2
Talené doi sóró horatere ala etéró yae yóló yó male fo
1-2 I haemó betó mole so whi̧ feamó momaróturaalu, tȩteróló betere topo whi̧rapemókélé, atimané mepaae alarape tȩteróló kaae tanó̧póló sóró beteró betere whi̧rapemókélé momarótu betae. Atéró momaróturaalu, Kótópaae me alakó erae yóló wosetere fokélé yóo, mepaae so whi̧ Kótóné tao só̧póló momaratere alakélé yóo, Talepaae mo kée dere fokélé yóo, du betaasepóló dapó. Ti noa ala yó̧póló dumipó. Da̧ Kótóné mo ama kae beteró betere so whi̧ bituraalu, ama ala erótu betepa mepaae whi̧rapené bóe dóló sesétere ala yao̧sóró, mo dua beteró̧póló momatu betae. Ti atéró momatu betere alata doni, mo wisipa da̧ aluyao̧sóró tao su betere Kótóné kolóló, donoi ala du beterapó kisipa mutapó. 4-6 Ti Kótóné amata, so whi̧ feané mo fo bete wisiyóló tuȩ́pa, aluyao̧sóró tao saai du betere ape. Ti noatepae, Kótóta beta̧tóró bituraalu, Kótóró so whi̧tamo tua̧mó betere whi̧ Yesu Keriso a̧ta, mo whi̧tóró beterapó. So whi̧ feané kilituraalu ita Kótónépó yó̧póló, kale tukóló mulale be dȩmótóró so whi̧ fea sukó̧ló aluyao̧sóró tao suraalu, ama betere betené duputamoróló suka̧lepó. Atére ala bete yó meló̧póló, Kótóné ȩ sóró beteró beterapó. I du betere fota, kapala mei mo fo dapó. Juda fake mei, kae fake so whi̧paae kale doasi topo whi̧né fo i ape yóló yó matere aposolo whi̧ betóo, Kótóné kutó dirane fae yóló dotonatepa ama kutó diratere whi̧ betóo, kale mo fo betekélé so whi̧ feané wosóló kisipa tiki tiró̧póló yó matere whi̧ betóo eró̧póló, Kótónétei ȩ sóró beteralepó.
8-10 Ya̧lo i dere ma fota, dia̧ whi̧rapené Talepaae momaturaalu, momatere bemómaaté ini, kae kae ho̧ko tikimókélé du betae. Atéturaalu, fopaae buóló ho̧le sere ala ini, mo ama kae beteró betere so whi̧ bitu, naase horóló Talepaae momatu beteró̧póló dapó. I dere ma fo kaae dia̧ sorapepaaekélé dapa wosae. Dia̧ Tale ao̧mó sukó̧ló bitu, ama doi hale sóró horóló momatu ai beterapa, diaao̧ tó tikimó deraai doasi moniné duputere kuti ó meleke ó au yaaire kold kapané aleale o̧la o̧la ó mepaae topo niki dokotere o̧la o̧lapaae doasi kisipa muao̧sé. Dia̧ Kótóné fo wosetere sukamó ó momayaairaalu, whi̧né au nó̧póló deratere kuti deréni, Talené ala sya fu betere sorapené kuti derótu dere kaae yóló deratepata, ti mo so whi̧ feané kolóló mo donoi kuti deró beterapóló kisipa muaalopó. Diaao̧ tó tiki maaté auraai kisipa muni, tó tikiné dere wisi alané tiki tua̧paaekélé aurótu betae. Ai ala epa Kótóné kilitu, kelaalo mo koko̧rapó yó̧póló yae.
11-12 Dia̧tamo betó mole Keriso sorapené Talené ala tuȩ́ yaai dere alata, ti kaae tare whi̧ ao̧mó sukó̧ló hipa fi dua beteró̧póló yae. Mepaae sorapené whi̧ yó matere ala ó whi̧ tȩteróló kaae tatere ala ini yóo, whi̧né dere fokélé tikini yóo yóló, whi̧rape ao̧mó sukó̧ló mo dua beteró̧póló yae. 13 Ti noa betené meipó. Folosóró Kótóné Adam-pi aleyóló nalo so Ipi alipakalepó. 14 Wuliné soró whi̧tamo dilika̧le sukamó whi̧ Adam dilikinitei, kale so Ipi dilikipakalepó. Tétepa kale soné mo dere nisiyóló, wosóló sya feleteiné dowi ala ipakalepó. 15 Atépatei, sorape atimata mo kisipa tiki tiratere ala yóo, yaala sókó fole alakélé yóo, ama mo kae beteró betere sorape bituraalu, mo donoi alakélé deté fu betóo iru, naale senaale deté fu betepakélé Talené atima aluyao̧sóró tao saalopó.