6
KOMAIL seri kan peiki ong me wia komail ada pan Kaun o, pwe i me pung. Kakaki sam om o in om, iei tapin kusoned, me inaupa mia, Pwe koe en insenemau o pil maur warai nin sappa. Komail sam akan der kamakar mal noumail seri kan, kakair irail ada ni kaian mau o panau ong Kaun o. Komail ladu kan en oke omail saumas akan ni pali uduk ni masak o rerer o pil ni tiak en karakarak en mongiong omail dueta ong Kristus. Kaidin sansal mon aramas eta, pwen konekon re ’rail, a en dueta ladu en Kristus, me kin pereperen wiawia kupur en Kot sang mongiong omail. O komail en papa mau, pwe ong Kaun o, a kaidin ong aramas akan. Pwe komail asa, me mau kot, me amen pan wiada, Kaun pan katingi ong i sota lipilipil is i, ma ladu de me maioda amen. O komail saumas akan en wia dueta ong irail, o der sakone irail, pwe komail asa, me arail o pil omail Saumas kotikot nanlang, o a sota kotin lipilipil aramas amen. 10 Ikmuri ri ai kan komail kelaileki Kaun o ni a manaman. 11 Puriong tatan mauin karos en Kot, pwe komail en kak kelail palian tewil a widiwiding kan. 12 Pwe kaidin uduk o nta, me kitail en pei ong, a ong saupeidi o manaman akan, o ong saumas en sappa kan, me kin kakaunda nan rotorot wet, o ong kaun ngenin en lang akan. 13 Ari, pweki mepukat komail en ale tatan mauin karos en Kot, pwe komail en kak kelail ni ran sued, o kasinenda murin omail kapwaiadar meakaros. 14 Komail ari kasinenda, luke pamail en katengetengki melel o pereki pere pan maramara me pung. 15 O nä omail en kitekit pena, pwen onop ong wa sili rongamau en popol. 16 A pil eu pan ko ong mepukat: Komail ale perepa en poson, pwen kakun kila katieu kisiniai en me sued o. 17 Komail pil ale lisorop en kamaur o kodlas en Ngen, me masan en Kot. 18 O podidi ong kapakap o wia poekipoeki. Ngidingidiki Ngen ni meakaros. O masamasan, o poden kapakapaki saraui kan karos. 19 O kapakapa kin ia, pwe i en ngil meledok o au ai en sara pasang ai aingar en kaweweda me rir en rongamau. 20 Me ngai saunpadakepa, me salidier, pwe i en kelail ong padapadaki, duen me kon ong. 21 A pwe komail en asa ir ai kan, o me i kin wiada, ri atail kompok Tikikus o papa lelapok en Kaun o, pan padaki ong komail meakaros. 22 I me i kadarala, pwe komail en asadar ir at akan, o pwe i en kamait mongiong omail. 23 Popol ong ri atail, o limpok iangaki poson sang ren Kot Sam o Kaun Iesus Kristus! 24 Mak en mimi ren karos, me kin pok ong atail Kaun Iesus Kristus kokolata!