3
IET kisin likau kariau, me i inting wong komail, kompok kan, pwen kataman kin komail o kapirada ngen omail makelekel. Pwe komail en tamanda masan en saukop saraui kan, kusoned en Kaun o Saunkamaur, me wanporon oko, me pakadar wong komail, wa dong komail. O iet eta komail en asa, ni imwin ran akan aramas lalaue pan pwarado, me pan weweid ni pein ar inong sued. Indada: Ia kilel en a pan kotido? Pwe sang ni ran o, sam akan melar kokodo lel met, meakaros kin dueta nin tapi o. Pwe irail kin men ponsasa, me masia lang akan o sappa eu mia nan pil o, ap pwarada sang nan pil ki masan en Kot. I me sappa en mas o okilar nolik lapalap. Pil dueta lang akan o sappa en met nekinek kita masan ota ong kisiniai ni ran en kadeik o kampan aramas me san Kot akan. Kompok kan, iet eta komail en asa, me ran ta ieu o par kid ras pena ta ren Kaun o, o par kid o ran eu dupeneta. Kaun o sota kotin kapwandela inau o, duen akai kin kiki ong, pwe a kotin kanongama ong komail, pwe a sota kotin mauki, akai en lokidokila, pwe karos en wilikapala. 10 A ran en Kaun o pan pwarado dueta lipirap amen. I dokan lang akan pan mor pasang ni morong lapalap o tapipa kan pan pei pasang ki kisiniai kel, o sappa o a dipisou kan pan rongala. 11 Ari, ma mepukat karos pan ola, iaduen a pan re omail ni omail wiawia mau o lelapok, 12 Pwe komail kin auiaui o inong iong ran en Kot, me lang akan pan rong kila kisiniai, o tapipa kan pei pasang, pwe karakar muletok. 13 A kitail kin auiaui lang kap akan o sappa kap, wasa me lamalam pung pan wiaui, duen a kotin inaukidar. 14 Kompok kan, pweki omail auiaui mepukat, komail en nantiong, pwe komail en diarokada re a so samin, o so sapung ni popol. 15 Pwe komail asa duen kanongama en atail Kaun, pwe i kamaur pa ’mail, duen ri atail Paulus kompok inting wong komail er ni lolekong, me ko ong i. 16 Duen a kasokasoi nan a kisin likau karos, a akai wasa me apwal en dedeki, me sololekong o so lolin akan kin kawukila, dueta ar pil kawukila masan tei kan, me pan kare ong irail pein ar lokidokila. 17 Kompok kan, pweki omail asa mepukat, komail kalaka, pwe komail der sapung kila padak en me sued akan, ap pupedi sang katengeteng komail. 18 A komail kairida ni mak o lolekongki padak en atail Kaun o Saunkamaur Iesus Kristus. I me kon ong en ale wau metet o kokolata lel ong ni ran soutuk.