3
I me ngai Paulus en Iesus Kristus a salidi men pweki komail men liki kan, Due me komail rongadar iran ai koa dodok en mak en Kot, me i aleer pweki komail. A kaudial eu, me kasansale ong ia, me rir akan, duen ai inting motomot ong komail er nin tapi o Ari, ma komail pan wadok, komail ap pan diar, duen ai lolekong ni me rir akan ren Kristus. Me sota kadiarok ong aramas akan ni muein mas o, ap kadiarok ong sapwilim a wanporon o saukop saraui kan ren Ngen: Pwe men liki kan en iang soso o iang kisan war a, o iang a inau ren Kristus Iesus ki rongamau, Me ngai wiala papa men duen ai pai en mak en Kot, me i aleer ki a manaman lapalap. Ngai, me tikitik sang saraui kan karos, aleer mak wet, en padaki ong men liki kan duen kapwapwa lapalapia en Kristus. O pwen kamaraini amen amen duen koa dodok en rir akan, me nekinek sang nin tapin kaua ren Kot, me kotin kapikadar meakan karos, 10 Pwe ansau wet men poa kan o me manaman akan, me kotikot nanlang, en ereki momodisou song en erpit en Kot karos. 11 Duen kupur a, me a kotin kileledier ni tapin kaua ren Kristus Iesus atail Kaun. 12 Pweki i me kitail pil kak aimaki tu ong Kot ni atail kaporopor o poson i. 13 Nan i me i men poeki, komail ender motot ki ai kamekam kin komail, pwe men kalinganada komail. 14 I me i kin kelepuki ong Sam en atail Kaun Iesus Kristus, 15 Me mar en penainai pokon nanlang o sappa tapi sang ia. 16 Pwen kotiki ong komail manaman, duen a kapwapwa en a lingan, en kelaileki Ngen i nan pali lol en aramas, 17 Pwe Kristus en kotikot nan mongiong omail pweki omail poson, pwe komail en tengedi o sondi ni limpok, 18 Ap kak ong iang saraui kan karos dedekida tälap, o anged, o lol, o ile; 19 O en pil asada limpok en Kristus, me sikida sang erpit karos, pwe komail en direki kupur en Kot karos. 20 A i, me manaman ong wiada, me lapa sang atail poeki o lamelame duen o manaman o, me kin dodok lol atail. 21 Lingan en ko ong i ni momodisou pan Kristus Iesus kokolata soutuk. Amen.