14
Chiri̱j wili xikꞌor woꞌ chic keh chi jeꞌ wili:
«Reꞌ hin xnikꞌor chic aweh tak chi nawojic, xa reꞌ laꞌ maꞌ riban ntzꞌiric pan acꞌux tak ruꞌum reꞌreꞌ. Reꞌ hin wehtꞌalim chi reꞌ hat-tak chꞌiclic acꞌux tak chiri̱j i Dios, xa reꞌ laꞌ jeꞌ ricab richꞌiquinjic acꞌux naꞌn tak chiri̱j ruꞌ jeꞌ woꞌ reꞌ richꞌiquinjic acꞌux chaꞌn tak yuꞌna chiwi̱j i hin nok chi ojic chic wi̱n. Jeꞌ reꞌ nikꞌor maj jeꞌ ricab nok jenoꞌ ajabe̱s yohbal wach riyeꞌa̱b wilic reꞌ naquiwihꞌic wi̱ꞌ take racꞌu̱n rixkꞌu̱n, reꞌ hin nanitikꞌa̱b woꞌ wach ru̱cꞌ i wAja̱w chi na̱wihꞌic wu̱cꞌ hat-tak waj tahkanel. Reꞌ aj reꞌ, reꞌ riwi̱ꞌ chi nawojic ar pan taxa̱j eh maꞌ ta nak coric chi jeꞌ reꞌ, toco̱m nak chic take kꞌoric cꞌahchiꞌ nikꞌorom aweh tak. Ruꞌum aj coric chi jeꞌ reꞌ, reꞌ hin nikꞌor woꞌ aweh tak nok nitikꞌa̱b chic cho wach awihꞌic tak wu̱cꞌ, nanisoljic woꞌ chic cho chi acojoric tak pan jenaj wach wihꞌic wu̱cꞌ i hin, reh chi paꞌ naniwihꞌic i hin ar woꞌ na̱wihꞌic hat-tak. Reꞌ hat-tak awehtꞌalim tak chic chajaric ra̱j ribanaric chi na̱ponic tak reꞌ nawojic wi̱ꞌ i hin, nqui Jesus keh.
Chalic jenaj kichꞌi̱l reꞌ Ma̱x ribihnal jeꞌ wili xikꞌor reh Jesus:
«Ha̱w, reꞌ hoj maꞌ kehtꞌalim ta haj na̱wojic i hat. Nicꞌ wach kꞌuruꞌ nakehtꞌalij nicꞌ wach i ponic nakaꞌnam ar? nqui reh.
Reꞌ Jesus jeꞌ wili xikꞌor keh:
«Reꞌ hin reꞌ quinyeꞌbic quicꞌacharic take cꞌacharel reꞌ woꞌ hin quincꞌambic je queh ru̱cꞌ i Dios. Jeꞌ woꞌ chic, reꞌ coric wach kꞌoric xa reꞌ wach i hin quinkꞌoric reh chi manlic eh ruꞌum reꞌ maꞌ jenoꞌ cꞌacharel riban canar i ponic ru̱cꞌ i wAja̱w Dios wi maꞌ ribiraj ta i coric wach kꞌoric wu̱cꞌ. Ruꞌum chi reꞌ rinoꞌjbal i wAja̱w Dios enehtꞌaljic xa reꞌ wach wi reꞌ hat-tak awehtꞌalim tak nicꞌ wach ninoꞌjbal, reꞌ hin til nikꞌor aweh tak chi yuꞌna reꞌ hat-tak awehtꞌalim tak chic nicꞌ wach rinoꞌjbal i wAja̱w Dios ru̱cꞌ take xnikꞌor aweh tak chꞌi̱l i xawilow tak wu̱cꞌ i hin, nqui keh.
Ar ajic jenaj chic kichꞌi̱l reꞌ Peh ribihnal jeꞌ wili xikꞌor cok reh Jesus:
«Ha̱w, chacꞌuhtaj keh i kAja̱w Dios eh ru̱cꞌ reꞌreꞌ enchꞌihquic kacꞌux, nqui cok reh.
Reꞌ Jesus jeꞌ wili xikꞌor:
«Peh, reꞌ hin xnicapaj nok chiwach rikꞌijil niwihꞌic chaxilac tak xawehtꞌalij nak chic i wili chiwi̱j i hin: Reꞌ xilow chic niwach i hin ra̱j rikꞌorom chi xilow woꞌ chic wach i wAja̱w. Wi awehtꞌalim nak chic i chaj bih xnikꞌor lok yuꞌna ti, chaj waꞌric kꞌuruꞌ reꞌ hat nakꞌor chi cu nanicꞌuhtam aweh i wAja̱w? 10 Reꞌ pahkanic xaꞌn reꞌreꞌ, maꞌ tare̱t ta maj reꞌ hat acojom chic wach chi reꞌ hin xa jenaj niwi̱ꞌ chꞌi̱l i wAja̱w, majeꞌ? Ruꞌum aj chi xa jenaj kawi̱ꞌ, reꞌ take kꞌoric niban i hin maꞌ xa pa nicꞌux ta nchalic reꞌ laꞌ wAja̱w xkꞌoric cho wi̱n eh reꞌ woꞌ reꞌ xbanic take nicꞌ nimal i camanic xniban i hin.
11 «Jeꞌ reꞌ kꞌuruꞌ reꞌ hat-tak chacoj tak wach chi reꞌ hin xa jenaj niwi̱ꞌ chꞌi̱l i wAja̱w. Maꞌ nacoj tak wach xa ru̱cꞌ take chaj bih nikꞌor, chawilow tak take camanic niban eh chacoj tak wach ru̱cꞌ reꞌreꞌ. 12 Chabiraj tak chi coric i nanikꞌorom aweh tak wili: Xa hab wach chꞌiclic ricꞌux chiwi̱j, chiꞌnchel take camanic xniban hin ewoꞌ riban ribanaric ruꞌ eh maꞌ xa reꞌ ta take reꞌ eriban, kꞌe̱ꞌ laꞌ chic qꞌuihal wach lokꞌ laj nawa̱l naribanam ruꞌum reh rajawric naniyeb maj reꞌ hin johtic woꞌ chic johtok wi̱n ru̱cꞌ i wAja̱w ar pan taxa̱j.
13 «Chi ar chic wilqui̱n johtok ru̱cꞌ i wAja̱w, reꞌ wili nanibanam chawi̱j hat-tak xa ruꞌum chi xachꞌica̱ꞌ acꞌux tak chiwi̱j: Reꞌ xa paꞌ bih na̱pahkam tak johtok reh wAja̱w Dios, reꞌ hin naniyeb cho aweh tak reh chi reꞌ wAja̱w enyeꞌeric rilokꞌil wuꞌum wi̱n hin rAcꞌu̱n. 14 Jeꞌ reꞌ ajic xa paꞌ bih enapahkaj tak johtok reh wAja̱w chi cꞌahchiꞌ achꞌica̱b acꞌux tak chiwi̱j, reꞌ hin naniyeb cho aweh tak.
15 «Ruꞌum chi reꞌ hat-tak na̱banam tak haj wilic rikꞌor i niCꞌuhbal maj tiꞌ quinawicꞌraj tak, 16 reꞌ hin nanipahkam reh wAja̱w chi naritakꞌa̱b cho jenoꞌ chic awaj toꞌo̱l tak reh chi nariwihꞌic awu̱cꞌ tak chi junelic. 17 Reꞌ aj toꞌo̱l nikꞌor aweh tak reꞌreꞌ, reꞌ i Lokꞌ laj Uxlabal reꞌ naricꞌuhtunic reh haj wilic i coric. Nok takꞌamaj ok chic cho ayuꞌ wach acꞌal i Lokꞌ laj Uxlabal reꞌreꞌ, reꞌ take cꞌacharel maꞌ nquinimej ta i Dios, maꞌ eta nquicꞌul pan ca̱mna. Jeꞌ reꞌ nacaꞌnam maj reꞌ ricamaj i Lokꞌ laj Uxlabal maꞌ jancꞌal ta quilom eh ruꞌum reꞌ maꞌ quehtꞌalim ta woꞌ nicꞌ wach riwi̱ꞌ. Ra̱j laꞌ awu̱cꞌ hat-tak chiꞌnchel waj ninimel maꞌ jeꞌ ta reꞌ ncꞌuluric maj reꞌ hat-tak yuꞌna awehtꞌalim tak chic i camanic riban i Lokꞌ laj Uxlabal ruꞌum nok reꞌreꞌ nwihꞌic chic awu̱cꞌ tak eh chikawach johtok maꞌ xa ta chic juncꞌam nariwihꞌic awu̱cꞌ tak til laꞌ naricꞌacharic chic pan awa̱mna tak.
18 «Nok jenoꞌ ajabe̱s nquimic je eh maꞌ nilmijic ta chic wach ruꞌum i racꞌu̱n ruꞌum chi reꞌ ajabe̱s reꞌreꞌ maꞌ nsoljic ta chic cho, nkꞌormojic chi reꞌ acꞌun reꞌreꞌ ncahnic chi nibaꞌjel chic. Reꞌ hin to̱b ta quinojok maꞌxta ca̱t tak nicana̱b chi jeꞌ hat-tak nibaꞌjel maj nanichalic woꞌ chic awu̱cꞌ tak. 19 To̱b ta loqꞌuil ti nquimay riliric niwach reꞌ take cꞌacharel maꞌ nquinimej ta i Dios, reꞌ hat-tak waj aj niminel nawilom tak niwach maj nanicꞌacharic woꞌ chic eh ruꞌum chi jeꞌ reꞌ nanibanam reꞌ hat-tak na̱cꞌacharic woꞌ tak chiri̱j aquimic tak. 20 Chipam i kꞌi̱j reꞌreꞌ nok na̱wilom woꞌ tak chic niwach, na̱rakam tak chiri̱j chi reꞌ hin wilqui̱n pan jenaj wach cꞌuxlis ru̱cꞌ i wAja̱w eh reꞌ hat-tak na̱wihꞌic woꞌ tak pan jenaj wach cꞌuxlis wu̱cꞌ.
21 «Hab wach ricꞌol pa ra̱mna niCꞌuhbal eh rinimej haj wilic i rikꞌor, reꞌreꞌ ricꞌuhtaj chi til tiꞌ quiricꞌraj. Reꞌ jeꞌ reꞌ nbanic, tiꞌ woꞌ enicꞌrijic ruꞌum i wAja̱w eh tiꞌ woꞌ nawicꞌram i hin. Maꞌ xa reꞌ ta reꞌ naricꞌuluric ru̱cꞌ maj nanicꞌuhtam woꞌ wi̱b reh, nqui Jesus.
22 Ar ajic reꞌ Ju̱ras, maꞌ reꞌ ta aj Caryot, xipahkaj reh Jesus chi jeꞌ wili:
«Ha̱w, chaj waꞌric xa keh hoj na̱cꞌuhtam awi̱b eh queh take maꞌ jaꞌ quiniminic ta aweh maꞌxta acꞌuhtam awi̱b? nqui reh.
23 Chalic Jesus jeꞌ wili xikꞌor:
«Reꞌ hin nanicꞌuhtam wi̱b aweh tak ruꞌum nok reꞌ hat-tak tiꞌ quinawicꞌraj tak eh hab wach tiꞌ quiricꞌraj eh riban haj wilic rikꞌor i niCꞌuhbal, reꞌreꞌ tiꞌ enicꞌrijic ruꞌum i wAja̱w. Ruꞌum aj reꞌ, reꞌ hin chꞌi̱l i wAja̱w nakachalic chi patanic pa ra̱mna. 24 Ra̱j i cꞌacharel reꞌ maꞌ riban ta woꞌ haj wilic rikꞌor i niCꞌuhbal, reꞌreꞌ maꞌ tiꞌ ta quiricꞌraj eh reꞌ cꞌuhbal xnikꞌor aweh tak maꞌ xa pa nicꞌux ta xchalic, ar laꞌ xchalic ru̱cꞌ i wAja̱w reꞌ xtakꞌanic cho wi̱n.
25 «Wilic queh take kꞌoric wili reꞌ cꞌahchiꞌ nikꞌorom aweh tak chi cu wilqui̱n pe chaxilac tak, maꞌxta quicahnic pan acꞌux tak 26 xa reꞌ laꞌ ruꞌ awu̱cꞌ hat-tak nariwihꞌic i Lokꞌ laj Uxlabal reꞌ nariyeꞌbic sukquil quicꞌux take naquiniminic wi̱n. Reꞌ Lokꞌ laj Uxlabal reꞌreꞌ naritakꞌabjic cho ruꞌum i wAja̱w Dios chi naricahnic pa nijelow-bal eh nok wilic chic awu̱cꞌ tak, reꞌ woꞌ reꞌ narisakomonic pa̱m acapew-bal tak reh chi encꞌulic pan acꞌux tak nicꞌ nimal take kꞌoric kꞌoro̱j wuꞌum i hin eh reh woꞌ chi enarak tak chiri̱j chiꞌnchel take kꞌoric reꞌreꞌ.
27 «Reꞌ hin nikꞌorom chic lok aweh tak chi maꞌ reꞌ ta ayuꞌ wach acꞌal nancahnic. Reꞌ take cꞌacharel ayuꞌ wach acꞌal maꞌxta cajawric chi riyeꞌeric cahnok sukquil cꞌuxlis queh take quicahnic cahnok, raj i hin maꞌ jeꞌ ta nicab take cꞌacharel reꞌreꞌ. Ruꞌum aj reꞌ, chi cu wilqui̱n pe chaxilac tak niyew aweh tak i suk laj cꞌuxlis eh niyew aweh tak take takꞌanic wili: Chi maꞌ chi bih nyotꞌic wi̱ꞌ acꞌux tak eh chi maꞌ chi bih woꞌ noquic cho wi̱ꞌ ayoꞌjic tak. 28 Chaj waꞌric xniyew aweh tak take takꞌanic reꞌreꞌ? Ruꞌum chi reꞌ hat-tak xabiraj tak chic chi jeꞌ wili xnikꞌor aweh tak: Reꞌ hin nawojic xa reꞌ laꞌ nanicꞌulic woꞌ chic lok awu̱cꞌ tak, nqui xnikꞌor aweh tak.
«To̱b ta jeꞌ reꞌ xnikꞌor aweh tak, reꞌ hat-tak xtiꞌbic acꞌux naxabiraj tak chi nawojic eh ru̱cꞌ reꞌ ncꞌutunic chi maꞌ til ta tiꞌ quinawicꞌraj tak maj wi ta nak til tiꞌ quinawicꞌraj tak, xsukbic nak acꞌux tak ru̱cꞌ kꞌoric xniban. Reꞌ hin ru̱cꞌ i wAja̱w nawojic, nqui kꞌoric xniban aweh tak eh ruꞌum chi reꞌ wAja̱w Dios wilic rajawric chi nina̱ 29 riban chi nikꞌor woꞌ chic aweh tak take kꞌoric reꞌreꞌ yuꞌna nok chi cu jaꞌ quino̱j ta johtok ru̱cꞌ i wAja̱w jeꞌ reꞌ niban reh chi nachawilow tak chi nawojic woꞌ chic johtok enacoj tak wach chi coric xnikꞌor.
30 «Reꞌ ntakꞌanic chi quina̱ take tinamit jeꞌ ru̱cꞌ maꞌ quiniminic ta reh i Dios maꞌ naht ta chic wilic chi naricꞌuhtam ri̱b eh ruꞌum reꞌ maꞌ eta chic nitik juꞌ kꞌoric awu̱cꞌ tak chiwach i juncꞌam wili. Reꞌ cok ruꞌ nikꞌor aweh tak chi reꞌreꞌ maꞌxta rajawric chi chaj bih eriban wi̱n. 31 Jeꞌ reꞌ ajic reꞌ xitakꞌa̱ꞌ wi̱n i wAja̱w Dios chi nanibanam, reꞌ woꞌ reꞌ nanibanam ruꞌum nwa̱j chi chiꞌnchel take cꞌacharel ayuꞌ wach acꞌal enquirak chiri̱j chi til coric chi tiꞌ nwicꞌraj i wAja̱w Dios, nqui Jesus keh hoj raj tahkanel.
Chiri̱j chic rikꞌormojic keh chi nakuctic je eh chi nacojic, xoj-o̱j pan jenaj toco̱m chic yeꞌa̱b.