2
Xomxo pɨyôp levac lam nêb ob yê Yesu
Malia kô Yesu vac vɨgwe Betlehem vac vɨgwe levac Judia. Helot tu he Islel nên king mɨ dô vac vɨgwe Jelusalem. Mêdêc xomxo pɨyôp levac ya lam gê vɨgwe wê hɨyôv tyip lam ge mɨ val Jelusalem dɨ nêl ên nêbê, “Nipwo paha wê ob tu xam Yuda nêm king ge, tyo dô tina? Xe xê pɨtua wê i vông ge vac vɨgwe wê hɨyôv tyip lam ge, om xe lam ên xe nêb xe ob lam yev vɨxam kɨtu vô i.” Helot ngô kɨyang wê he nêl ge dɨ nɨlô vô vɨyin mabu om tɨbii Jelusalem vɨhati ge, he nɨlô vô vɨyin hɨxôn. Om Helot tyuc he Yuda levac wê mi si daa gee hɨxôn he wê xovô Moses xolac gee vɨhati lam dɨ kɨnêg vô he ên nêbê, “Xomxo ti wê lê nêbê Kɨlisi ge ob yubac vac vɨgwe tina?” Om he nêl lax vô i ên nêbê, “Tyo ob yubac vac vɨgwe Betlehem vac vɨgwe levac Judia. Ên plopete ti kɨvuu kɨyang ilage i yêp bêga nêbê,
‘Ông Betlehem vac vɨgwe levac Judia, ông vɨgwe nipwo, lêc ông tu levac ngɨnoo Judia levac vêl, ên xomxo levac ti obêc val vac xam mahɨgun dɨ ob viac a lige Islel.’ ”
Helot ngô kɨyang tige, mêdêc vông kɨyang la xôpacên vô xomxo pɨyôp levac tigee ên nêb he i lam vô i. He lam om Helot kɨnêg vô he nêbê buc tina wê pɨtua val tyip lec ge? Om he nêl kɨtong vô i. Mêd Helot nêl vô he ên nêbê, “Xam loc Betlehem dɨ loc vông yuac levac lec myagên nipwo tige, dɨ xam obêc wêvô ge od xam lôm nêl vô a ên a êno ob loc yev vɨxag kɨtu vô i.”
Om he ngô Helot vya dɨ loc mɨ la, dɨ pɨtua wê he yê vac vɨgwe wê hɨyôv tyip lam ge la mug ên he dɨ mɨla le kɨsii vôxumac ti wê nipwo tige dɨyêp vac ge. 10 He yê pɨtua tige dɨ xêyaa vô nivɨha yang, 11 dɨ he la vac xumac nɨlô dɨ la yê nipwo tyo yuu ta Malia, dɨ yev vɨxa kɨtu vô nu tige dɨ pɨmil i. Pyap dêc he hɨkwee susu vac he vɨxec dɨ tung la vô nipwo tyo. Susu wê he vông vô i ge gol dɨ xax myaluc, dɨ susu nivɨvea nivɨhavɨha hɨxôn. 12 Vô bucên Anutu nêl kɨtong vô he vac vɨvia ên nêbê, “Xam lôc vôên Helot tii vacên i ma.” Om he lax môp bangwe mɨ la ben.
Josep kô Malia yuu Yesu mɨ yon la Isip
13 Xomxo pɨyôp levac tigee la, mêdêc Josep yê Apumtau nên angela ti vac vɨvia dɨ angela tige nêl vô i ên nêbê, “Kɨdi lec mɨ kô nipwo yuu ta dɨ mon pec mɨ loc Isip mɨ loc dô dɨ i loc tyip vô buc wê a ob nêl kɨyang vô ông i tii vac ge, ên Helot ob myag nipwo tige ên nêb ob hi i yib.” 14 Josep ngô angela vya om kɨdi lec vô bucên dɨ kô nipwo tige yuu ta dɨ yon la vɨgwe levac Isip, 15 dɨ la dô dɨ i la tyip vô buc wê Helot yib vêl ge. Om Apumtau kɨyang wê plopete nêl ilage vô nôn lec. Plopete nêl bêga ên nêbê, “A tyuc nug tuc gê Isip mɨ i lôm.”
Helot vông nue vevac la hi Islele nue vux yib
16 Mêdêc Helot xovô nêbê xomxo pɨyôp levac tigee kɨtyoo dɨ o mɨlax vô i lêm, om xêyaa vô myavɨnê mabu. Om vông tɨbii la vɨgwe Betlehem dɨ la vac vɨgwe wê yêp nɨnyawehe vô Betlehem ge hɨxôn ên nêb he i loc hi vux nipwo wê klismas ti me yuu ge vɨhati i yib. Helot nêl bêge ên xomxo pɨyôp levac nêl vô i ên nêbê he yê pɨtua ila dɨ klismas yuu lam la vêl. 17 Om kɨyang wê plopete Jelemaia nêl ilage vô nôn lec. Kɨyang tige nêl bêga ên nêbê,
18 “He ngô vya vac vɨgwe Lama wê xomxo vông tɨlôt dɨ byag levac mabu ge. Lesel byag ên nue, dɨ xomxo ti o tɨyi wê ob vông i nɨlô vô vɨyin maên ge lêm, ên nue vɨhati yib mɨma.”
Josep kô vɨnê yuu nu tuc mɨ lax dô Islel
19 Tɨmuên wê Helot yib vêl ge od Apumtau angela ti nêl vô Josep vac vɨvia ên nêbê, 20 “Kɨdi lec dɨ kô nipwo yuu ta dɨ mon lôc mɨ loc vac vɨgwe Islel i tii vac, ên he wê nêb ob hi nipwo tige i yib ge, he yib vêl.” 21 Mêgem Josep kɨdi lec mɨ kô nipwo hɨxôn ta dɨ yon lax mɨ la Islel.
22 Lêc Josep ngô wê Akeleas kô ma Helot nipɨlêhê dɨ viac vɨgwe Judia, om xona ên nêb ob lax mɨ la vɨgwe tige lêm. Om Anutu nêl kɨyang vô Josep vac vɨvia tii vac, om Josep loc mɨ la vɨgwe levac Galili, 23 dɨ la dô vac vɨgwe Nasalet. Om kɨyang wê he plopete nêl ilage vô nôn lec. Kɨyang tige nêl bêga ên nêbê, “He ob nêl bê i ge xomxo Nasalet ti.”