PUK EN PJALM.
1
MEID pai ol o, me jota alialu ni padak en me doo jan Kot akan, o me jo duki on me dipan akan, o me jo mondi ren me malaun akan,
A me kin peren kida kapun en Ieowa o madamadaua duen a kapun ni ran o ni pon!
A rajon tuka pot, me padedier ni kailan pilap akan, me kin kapareda wa ni a anjau, o ta kan jota kin monala, a karoj a wiawia pwaida.
Me doo jan Kot akan jota kin dueta, a re rajon dip me an kin iririp jili.
I me doo jan Kot akan jota pan pwai kida nan kadeik, o me dipan akan nan momod en me pun kan.
Pwe Ieowa kotin mani al en me pun kan; a al en ir, me doo jan Kot akan, pan joredi.