10
Reꞌ kꞌoric chiri̱j i chꞌakoj caxarahil
(Mt. 19.1-12; Lc. 16.18)
Chiri̱j chic relic je chipam i tinamit Capernahum, reꞌ Jesus chꞌi̱l take raj tahkanel xiꞌo̱j chipam riyukꞌul Jure̱ya eh chiri̱j reꞌ xichalic chi juntar nim laj ro̱k haꞌ Jortan ribihnal. Jeꞌ ricab rocsam wi̱ꞌ ri̱b, reꞌ Jesus xoquic chi quicꞌuhbaljic take cꞌacharel reꞌ nquimol qui̱b ru̱cꞌ. Nok jeꞌ reꞌ cꞌahchiꞌ ribanam, wilic take cow laj aj niminel reh Cꞌuhbal Yeꞌo̱j reh Moyses xiponic ru̱cꞌ eh jeꞌ wili pahkanic xcaꞌn cok reh chi xa pajbal reh chi haj ta nak encalajic ru̱cꞌ rikꞌorbal chi quiwach:
«Ha̱w, reꞌ Cꞌuhbal Yeꞌo̱j reh Moyses riyew na kꞌab chi jenoꞌ winak caxa̱ra erichꞌak ri̱b ru̱cꞌ rehqꞌue̱n? nqui take reh.
Naxibiraj chi jeꞌ reꞌ i Jesus jeꞌ wili xicꞌuꞌlej take wi̱ꞌ:
«Chaj bih xiban i Moyses eh chaj bih takꞌanic xiyew queh take ama̱m awatiꞌt tak? nqui queh.
Reꞌ take cow laj aj niminel reꞌreꞌ jeꞌ woꞌ chic wili xquikꞌor reh:
«Reꞌ Moyses xiyew kꞌab chi jenoꞌ bahilbe̱s erichꞌak ri̱b chi cꞌacharic ru̱cꞌ rehqꞌue̱n. Reꞌ cok ruꞌ jeꞌ wili takꞌanic xiban: Jenoꞌ winak wi ra̱j richꞌakam i rehqꞌue̱n, pe̱t chitikꞌa̱ꞌ jenoꞌ hu̱j reꞌ eritzꞌihmbaj wi̱ꞌ take riwi̱ꞌ chi narichꞌakam wi̱ꞌ ri̱b chꞌi̱l i rehqꞌue̱n eh nok riyeb chic reh rehqꞌue̱n i hu̱j reꞌreꞌ, cu reꞌ aj ruꞌ eriban chi erichꞌak ri̱b chi cꞌacharic, nqui cho, nqui take.
Naxibiraj i Jesus chi jeꞌ reꞌ, jeꞌ wili xikꞌor queh chi quicꞌuꞌljic:
«Reꞌ awa̱mna hat-tak yuꞌna kꞌe̱ꞌ woꞌ chic cowil jeꞌ woꞌ ricab i ca̱mna take xiban cho ama̱m awatiꞌt tak. Ruꞌum aj reꞌ, chi cowjonak chic i ca̱mna chi riyeꞌeric quicꞌux chiri̱j i chꞌakoj i̱b, reꞌ Moyses xiyew queh i takꞌanic tzꞌihmbimaj cho reꞌreꞌ. Reꞌ cok ruꞌ maꞌ jeꞌ ta reꞌ riwi̱ꞌ cho pan pꞌuhtbal reh cꞌacharic naxitikꞌa̱ꞌ i Dios chiꞌnchel. Cꞌolok pan acꞌux tak chi pan Lokꞌ laj Hu̱j reꞌ wilic wi̱ꞌ riCꞌuhbal i Dios rikꞌor chi naxitikꞌa̱ꞌ i winak chꞌi̱l ixok, xicana̱ꞌ woꞌ chi reꞌ ixok wilic chi ricꞌuꞌlil i winak. Jeꞌ aj wili rikꞌor chipam i cꞌuhbal reꞌreꞌ:
“Ruꞌum aj reꞌ, reꞌ winak nok rirakam chic ricꞌuꞌlil ro̱k kꞌab, naricana̱b wihꞌic chi rehquen rajawric ritu̱t raja̱w
eh reꞌ chic ricꞌuꞌlil naricꞌuꞌlem pa ricꞌacharic.
Jeꞌ reꞌ kꞌuruꞌ nok quicꞌamam chic qui̱b pan caxarahil,
reꞌ take quib chi cꞌacharel reꞌreꞌ no̱j riban chi xa jenaj chic quiwi̱ꞌ, nqui rikꞌor.
«Ruꞌum aj chi reꞌ quib chi cꞌacharel nquicꞌam qui̱b pan caxarahil maꞌ quib ta chic quiwi̱ꞌ xa jenaj laꞌ chic quiwi̱ꞌ reꞌ juncꞌuhl chi cꞌacharel ntununjic quiwach ruꞌum i Dios maꞌ hab ta chic wach enchꞌakbic quiwach, nqui Jesus.
10 Chiri̱j wili nok wilque̱b chi ponok pan jenaj pa̱t reꞌ xiponic wi̱ꞌ, reꞌ take raj tahkanel xquipahkaj reh chi naritikim juꞌ rikꞌormojic queh chiri̱j i kꞌoric xiban cho reꞌreꞌ. 11 Reꞌ Jesus jeꞌ wili xikꞌor queh:
«Reꞌ winak reꞌ richꞌak rehqꞌue̱n eh ricꞌam chic jenoꞌ toco̱m ixok maꞌ xa reꞌ ta chiwach i Dios nmahcanic jeꞌ laꞌ woꞌ chiwach i pe̱t rehqꞌue̱n nankajic pan cꞌoyomal. 12 Jeꞌ woꞌ reꞌ ncꞌuluric ru̱cꞌ ixok reꞌ nok richꞌakam chic je ri̱b ru̱cꞌ ribahi̱l, ricꞌam chic jenoꞌ toco̱m winak chi ribahi̱l, nqui Jesus queh.
Reꞌ Jesus xicuseꞌsaj take cucꞌ haꞌlacꞌun
(Mt. 19.13-15; Lc. 18.15-17)
13 Junpech wilic take tutbe̱s ajabe̱s xquicꞌam cok quihaꞌlacꞌu̱n chiwach i Jesus reh chi naricojom rikꞌab chi quina̱ chi cuseꞌsbal queh. Nok jeꞌ reꞌ cꞌahchiꞌ caꞌnam, reꞌ take cablaj chi nahsil raj tahkanel i Jesus, xicakric chi quina̱ take cꞌahchiꞌ quicꞌamam cok i quihaꞌlacꞌu̱n chiwach i Jesus. 14 Naxilow i Jesus chi jeꞌ reꞌ cꞌahchiꞌ caꞌnam take aj tahkanel, jeꞌ wili xikꞌor queh naxcakric chi quina̱:
«Ruꞌum aj chi reꞌ Dios nkꞌatbic kꞌoric chi quina̱ take quisicꞌbic reh ricuseꞌsbal jeꞌ ricab ncaꞌn take haꞌlacꞌun wili, ma̱kꞌet tak pan quibe̱h chi naquijilim cho qui̱b wu̱cꞌ take haꞌlacꞌun wili, chayew laꞌ tak kꞌab queh chi jeꞌ reꞌ encaꞌn. 15 Til coric nikꞌor aweh tak chi jenoꞌ cꞌacharel reꞌ maꞌ ricꞌul ta rikꞌorbal i Dios chi kꞌochlic ra̱mna jeꞌ ricab chi kꞌochlic i ra̱mna jenoꞌ haꞌlacꞌun nankꞌoꞌrjic ruꞌum raja̱w, reꞌ cꞌacharel reꞌreꞌ maꞌxta roquic chi rehquen rajawric i Dios chi kꞌatal kꞌoric, nqui Jesus.
16 Chi jeꞌ aj reꞌ, reꞌ Jesus xitokꞌa̱ꞌ rikꞌahchem take haꞌlacꞌun eh xicoj rikꞌab chi quina̱ chi quicuseꞌsjic.
Jenaj qꞌuijol laj biho̱m xibiraj
chaj bih ra̱j banaric chi
encꞌacharic chi junelic
(Mt. 19.16-30; Lc. 18.18-30)
17 Nok reꞌ Jesus chꞌi̱l take cablaj chi nahsil raj tahkanel tikilque̱b chic chi naquichopom je quibe̱h chi elic je chipam i yukꞌul wilque̱b wi̱ꞌ, xcꞌulic lok ru̱cꞌ Jesus jenaj cꞌacharel eh jeꞌ wili xikꞌor reh naxixucꞌa̱ꞌ cok ri̱b chiwach:
«Ha̱w ato̱b laj kaj tijinel, chakꞌor wi̱n, chaj bih ra̱j banaric reh chi equinehtric reh i junelic cꞌacharic? nqui reh Jesus.
18 Naxibiraj i Jesus chi jeꞌ reꞌ, jeꞌ wili xikꞌor reh:
«Wi xa reꞌ woꞌ Dios kꞌe̱ꞌ ato̱b, naxakꞌor wi̱n kꞌuruꞌ chi hin woꞌ ato̱b, narak ta woꞌ nchel chiri̱j chi reꞌ hin wilic woꞌ wajawric chi rikꞌormojic aweh haj wilic ra̱j banaric? nqui Jesus.
19 Chiri̱j chic reꞌ, jeꞌ wili xikꞌor reh:
«Reꞌ hat awehtꞌalim take lajeb chi takꞌanic xicꞌul i Moyses ru̱cꞌ i Dios. Chacꞌam na̱ kꞌuruꞌ take takꞌanic jeꞌ ricab take wili:
Ma̱ban i cꞌoyomal,
ma̱ban cansanic,
ma̱ban i lekꞌ,
ma̱ban chucuj kꞌoric chiri̱j awas acha̱kꞌ,
ma̱ban rijotꞌoric awas acha̱kꞌ
eh chayew woꞌ rilokꞌil atu̱t awaja̱w, nqui Jesus reh.
20 Reꞌ cꞌacharel reꞌreꞌ jeꞌ wili xikꞌor reh Jesus:
«Ha̱w aj tijinel keh, chiꞌnchel take takꞌanic nakꞌor reꞌreꞌ cu pa nitꞌuchal nipꞌutum cho ricꞌamaric na̱, nqui reh.
21 Naxibiraj chi jeꞌ reꞌ i Jesus, xitzꞌehtaj pan nakꞌ wach i qꞌuijol reꞌreꞌ eh jeꞌ wili xikꞌor ru̱cꞌ rinimal wach chakꞌlamil:
«Jenaj chic bano̱j maꞌ jaꞌ naꞌn ta ribanaric, reꞌ nitahkaljic. Quinatahkej kꞌuruꞌ reꞌ cok ruꞌ, pe̱t chacꞌayej cho chiꞌnchel nicꞌ paꞌ nimal wilic aweh eh reꞌ ritzꞌakil na̱cꞌayem reꞌreꞌ, chayew queh take niba̱ꞌ reh chi jeꞌ reꞌ maꞌ xa ta jeꞌ chic ricab abihomal wilic ayuꞌ wach acꞌal enamol wach ru̱cꞌ i Dios ar pan taxa̱j, nqui Jesus.
22 Naxibiraj chi jeꞌ reꞌ kꞌoric xiban i Jesus, reꞌ cꞌacharel reꞌreꞌ xelic je ru̱cꞌ chi xa tiꞌ chic pa ricꞌux ruꞌum tiꞌ xibiraj chi naricꞌayem paꞌ bih wilic reh maj yohbal cho wach ribihomal wilic. 23 Naxilow chi jeꞌ reꞌ i Jesus, xilbic je chi quina̱ take cablaj chi nahsil raj tahkanel eh jeꞌ wili pꞌuht rikꞌorom:
«Til kꞌe̱ꞌ nchel cꞌaxquilal chi reh jenoꞌ biho̱m chi enoquic chi riꞌsil rajawric i Dios chi aj kꞌatal kꞌoric china̱, nqui queh.
24 Naxquibiraj take cablaj chi nahsil raj tahkanel chi jeꞌ reꞌ, xsahchic quicꞌux ru̱cꞌ xikꞌor i Jesus maj chi queh ruꞌ, reꞌ ratoꞌbil i Dios xa wilic woꞌ chi quina̱ take biho̱m. Chi jeꞌ aj reꞌ, reꞌ Jesus xitik juꞌ i kꞌoric chi jeꞌ wili:
«Hat-tak wich kꞌorom, nikꞌor aweh tak, reꞌ cꞌacharel reꞌ china̱ ribihomal chꞌiclic ricꞌux, til kꞌe̱ꞌ nchel cꞌaxquilal chi reh chi enoquic chi riꞌsil rajawric i Dios chi aj kꞌatal kꞌoric. 25 Jeꞌ reꞌ nikꞌor maj reꞌ biho̱m wi maꞌ resaj lok rij ricꞌux i ribihomal, kꞌe̱ꞌ nchel cꞌaxquilal chi reh chi enoquic chi riꞌsil rajawric i Dios chi aj kꞌatal kꞌoric. Xa jeꞌ na ricab cꞌaxquilal chi reh jenoꞌ nim laj chicop came̱yo ribihnal, chi enoquic chipam tꞌuch ritzꞌahpil ocbal reh katinami̱t Jerusalen nok wilic i rihk, nqui Jesus.
26 Naxquibiraj chi jeꞌ reꞌ, riman chic xsahchabic quicꞌux take cablaj chi nahsil raj tahkanel. Ruꞌum aj reꞌ jeꞌ chic wili xquikꞌor chi quiwach:
«Wi kꞌe̱ꞌ nchel cꞌaxquilal chi queh take bihomak chi equiꞌoquic chi riꞌsil rajawric i Dios chi aj kꞌatal kꞌoric, hab woꞌ wach kꞌuruꞌ encaꞌn canar oquic? nqui take.
27 Chalic i Jesus xitzꞌehtaj je take eh jeꞌ woꞌ chic wili xikꞌor queh:
«Chawach hat-tak cꞌacharel maꞌ eta riban chi hab wach cꞌacharel eriban canar oquic chi riꞌsil rajawric i Dios chi aj kꞌatal kꞌoric xa reꞌ laꞌ chiwach i Dios maꞌxta bih cꞌaxic. Jeꞌ reꞌ nikꞌor maj chiwach ruꞌ xa ewoꞌ riban chi reꞌ cꞌacharel enoquic chi riꞌsil rajawric, nqui queh.
28 Chi jeꞌ aj reꞌ, reꞌ Luch jeꞌ wili xikꞌor reh Jesus:
«Ha̱w, reꞌ cok i hoj til woꞌ chiꞌnchel paꞌ bih wilic keh xkacana̱ꞌ cho chi atahkaljic i hat. Ra̱j na rikꞌorom kꞌuruꞌ chi ruꞌum reꞌreꞌ, reꞌ Dios nariyeb rijelow-bal keh? nqui reh.
29 Reꞌ Jesus jeꞌ wili quicꞌuꞌljic xiban:
«Til coric nikꞌor aweh tak chi chiꞌnchel hat-tak reꞌ xacana̱ꞌ cho awaj pan pa̱t tak jeꞌ ricab atu̱t awaja̱w tak chꞌi̱l awas acha̱kꞌ tak, awana̱b tak on awehqꞌue̱n tak chꞌi̱l ahaꞌlacꞌu̱n tak on reꞌ ayeꞌa̱b tak ruꞌum chi xayew acꞌux tak chi nitahkaljic on chi rikꞌormojic niCꞌuhbal reꞌ nyeꞌbic risukquil quicꞌux take cꞌacharel, maꞌxta acahnic tak chi maꞌ ta hab wach naquijilow-bem juncꞌam ok ruꞌ. Ruꞌum chi jeꞌ reꞌ xaꞌn tak, kꞌe̱ꞌ woꞌ chic qꞌuihal na̱cꞌulum tak chiwach i xacana̱ꞌ tak cho. 30 Jeꞌ reꞌ kꞌuruꞌ chiwach acꞌacharic tak ayuꞌ wach acꞌal, qꞌuihal chic take cꞌacharel nacaꞌnam chi jeꞌ awas acha̱kꞌ tak, awana̱b tak, atu̱t awaja̱w tak on chi jeꞌ chic take ahaꞌlacꞌu̱n tak. Jeꞌ woꞌ xa haj nariyeꞌeric apatal tak reh chi na̱cꞌacharic tak ar chi xa jeꞌ chic apa̱t tak, on nariyeꞌeric awacꞌa̱l tak chi na̱camanem tak wach chi jeꞌ chic aweh tak. Maꞌ xa ta reꞌreꞌ, jeꞌ laꞌ woꞌ natiquimok tak je nariyeꞌeric woꞌ aweh tak chi na̱cꞌacharic tak chi junelic ar pan taxa̱j. 31 Ar aj ruꞌ qꞌuihal take cꞌacharel reꞌ kꞌe̱ꞌ woꞌ chic quiwaꞌric wilic ayuꞌ wach acꞌal, naribanam chi maꞌxta chic quiwaꞌric. Ra̱j take riqꞌuihal cꞌacharel reꞌ maꞌxta ti quiwaꞌric ayuꞌ wach acꞌal, naribanam chi kꞌe̱ꞌ chic quiwaꞌric nariwihꞌic, nqui Jesus.
Reꞌ roxpechej rikꞌormojic riquimic xiban i Jesus
(Mt. 20.17-19; Lc. 18.31-34)
32 Nok cꞌahchiꞌ chic cojic nah be̱h, reꞌ Jesus chꞌi̱l take i cablaj chi nahsil raj tahkanel xquichop jok kojic chipam i be̱h no̱j ar pan tinamit Jerusalen. Reꞌ take cablaj behic ncaꞌn chiri̱j i Jesus, xa nsahchic chic quicꞌux ruꞌum chi reꞌreꞌ ncꞌambic quibe̱h chi ojic chipam i tinamit reꞌ wilque̱b wi̱ꞌ riqꞌuihal cꞌacharel reꞌ maꞌ nquicꞌul ta riCꞌuhbal. Tzꞌa̱b ruꞌ take pa reh chic cꞌacharel quitahkanic reh, xa yoꞌjic chic wilque̱b ruꞌum reh riyohbaljic chi xa paꞌ jaric encaꞌn reh Jesus. Ar ajic reꞌ Jesus xesaj lok pa reh take cablaj chi nahsil reꞌreꞌ eh xiꞌoxpechej rikꞌormojic queh chiri̱j riquimic. Jeꞌ aj wili xikꞌor queh:
33 «Chacoj tak rehtal chi chipam i tinamit Jerusalen reꞌ cꞌahchiꞌ kojic wi̱ꞌ, wilic i jenaj reꞌ narikꞌahsjic wi̱n pan quikꞌab take cꞌamol quibe̱h take aj kꞌahsem si̱ chiwach i Dios chꞌi̱l take aj tijem ri̱j Cꞌuhbal Yeꞌo̱j reh Moyses. Reꞌ take wili naquipahkam richꞌukuric ri̱j niquimic i hin Acꞌunbe̱s reꞌ wilic wajawric chi quina̱ cꞌacharel eh chiri̱j chic reꞌ nanikꞌahsjic pan quikꞌab take maꞌ reꞌ ta ra̱ꞌ riꞌsil cho maꞌ Israhel, 34 reꞌ naquiseꞌlam pan nakꞌ niwach, reꞌ naquikꞌojbic wi̱n, reꞌ naquichuhbunic wi̱n eh chiri̱j aj chic reꞌ naqui̱nquicansam je. To̱b ta woꞌ jeꞌ reꞌ nacaꞌnam wi̱n, pa ro̱x kꞌi̱j niquimic na woꞌ chic wuctic cho chi quixilac take camnak, nqui Jesus.
Reꞌ Jaco̱wo chꞌi̱l i Wa̱n xquipahkaj
jenaj atoꞌbil reh Jesus
(Mt. 20.20-28)
35 Ar chic nah be̱h, reꞌ take quib chi racꞌu̱n i maꞌ Sewere̱yo quitahkanic reh Jesus, reꞌ Jaco̱wo chꞌi̱l i Wa̱n, xquijil cok qui̱b ru̱cꞌ eh jeꞌ wili xquikꞌor reh:
«Ha̱w kaj tijinel, nka̱j nak chi enaꞌn ku̱cꞌ i atoꞌbil nakapahkam aweh wili, nqui take reh.
36 —Chajaric atoꞌbil nawa̱j tak chi eniban awu̱cꞌ tak? nqui Jesus queh.
37 Xichalic take quib reꞌreꞌ jeꞌ wili xquikꞌor reh:
«Nok wilca̱t chic chi kꞌatoj kꞌoric ru̱cꞌ rinimal wach awajawric, chacuy Ha̱w, koj-acoj chi quinahsil take awaj toꞌbonel, nqui take reh.
38 —Reꞌ cok hat-tak maꞌ narak ta tak chiri̱j chaj bih cꞌahchiꞌ apahkam tak wi̱n. Nwa̱j nikꞌorom aweh tak i wili: Jeꞌ ricab chi curman ta nak chi wi̱n rucꞌjic i cꞌah laj haꞌ yeꞌo̱j pan jenoꞌ culc, jeꞌ woꞌ curman chi wi̱n chi reꞌ hin nanicꞌulum i tiꞌcꞌaxic reꞌ naricꞌambic je wi̱n riꞌsil acꞌal jeꞌ ricab naxinmuhkic pan haꞌ naxkahsjic niha̱ꞌ. Ena nacuy tak i tiꞌcꞌaxic wilic chi nina̱ nanacapaj hat-tak? nqui queh.
39 —Ewoꞌ nak ruꞌ nkacuy Ha̱w, nqui take.
Reꞌ Jesus jeꞌ wili xicꞌuꞌlej take wi̱ꞌ:
«Pan coric, reꞌ hat-tak ewoꞌ na nak nacuy tak ransil i tiꞌcꞌaxic nanicuyum ransil i hin, 40 xa reꞌ laꞌ maꞌ reꞌ ta pa nikꞌab wilic chi etinicoj tak chi quinahsil take waj toꞌbonel chi kꞌatoj kꞌoric maj reꞌ take nacoquic chi jeꞌ reꞌ, xa reꞌ woꞌ take hab paꞌ wach chiho̱j quiwach, nqui Jesus queh.
41 Chiri̱j wili naxquibiraj chi jeꞌ reꞌ take riman chic aj tahkanel, xicakric chi quina̱ i Jaco̱wo chꞌi̱l i Wa̱n. 42 Ar ajic reꞌ Jesus xikꞌoꞌrej take je chi naquijilim cok qui̱b ru̱cꞌ eh jeꞌ wili xikꞌor queh:
«Reꞌ hat-tak awehtꞌalim tak nicꞌ wach quinoꞌjbal take kꞌatal kꞌoric chꞌi̱l take caj toꞌo̱l, naquikꞌatbic kꞌoric chi quina̱ take maꞌ reꞌ ta ra̱ꞌ riꞌsil cho maꞌ Israhel. Reꞌ take reꞌ nca̱j chi xa reꞌ wach i takꞌanic ncaꞌn ruꞌ, xa reꞌ wach reꞌ curman chi naricꞌamaric na̱ cuꞌum chiꞌnchel. 43 Ra̱j nchel chaxilac hat-tak reꞌ titahkanic tak wi̱n maꞌ jeꞌ ta reꞌ i noꞌjbal naribanaric. Xa hab wach chaxilac tak ra̱j ribanam ri̱b chi nim wach, riwi̱ꞌ chi reh chi naribanam chi aj toꞌo̱l take queh rich cꞌacharel. 44 Jeꞌ woꞌ reꞌ i cꞌacharel reꞌ ra̱j chi encojoric ruꞌum i Dios chi aj cꞌamol be̱h, riwi̱ꞌ chi reh chi naribanam woꞌ chi aj toꞌo̱l take queh rich cꞌacharel 45 jeꞌ ricab nok reꞌ hin Acꞌunbe̱s reꞌ wilic wajawric chi quina̱ cꞌacharel, maꞌ xincꞌulic ta lok chaxilac tak reh chi reꞌ ta nak hin na̱camanem tak niwach, xincꞌulic laꞌ lok reh chi reꞌ hin nanicamanem awach tak ru̱cꞌ acoꞌljic hat-tak chiꞌnchel cꞌacharel. Ruꞌum aj reh acoꞌljic hat-tak, reꞌ hin naniyeb nicꞌacharic pan quimic reꞌ naricamanic chi jeꞌ jenaj tojbal yeꞌo̱j chi rijelow-bal i tiꞌcꞌaxic naquicꞌulum nak chiꞌnchel cꞌacharel ruꞌum reh nicꞌ paꞌ qꞌuihal quimahc wilic, nqui Jesus.
Reꞌ Jesus xisakomej pa̱m
i nakꞌ wach jenaj i sotꞌ
(Mt. 20.29-34; Lc. 18.35-43)
46 Nok cu behic ncaꞌn chi ojic ar Jerusalen, reꞌ Jesus chꞌi̱l take cablaj chi raj tahkanel xiponic chipam i tinamit Jericoh. Naxelic je chipam i tinamit reꞌreꞌ chi xam take juntuhm chi cꞌacharel chiri̱j, xiqꞌuic cok chi chi̱ꞌ i be̱h reꞌ wilic wi̱ꞌ jenaj sotꞌ Wartime̱yo ribihnal. Reꞌ sotꞌ wili reꞌ racꞌu̱n i Time̱yo, ar tzꞌuklic chiꞌ be̱h chi pahkanic tumi̱n queh take behel. 47 Reꞌreꞌ ajic, naxibiraj cu̱cꞌ take cꞌacharel chi reꞌ Jesus reꞌ ribihnej chi aj Nasaret iqꞌuic riban je ar, xikꞌoꞌrej je chi cow chi jeꞌ wili:
«Jesus ra̱ꞌ riꞌsil cho kꞌatal kꞌoric maꞌ Tawiy, chacuy chaquetelej ta woꞌ ti niwach chi ribanaric chi na̱wilbic chic, nqui je.
48 Naxquibiraj take cꞌacharel quitahkanic reh Jesus chi reꞌ sotꞌ reꞌreꞌ xa nchokonic chic chiqui̱j, pꞌuht quinakam chi narimayam ahnic. Reꞌ sotꞌ reꞌreꞌ maꞌ xicoj ta rehtal rinakaric xcaꞌn, riman chic xiqꞌuer je richi̱ꞌ chi jeꞌ wili:
«Jesus ra̱ꞌ riꞌsil cho kꞌatal kꞌoric maꞌ Tawiy, chacuy chaquetelej ta woꞌ ti niwach chi ribanaric chi na̱wilbic chic, nqui reh.
49 Reꞌ Jesus naxibiraj chi jeꞌ reꞌ xpaꞌlajic eh xikꞌor reh jenaj queh take richꞌi̱l chi naricꞌamam cho i sotꞌ ru̱cꞌ. Reꞌ takꞌamaj je ru̱cꞌ i sotꞌ reꞌreꞌ jeꞌ wili xikꞌor reh naxponic ru̱cꞌ:
«Sukbok acꞌux. Reꞌ Jesus cꞌahchiꞌca̱t rikꞌoꞌrem cho. Tucten kꞌuruꞌ, naca̱t nicꞌamam je ru̱cꞌ, nqui reh.
50 Naxibiraj i sotꞌ chi jeꞌ reꞌ, maꞌ woꞌ reꞌ chic i rijuc ro̱k tzꞌih roxlo̱cꞌ lok risoꞌ xicapaj je ricꞌamaric naxiyew jok wach acꞌal. Chi jeꞌ reꞌ xuctic ti je chipam i juncꞌam reꞌreꞌ eh xcꞌamaric je ru̱cꞌ i Jesus. 51 Naxponic ru̱cꞌ, reꞌ Jesus xibiraj reh chi jeꞌ wili:
«Chaj bih nawa̱j chi nanibanam awu̱cꞌ? nqui reh.
—Ajabe̱s aj tijinel, chaꞌn chi echic quinilbic, nqui sotꞌ reh.
52 Chalic i Jesus jeꞌ wili xikꞌor reh:
«Yuꞌna ti tilwok maj xachꞌica̱ꞌ acꞌux chiwi̱j, nqui reh.
Chipam aj ti juncꞌam naxkꞌormojic reh chi narojic pa ripa̱t, reꞌ sotꞌ reꞌreꞌ xilbic woꞌ ti eh chi nilbic chic, xo̱j chiri̱j i Jesus naxitik juꞌ ribe̱h.