5
Reꞌ Jesus xicowsaj jenaj winak
najtir chic choponak cho
ruꞌum jenaj yaꞌbilal
Chiri̱j chic riwihꞌic ar pa riyukꞌul i Calile̱ya, reꞌ Jesus xichop cho ribe̱h ar Jerusalen reꞌ oquic cho wi̱ꞌ reh i jenaj ninkꞌi̱j nkicꞌsaj i hoj ra̱ꞌ riꞌsil cho maꞌ Israhel. Ar aj Jerusalen maꞌ naht ta chi chi̱ꞌ jenaj ocbal reh tinamit reꞌreꞌ, “Reꞌ Take Me̱ꞌ” ribihnal i ocbal reꞌreꞌ, wilic jenaj tzꞌak tuka̱b haꞌ Wete̱sta ribihnal pan kakꞌorbal i hoj aj hewre̱yo. Reꞌ tuka̱b haꞌ reꞌreꞌ hoꞌo̱b kꞌat pa̱m bano̱j eh chi chi̱ꞌ lok tikꞌimaj lok rimujil. Chi chi̱ꞌ i tuka̱b haꞌ reꞌreꞌ kꞌe̱ꞌ qꞌuihal take yowaꞌi̱b wilque̱b ar jeꞌ ricab take sotꞌ wach, take si̱c chꞌi̱l take maꞌxta co̱k quikꞌab. Ar uyunic ncaꞌn chi naricꞌuyuꞌjic cho i haꞌ reꞌreꞌ maj chi queh ruꞌ wilic jenaj raj tzꞌeꞌ wa̱ch i Dios cucꞌlam xilac nchalic chi ricꞌuyuꞌsjic pa̱m i haꞌ reꞌreꞌ. Nok cꞌuyuꞌsumaj chic pa̱m i haꞌ reꞌreꞌ, reꞌ pe̱t yowa̱b noquic cok chipam ncꞌulic ricꞌux chi coric.
Chipam aj i yeꞌa̱b reꞌreꞌ, wilic jenaj winak wahxaklaj ricaꞌwinak (38) ha̱b richopic cho ruꞌum jenaj yaꞌbilal wilic reh. Nok reꞌ Jesus xilow i winak reꞌreꞌ eh xehtꞌalij chi najtir chic richopic cho ruꞌum riyaꞌbilal jeꞌ wili xikꞌor reh:
«Nawa̱j na chi encꞌulic acꞌux? nqui reh.
«Ho̱ꞌ Ha̱w, nwa̱j nak xa reꞌ laꞌ maꞌ hab ta wach jenoꞌ cꞌacharel ncojbic jok wi̱n chipam i tuka̱b haꞌ wili nancꞌulic cꞌuyuꞌsjok pa̱m ruꞌum raj tzꞌeꞌ wa̱ch i Dios. Ruꞌum reꞌ to̱b ta nak nwa̱j chi naricꞌulic nicꞌux, maꞌ niban ta canar maj nok reꞌ hin niniqꞌuej nak cok oquic chipam haꞌ reꞌreꞌ, wilic chic jenoꞌ pe̱t noquic chi niwach, nqui reh Jesus.
Reꞌ Jesus jeꞌ woꞌ chic wili xikꞌor reh i winak reꞌreꞌ:
«Ha̱w, yuꞌna echic riban chi enawihkaj je achꞌaht. Tipa̱ꞌ johtok kꞌuruꞌ eh tibehok, nqui reh.
Chipam woꞌ ti juncꞌam reꞌreꞌ, xcowjic i winak reꞌreꞌ eh chi jeꞌ reꞌ xo̱j pa ripa̱t chi cꞌahchiꞌ ricꞌamam je richꞌaht. Ruꞌum chi reꞌ winak yowa̱b nak reꞌreꞌ cꞌahchiꞌ ricꞌamam je richꞌaht pan jenaj hiꞌlbal kꞌi̱j chi keh hoj ra̱ꞌ riꞌsil cho maꞌ Israhel, 10 reꞌ take cꞌamol quibe̱h take wich ra̱ꞌ riꞌsil cho maꞌ Israhel jeꞌ wili xquikꞌor reh naxquilow i cꞌahchiꞌ ribanam:
«Reꞌ kꞌi̱j yuꞌna, lokꞌ laj kꞌi̱j chiwach i Dios. Ruꞌum reꞌ, reꞌ cꞌuhbal hoj tijimaj wi̱ꞌ rikꞌor keh chi maꞌ riban ta chi enacꞌam je achꞌaht chipam i kꞌi̱j wili, nqui take.
11 Chalic i winak reꞌreꞌ jeꞌ wili xikꞌor queh:
«Jeꞌ na nak ruꞌ, xa reꞌ laꞌ i winak xcowsonic wi̱n xikꞌor chi nanibehic eh jeꞌ woꞌ chi nanicꞌamam je nichꞌaht, nqui queh.
12 Reꞌ take wich ra̱ꞌ riꞌsil cho maꞌ Israhel reꞌreꞌ jeꞌ wili xquikꞌor reh:
«Hab wach i winak xkꞌoric aweh chi tibehok eh chi na̱cꞌamam je achꞌaht? nqui take reh.
13 Reꞌ winak reꞌreꞌ maꞌ xikꞌor ta queh ribihnal i Jesus ruꞌum maꞌ xehtꞌalij ta woꞌ wach ruꞌ maj chiri̱j chic naxicowsaj cahnok, reꞌ Jesus xelic je chi quixilac take cꞌacharel wilque̱b chipam yeꞌa̱b reꞌ xcowsjic wi̱ꞌ i cꞌacharel reꞌreꞌ.
14 Chiri̱j chic chiꞌnchel i kꞌoric xcaꞌn take cꞌamol quibe̱h take wich ra̱ꞌ riꞌsil cho maꞌ Israhel ru̱cꞌ i winak reꞌreꞌ, cu reꞌ aj chic ruꞌ xinaꞌbej ribihnal i Jesus naxquirak qui̱b chi chi̱ꞌ i Lokꞌ laj Pa̱t reꞌ nlokꞌonjic wi̱ꞌ wach i Dios eh ar jeꞌ wili xkꞌormojic reh ruꞌum i Jesus:
«Yuꞌna xcꞌulic chic acꞌux maꞌ timahcanic chic kꞌuruꞌ maj maꞌ nchalic nchel chana̱ jenoꞌ tiꞌcꞌaxic nim wach chiwach i xacꞌul lok, nqui xkꞌormojic reh.
15 Jeꞌ reꞌ ajic reꞌ winak reꞌreꞌ xo̱j woꞌ chic cu̱cꞌ take wich ra̱ꞌ riꞌsil cho maꞌ Israhel eh xikꞌor queh chi reꞌ xcowsonic reh reꞌ poꞌ nchel i Jesus.
Reꞌ Jesus risakomej wach hab wach narichꞌukbic kꞌoric chi quina̱ take cꞌacharel
16 Ruꞌum aj chi reꞌ Jesus pan hiꞌlbal kꞌi̱j chi keh hoj ra̱ꞌ riꞌsil cho maꞌ Israhel riban take lokꞌ laj nawa̱l, reꞌ take cꞌamol quibe̱h take wich ra̱ꞌ riꞌsil cho maꞌ Israhel pꞌuht quisiqꞌuim ri̱j nicꞌ wach nacaꞌn tiꞌcꞌaxic reh cu rehtal naquicansam nak je. 17 Ruꞌum aj reꞌ chi ricoꞌljic ri̱b chiwach quicapew-bal take reꞌ, reꞌ Jesus jeꞌ wili xikꞌor queh:
«Reꞌ wAja̱w Dios cu yuꞌna chi kꞌi̱j xa camanic woꞌ riban chi quitobjic take cꞌacharel. Wi reꞌ aj reꞌ i camanic riban i wAja̱w chipam i kꞌi̱j wili, ra̱j woꞌ rikꞌorom chi reꞌ woꞌ reꞌ camanic nanibanam hin chipam i kꞌi̱j wili, nqui queh.
18 Ruꞌum reh kꞌoric xiban reꞌreꞌ, reꞌ take wich ra̱ꞌ riꞌsil cho maꞌ Israhel riman chic pꞌuht quisiqꞌuim ri̱j nicꞌ wach ricansjic i Jesus nacaꞌnam ruꞌum nok chi quiwach ruꞌ, reꞌ Jesus cꞌahchiꞌ ribanam i maꞌ yeꞌo̱j ta kꞌab chi banaric pan hiꞌlbal kꞌi̱j chi keh hoj ra̱ꞌ riꞌsil cho maꞌ Israhel. Maꞌ xa reꞌ ta reꞌ riban i Jesus rikꞌor laꞌ woꞌ chi reꞌ Dios i rAja̱w eh ru̱cꞌ i kꞌoric rikꞌor reꞌreꞌ, chi queh ruꞌ cꞌahchiꞌ rijunehtem ri̱b ru̱cꞌ i Dios. 19 Ruꞌum aj reh tzꞌakoj mahc nca̱j nak caꞌnam chiri̱j i Jesus, reꞌreꞌ jeꞌ wili xikꞌor queh chi ricoꞌljic ri̱b:
«Chabiraj tak chi coric i ricorquil nanikꞌorom wili: Wu̱cꞌ hin ncꞌuluric jeꞌ ricab ncꞌuluric ru̱cꞌ jenaj acꞌunbe̱s ncamanic chi rilahkꞌ i raja̱w chi ritijiljic ri̱b. Reꞌ acꞌunbe̱s reꞌreꞌ maꞌ xa rinoꞌjbal ta ri̱b take camanic riban, reꞌ laꞌ haj wilic i camanic rilow chi riban i raja̱w reꞌ woꞌ reꞌ riban ruꞌ eh ruꞌum chi quicabchel quicamanic, xa paꞌ bih camanic riban i raja̱w reꞌ woꞌ reꞌ riban acꞌunbe̱s.
20 «Jeꞌ aj reꞌ jeꞌ ricab ncꞌuluric ru̱cꞌ jenoꞌ acꞌunbe̱s ncamanic chi rilahkꞌ i raja̱w, reꞌ wAja̱w Dios ricꞌuhtaj wi̱n chiꞌnchel chaj bih ricamaj ra̱j chi nanibanam eh jeꞌ reꞌ riban wu̱cꞌ ruꞌum chi kꞌe̱ꞌ woꞌ chic quiricꞌax i hin racꞌu̱n. Jeꞌ ricab nok reꞌ wAja̱w Dios til reꞌreꞌ xcꞌuhtunic wi̱n chaj bih xa̱j ribanaric ru̱cꞌ i winak xnicowsaj lok reꞌreꞌ, til reꞌ woꞌ reꞌ naricꞌuhtunic johtok wi̱n chi kawach i riqꞌuihal nimak tak wach camanic eh nanipꞌut ribanaric take reꞌ, narisahchic acꞌux nachawilow tak. 21 Jeꞌ reꞌ nikꞌor maj jeꞌ ricab chi reꞌ wAja̱w Dios riyew woꞌ chic quicꞌacharic take camnak reꞌ rucsaj take cho, jeꞌ woꞌ reꞌ nanibanam i hin rAcꞌu̱n cu̱cꞌ take hab wach nwa̱j chi equicꞌacharic woꞌ chic. 22 Jeꞌ reꞌ nanibanam ruꞌum nok reꞌ wAja̱w Dios xitikꞌa̱ꞌ wach chi reꞌ hin rAcꞌu̱n nanikꞌoric hab wach eniyew woꞌ chic ricꞌacharic. Jeꞌ reꞌ kꞌuruꞌ maꞌ reꞌ ta chic i wAja̱w Dios enkꞌoric chi quina̱ take tinamit hab wach queh equicꞌacharic, reꞌ laꞌ chic i hin equinkꞌoric queh. Reꞌ aj reꞌ xitakꞌa̱ꞌ wach i wAja̱w Dios reh chi 23 reꞌ lokꞌil nyeꞌeric reh ewoꞌ enyeꞌeric wi̱n hin rAcꞌu̱n. Chi jeꞌ reꞌ xitikꞌa̱ꞌ wach i Dios, xa hab paꞌ wach maꞌxta riyeꞌbic nilokꞌil i hin Acꞌunbe̱s, maꞌxta woꞌ riyeb rilokꞌil i wAja̱w reꞌ xtakꞌanic cho wi̱n hin.
24 «Chabiraj tak chi coric i ricorquil nanikꞌorom wili: Xa hab paꞌ wach nariniminic reh niCꞌuhbal eh richꞌica̱ꞌ ricꞌux chiri̱j i wAja̱w Dios reꞌ xtakꞌanic cho wi̱n, reꞌreꞌ xyeꞌeric chic reh chi encꞌacharic chi junelic eh chi jeꞌ reꞌ naquimok je maꞌ eta chic nkꞌormojic reh chi naricꞌulum i tiꞌcꞌaxic ruꞌum reh rimahc eh maꞌ xa quimic ta naribanam chi junpech, naricꞌacharic laꞌ woꞌ chic chi junelic.
25 «Jeꞌ ricab i ricorquil xnikꞌor lok, chabiraj woꞌ tak chic i ricorquil nanikꞌorom wili: Wilic jenaj i kꞌi̱j tikꞌimaj wach chi reꞌ hin rAcꞌu̱n i Dios nanibirmijic cuꞌum take cꞌacharel reꞌ maꞌ jaꞌ yeꞌo̱j ta queh chi equicꞌacharic chi junelic. Reꞌ kꞌi̱j reꞌreꞌ xponic chic wach eh chi jeꞌ reꞌ, reꞌ take naquibirinic wi̱n eh naquicojom niwach naniyeb queh chi xa naquicꞌacharic woꞌ chi junelic to̱b ta quiquimok je. 26 Jeꞌ reꞌ nikꞌor maj jeꞌ ricab chi reꞌ Dios maꞌ hab ta wach nyeꞌbic ricꞌacharic reꞌ laꞌ reꞌ riyew quicꞌacharic take cꞌacharel, reꞌ hin wilqui̱n woꞌ chi aj yeꞌol reh cꞌacharic ruꞌum nok reꞌreꞌ i camanic xiyew wi̱n i wAja̱w Dios chi nanibanam. 27 Ruꞌum aj chi reꞌ hin Acꞌunbe̱s reꞌ wilic wajawric chi quina̱ cꞌacharel, reꞌ wAja̱w Dios xiyew woꞌ wajawric chi xa hab paꞌ wach nwa̱j chi encꞌacharic, ewoꞌ chic niyew reh chi encꞌacharic chi junelic. 28 Ruꞌum aj reꞌ maꞌ nsahchic acꞌux tak chiri̱j i nanikꞌorom wili chi na woꞌ riponic i kꞌi̱j chi reꞌ take camnak naquibiram i nikꞌorbal eh nacuctic cho. 29 Reꞌ take holohic cꞌacharic xcaꞌn chiwach i Dios, nacuctic woꞌ chic cho reh chi naquicꞌacharic chi junelic eh reꞌ take maꞌ holohic ta cꞌacharic xcaꞌn chiwach i Dios, nacuctic woꞌ cho chi ricꞌuluric i rinimal tiꞌcꞌaxic.
30 «Ruꞌum chi reꞌ wAja̱w xiyew wajawric chi rikꞌormojic chaj bih naricꞌuluric cu̱cꞌ take camnak nacuctok woꞌ chic cho, reꞌ hin maꞌ eta nikꞌor xa paꞌ jaric nmikric cho pa nicapew-bal, reꞌ laꞌ hin nibiraj eh nikꞌor reꞌ nicꞌ paꞌ wach cꞌahchiꞌ rikꞌorom wi̱n i wAja̱w Dios. Ruꞌum aj reꞌ, reꞌ kꞌoric niban chiqui̱j take hab wach naquicꞌacharic til coric wach, maj maꞌ reꞌ ta nicꞌ paꞌ wach nwa̱j i hin nikꞌor, reꞌ laꞌ jeꞌ ricab ra̱j i wAja̱w Dios reꞌ xtakꞌanic cho wi̱n. 31 Wi wilic jenoꞌ kꞌoric nkꞌoric chiri̱j jenoꞌ cꞌacharel, reꞌ kꞌoric reꞌreꞌ maꞌ coric ta wach wi xa reꞌ i cꞌacharel reꞌreꞌ nkꞌoric, nqui nkꞌormojic. Jeꞌ reꞌ ajic maꞌ xa reꞌ ta hin quinkꞌoric chiwi̱j i hin, 32 jeꞌ laꞌ woꞌ i wAja̱w Dios, reꞌ woꞌ reꞌ i jenaj chic nkꞌoric chiri̱j i rehtꞌalim chiwi̱j. Reꞌ kꞌoric riban i wAjaw chiwi̱j til coric wach 33 jeꞌ ricab naxitakꞌabjic take je cꞌacharel ru̱cꞌ i Wa̱n aj kahsem haꞌ reh chi narikꞌorom queh chaj bih xehtꞌalij chiwi̱j i hin, til woꞌ coric wach take kꞌoric xikꞌor chiwi̱j i hin. 34 Wi enacoj tak wach kꞌoro̱j cho reꞌreꞌ ruꞌum i Wa̱n, ewoꞌ nachꞌica̱ꞌ acꞌux tak chiwi̱j reh chi na̱coꞌljic tak. Reꞌ aj reꞌ riwi̱ꞌ naxnikꞌor aweh tak i kꞌoric reꞌreꞌ, maꞌ ruꞌum ta nchel chi curman ta nak chi wi̱n chi cu jenoꞌ chic cꞌacharel eriyew rikꞌorbal chiwi̱j chi coric i cꞌahchiꞌ nikꞌorom.
35 «Coric ruꞌ reꞌ Wa̱n xiban jeꞌ ricab riban jenaj sakom tꞌuylic johtok wa taxa̱j xa nsakomonic chic riban maj chiwach take kꞌi̱j reꞌ xatricꞌuhbalej tak wi̱ꞌ, xisakomej pa̱m anoꞌjbal tak. Coric aj woꞌ chi reꞌ Wa̱n ru̱cꞌ take cꞌuhbalanic xiban reꞌ xyeꞌbic risukquil acꞌux naxabiraj tak, xikꞌor aweh tak take chaj bih xehtꞌalij chiwi̱j 36 xa reꞌ laꞌ ruꞌ reꞌ take bano̱j niban i hin, til woꞌ chic kꞌe̱ꞌ nim wach i cꞌuhtunic riban lok chiwach take kꞌoric xiban i Wa̱n chiwi̱j. Jeꞌ reꞌ kꞌuruꞌ reꞌ take bano̱j niban reꞌ xitakꞌa̱ꞌ cho ribanaric wi̱n i Dios, reꞌ take reꞌ quikꞌoric chiwi̱j chi reꞌ woꞌ wAja̱w Dios xtakꞌanic cho wi̱n ayuꞌ.
37 «Maꞌ xa reꞌ ta take bano̱j reꞌreꞌ quikꞌoric chiwi̱j, je laꞌ woꞌ i wAja̱w reꞌ xtakꞌanic cho wi̱n je woꞌ reꞌ rikꞌor chiwi̱j i hin, xa reꞌ laꞌ hat-tak jeꞌ ricab chi maꞌ jancꞌal ta awilom tak wach i wAja̱w jeꞌ woꞌ reꞌ maꞌ cꞌahchiꞌ ta arakam tak chiri̱j i rikꞌor chiwi̱j. 38 Jeꞌ reꞌ nikꞌor ruꞌum chi maꞌ nacꞌul ta tak pan awa̱mna take kꞌoric reꞌreꞌ. Chaj bih riwi̱ꞌ nanikꞌor chi jeꞌ reꞌ? Jeꞌ reꞌ nikꞌor maj reꞌ hat-tak maꞌ nacoj ta tak wach nikꞌor i hin, reꞌ hin takꞌamaj cho ruꞌum i Dios 39 to̱b ta woꞌ nak pan Lokꞌ laj Hu̱j reꞌ wilic wi̱ꞌ riCꞌuhbal i Dios rikꞌor woꞌ nak hab wach xtakꞌanic cho wi̱n i hin. Reꞌ hu̱j reꞌreꞌ natijej tak ri̱j ru̱cꞌ chiꞌnchel awa̱mna tak ruꞌum nok nacapaj tak chi ru̱cꞌ reꞌreꞌ, nariyeꞌeric aweh tak chi eticꞌacharic tak chi junelic to̱b ta woꞌ tiquimok tak je. Reꞌ Lokꞌ laj Hu̱j reꞌreꞌ rikꞌor woꞌ chi reꞌ hin quinyeꞌbic reh chi equicꞌacharic chi junelic take cꞌacharel 40 xa reꞌ laꞌ ruꞌ to̱b ta jeꞌ reꞌ rikꞌor, reꞌ hat-tak maꞌ nawa̱j ta acꞌulum tak niCꞌuhbal eh chi jeꞌ reꞌ maꞌ eta woꞌ nyeꞌeric aweh tak chi eticꞌacharic tak chi junelic natiquimok tak je.
41 «Jeꞌ reꞌ ajic ruꞌum chi maꞌ nawa̱j ta acꞌulum tak niCꞌuhbal maꞌ riban ta chi wi̱n chi enicꞌul nilokꞌil awu̱cꞌ hat-tak cꞌacharel 42 eh to̱b ta nchel nakꞌor tak chi nacꞌax tak i Dios maꞌ eta nicꞌuꞌlej na̱ aweh tak i nilokꞌil nayew tak ruꞌum nok nwilow anoꞌjbal tak chi maꞌ nacꞌax ta tak i Dios jeꞌ ricab xcꞌuhtunic lok ru̱cꞌ nicꞌulbal. 43 Jeꞌ reꞌ nikꞌor maj to̱b ta xincꞌulic lok ayuꞌ wach acꞌal chi hin takꞌamaj cho ruꞌum i wAja̱w Dios reꞌ hat-tak maꞌ xacꞌul ta tak niCꞌuhbal, tzꞌa̱b ruꞌ eta nak ncꞌulic lok awu̱cꞌ tak jenoꞌ maꞌ takꞌamaj ta cho ruꞌum jenoꞌ hab wach, enak nacꞌul tak ricꞌuhbal.
44 «Ru̱cꞌ i noꞌjbal nwilow awu̱cꞌ tak maꞌ riban ta chawach tak chi enacoj tak wach i nanikꞌorom maj chaweh hat-tak xa maꞌxta camaj reꞌreꞌ, reꞌ laꞌ kꞌe̱ꞌ woꞌ chic ricꞌul awach tak chi enyeꞌeric alokꞌil tak cuꞌum take cꞌacharel chiwach chi enyeꞌeric alokꞌil tak ruꞌum i Dios reꞌ til xa reꞌ wach reꞌ ricꞌul chi reh chi enlokꞌonjic wach cuꞌum take cꞌacharel. 45 Ruꞌum aj reh anoꞌjbal tak reꞌreꞌ, nikꞌor aweh tak chi reꞌ amahc tak nariteheric wach chiwach i Dios xa reꞌ laꞌ ruꞌ ma̱capaj tak chi reꞌ hin equinbanic reꞌreꞌ. Til laꞌ nikꞌor aweh tak chi reꞌ Moyses reꞌ nachꞌica̱ꞌ acꞌux tak chiri̱j ricꞌuhbal, til reꞌreꞌ naritehbic cok wach amahc tak chiwach i Dios 46 to̱b ta nak reꞌ hat-tak nakꞌor tak chi nacoj tak wach i tzꞌihmbimaj ruꞌum i Moyses.
«Wi ta nak til coric chi nacoj tak wach reꞌreꞌ, jeꞌ woꞌ nak reꞌ naꞌn tak ru̱cꞌ niCꞌuhbal hin maj chi quixilac take cꞌuhbal tzꞌihmbimaj cho ruꞌum ruꞌ, wilic woꞌ take kꞌoric tzꞌihmbimaj cho chiwi̱j i hin. 47 Jeꞌ reꞌ kꞌuruꞌ to̱b ta reꞌ Moyses wilic take kꞌoric xitzꞌihmbaj cho chiwi̱j i hin, reꞌ hat-tak maꞌ nacoj ta tak wach i nikꞌor aweh tak eh xa maꞌ eta woꞌ nacoj tak wach ruꞌum nok maꞌ nacoj ta woꞌ tak wach i kꞌoro̱j cho chiwi̱j chipam i hu̱j tzꞌihmbimaj ruꞌum i Moyses, nqui Jesus queh take cꞌacharel reꞌreꞌ.