16
Yesu kepaayale fo
(Mat 28:1-8, Luk 24:1-12, Jon 20:1-10)
Téró, kale sa̧a nokole be dȩ kemene fupa, Maktala so Mariakélé, Jems-né hama Mariakélé Salomekélé, atima felé kȩlaa wale wisi wisi o̧la Yesuné tikimó dila̧le faai dupuyalepó. Atéró, fula kaae sere be dȩmó, hi̧ka suka hoteretamo kale sorape atima Yesu mole dou tópaae felepó. Atéró atimasisi fu bituraalu, “Kale dou dolo kinó betere doasi kane fake beta̧ né tukwȩyóló biliraté faalorópó?” deté fu betalepó.
Atima atéró mo umó wou bitu kese faralemó, kale dou dolo kinó betere doasi kane fake biliraté fóló, dȩmó muló betepa kelalepó. Atépa, atima dou dolopaae felemó, beta̧ kokopei whi̧ dȩi kuti wisinaale deróló, turu naase dȩró betepa kólóló, atima witu kilita sókó felepó.
Atétepa kale whi̧né atimapaae duraalu, “Dia̧ wiyóló kilita sókó fao̧se. Dia̧ta, atimané filipaa ni tómó oleróló dale Nasaret whi̧ Yesu kekitu beterapó. A̧ta imó muni, kepaayóló ai fele ape. A̧ mulale tikikélé ha̧le ai erapa kelae. Térapa dia̧ fóló, ama yó matere whi̧ Pitaró mepaae yó matere whi̧rapetamopaae i fo ene fae. Take a̧ suka̧ai bituraalu, yale fo motóróti dokonóturaalu, dia̧ wó̧póló, folosóró a̧pi Kaleli haepaae ai fale ape. Térapa, dia̧ aipaae fupa, a̧ aimó kelaalopó,” yalepó.
Ai fo deremó, kale sorape atima diri furu furu yóló kilita sókó furaalu, doutó taaróló botokó felepó. Atéró, kale sorape atima aso sókó feleteiné witepa, atimané kelale alarape me whi̧paae inipó.
Fula kaae sere be dȩmó Yesu a̧ kepaayóló mo hi̧kati Maktala be sokó Maria daalemópi sókó walepó. A̧ta, take Yesuné wȩikeró dowi keperape betepa, ho̧konale sopó. 10 Téró, Maria a̧ fóló, Yesutamo kwȩyale whi̧rape dekȩné sukuturaalu, molómó betó mupa, ama kelale ala fea atimapaae yalepó. 11 Téyalemó, atimané kale soné Yesu kepaayóló betepa kelalepóló ene wale fo wosóló, mopóló tuȩ́ tiki tirénipó. 12 Téró nalomo, ama yó matere whi̧rapekó tamo whi̧, doasi be hulua taaróló, me tikipaae faai fu betalemó, Yesuné ama tiki mo kae daayóló, atimaamo fu betere tua̧mó sókó wóló, daapa kelalepó. 13 Atétepa, kelale whi̧ tamoné mepaae yó matere whi̧rapepaae a̧ mo kepaayóló beterapó fo ene walemókélé, mo dapóló atima tuȩ́ tiki tirénipó.
14 Atéró, nalo Yesu a̧ ama yó matere 11 whi̧rape o̧la nuku beteremó sókó walepó. Atéró wóló, atimané a̧ mo kepaayóló beterapó dere fo wosóló, tuȩ́ tiki tiréni deremó, atima foné sóró duraalu, “Diaao̧ kutiri hapóluru dowa̧ae fóló, ȩ kepaayóló beterapóló ene wale fo wosóló, mopóló tuȩ́ tiki tirénitere noatepa de?” yalepó.
15 Atéró, atimapaae duraalu, “Kótóné kaaróló beteró betere kae kae tiki daae mole so whi̧ feapaae i kale kisi fo wisi yó melaté kwȩyae. 16 Mepaae so whi̧ detamo tuȩ́ tiki tiróló bitu wȩi tóputepa, ti atétere so whi̧ aluyao̧sóró Kótóné tao saalotei, mepaae tuȩ́ tiki tirénire so whi̧ ti ama só deróló, dowi dupu melaalopó. 17-18 Atéró, tuȩ́ tiki tiró betere so whi̧né etei kelemei alarape eraalo ai ape. So whi̧ tua̧mó betó mole dowi keperape ya̧lo doimó ho̧konótua yóo, kae kae be fo tuȩ́nirutei tuȩ́re whi̧né dere fo kaae yóo, whi̧ dele dowi wulirape naasené tatua yóo, hereikélé naalotei sukuni yóo, hepo daróló mole so whi̧né tikimó naase mulatepa wisi yóo, yaalo ai ape,” yalepó.
19 Atéró, Tale Yesuné atimapaae ai forape yóló kemetepa, Kótóné a̧ hepen-paae dapesó holóló, Talené ama turu naase dȩmó beteralepó. 20 Atéró, ama yó matere whi̧rape atima hae kwia feapaae kale kisi fo wisi yó maté kwȩyaai felepó.
Atima atéró yó maté kotere fo so whi̧né mo dapóló tuȩ́ muó̧póló, mepaae kelemei alarape eraaire fotoko̧ Talené atima tua̧paae mo su̧ralepó.