EN PAULUS A KISIN LIKAU ONG
MEN EPISOS.
1
PAULUS wanporon en Iesus Kristus amen pan kupur en Kot ong me saraui o lelapok kan ren Kristus Iesus me mi Episus. Mak o popol sang ren Kot Sam atail o atail Kaun Iesus Kristus en mi re omail! Meid iasanai Kot o Sam en atail Kaun Iesus Kristus, me kapaia kin kitail lar song en pai ngenin karos sang nanlang ren Kristus. A kotin pil kitail dar re a, mon sappa saikenta pasondier, pwe kitail en saraui o minla mo a ni limpok. Me pil kileledier, me kitail, en wiala sapwilim a seri ki Iesus Kristus, duen a kotin kupura mauki. Pwen kalinganada a mak lapalap, me a kotin make kin kitail ren Kompoke pa a, Me kotin dore kin kitail la nta o lapwadan dip akan ki a mak lapalap. Me a kotiki ong kitail ni song en lolekong o koiok karos, Ni a kotin diarok ong kitail er me rir en kupur a duen a kotin kupuramauki o duen a kileledier ren pein i. 10 Pwen pwaida ansau lao leler en wisik penang tapwi ta ieu meakaros, ren Kristus, men nanlang kan o men sappa kan ong pein i. 11 Me pil kare ong kitail soso eu, kitail me kileledier duen kupur en i, me kin wiada meakan karos, duen a kotin kupura, 12 Pwe kitail en wiala men kalinganada i, kitail, me kaporoporeki Kristus, 13 Me komail pil kaporoporeki murin omail ronger masan en melel o rongamau en kamaur; me pil kilele komail kidier Ngen saraui en inau, ni omail posonlar. 14 Iei men kamelele en atail soso, lao lel ansau en atail konodi maur soutuk, pwen wiala sapwilim en Kot o men kapinga a lingan. 15 Ari, i lao rongadar duen omail poson Kaun Iesus o duen omail limpok ong saraui kan karos, 16 I sota kin dukedi sang ai danke pweki komail, o i kin tamatamanda komail ni ai kapakap akan; 17 Pwe Kot en atail Kaun Iesus Kristus, Sam en lingan, en kotiki ong komail ngen en erpit o kaudial, pwen asada i, 18 O kotin kamaraini mas en mongiong omail, pwe komail en kak dedeki kaporopor en omail paeker, o lingan laud en soso, me onoper ong saraui kan, 19 O a manaman kaualap ong kitail, me posonlar, duen a dodok manaman, 20 Me a kotin kasansaledar ren Kristus ni a kotin kaiasada i sang ren me melar akan, ap kasapwiladang pali maun nanlang, 21 Ilela sang meakan karos, o manaman karos, o kelail o men poa kan o mar karos, kaidin ni muei wet eta, pwe pil ni muei kokodo. 22 O a kotiki ong meakaros pan aluwilu a kan, o kotin kasapwiladang tapwin meakaros ren momodisou, 23 Iei war a, iei kadir pan me kadirela meakaros.