EN PAULUS A KISIN LIKAU KARIAU ONG
MEN TESALONIK.
1
PAULUS o Silwanus, o Timoteus ong momodisou en Tesalonik me ren Kot Sam atail, o atail Kaun Iesus Kristus. Mak o popol sang ren Kot Sam atail o atail Kaun Iesus Kristus en mi re omail! Mak eta sen poden danke Kot pweki komail, ri ai kan, pwe omail poson kin laudela kaualap, o omail limpok pena pwaida kaualap. I me kit suai kin komail ong momodisou en Kot akan pweki omail kanongama o poson ni omail kalokolok o kamekam, me lel ong komail. Iei me kasansal pan kadeik pung en Kot, komail ap pan kon ong wein Kot, me komail kamekamki. Pwe me pung ta ong Kot en depukki ong irail me moromorouo ong komail. A komail, me kalokolok, pan iang kit meleileila, ni kasale pan Kaun Iesus sang nanlang iang sapwilim a tounlang manaman akan, Sansaldo ni kisiniai umpumpul, kapukapung ong irail me poponsasa Kot, o ong irail, me so peiki ong rongamau en atail Kaun Iesus Kristus. O me pan lokidokilang kamekam soutuk sang mon silang en Kaun o sang mon a manaman lingan. 10 Ni a pan kotido o lingan kila sapwilim a saraui kan, ni ran o, o usun kin ir karos, me posonlar i, pwe komail kamelele atail kadede. 11 I me se kin pil poden kapakapa kin komail, pwe Kot en kotin kakonekon komail ong paeker o a kotin kaerela omail kapunglol o kapwaiada wiawia en poson ki manaman. 12 Pwe mar en atail Kaun Iesus Kristus en kalinganada re omail, o komail en konekonla re a duen mak en atail Kot o atail Kaun Iesus Kristus.