ bih xwokxoꞌnej pan kꞌab.
Reꞌ ripahkaljic reh Timote̱yo
chi naricꞌuhtam woꞌ chi coric
i tijbal tijimaj wi̱ꞌ
13 Chiꞌnchel i hoj reꞌ xkanimej chic i Jesus reꞌ Pahbamaj chi Kꞌatal Kꞌoric npahkaljic keh chi kachꞌica̱ꞌ tak kacꞌux chiri̱j i Dios chi manlic eh kacꞌax woꞌ tak ruꞌ eh jeꞌ woꞌ take kas kacha̱kꞌ. Ru̱cꞌ i pahkanic reꞌreꞌ, wilic woꞌ jenaj chic pahkanic nwa̱j nibanam je aweh chi jeꞌ wili: Reꞌ cꞌuhtunic naꞌn i hat chaꞌn jeꞌ ok woꞌ ricab i coric laj tijinic xawilow chi xnicꞌuhtaj aweh. 14 Reꞌ lokꞌ laj tijinic reꞌreꞌ, okxaꞌnjic pan akꞌab reh chi na̱banam i cꞌuhtunic chi manlic. Jeꞌ reꞌ nok til nipahkaj aweh chi chacꞌol ri̱j reh chi maꞌ eta no̱j yojok wach. Reꞌ ok i Lokꞌ laj rUxlabal i Dios wilic pan awa̱mna toꞌbonok aweh chi ribanaric reꞌreꞌ.
Reꞌ Onesi̱poro xiyew ricꞌux chi ritobjic i maꞌ Lu̱ꞌ
15 Reꞌ hat xawehtꞌalij woꞌ chi qꞌuihal take aj niminel reꞌ wilque̱b pa riyukꞌul i A̱sya xquicana̱ꞌ nitobjic yuꞌna nok chi wilqui̱n pan che̱ꞌ jeꞌ ricab xiban i maꞌ Pije̱lo chꞌi̱l i maꞌ Moj. 16 Reꞌ ti cok i maꞌ Onesi̱poro maꞌ xiricana̱ꞌ ta chi wutquel. Ruꞌum aj reꞌ niban niti̱j chiri̱j chi reꞌ kAja̱w Jesus chicꞌuhtaj ta nak cho ricꞌaxbal china̱ chꞌi̱l take raj pan pa̱t maj xa reꞌ woꞌ naxincojoric ayuꞌ pan che̱ꞌ, reꞌreꞌ qꞌuih pech xiyew risukquil nicꞌux eh maꞌ xqꞌuixꞌic ta nechꞌ ok wuꞌum. 17 Xa reꞌ woꞌ ricꞌulic lok ayuꞌ i kasbe̱s reꞌreꞌ ayuꞌ pan tinamit Ro̱ma, xiyew ricꞌux chi nisiqꞌuiric cu rehtal xirirak ayuꞌ pan che̱ꞌ. 18 Ruꞌum aj reꞌ til niban niti̱j chiri̱j i Onesi̱poro chi reꞌ kAja̱w Jesus chicꞌuhtaj ricꞌaxbal china̱ chipam i kꞌi̱j nawihꞌok cok i Onesi̱poro chiwach. Jeꞌ reꞌ ajic til reꞌ Dios toꞌbonok reh maj kꞌe̱ꞌ woꞌ chic nitobjic xiban jeꞌ ricab awehtꞌalim woꞌ i hat chi xiban keh nok wilco̱j nak cho pan tinamit E̱peso.