^
1 CORINTIOS
Ri apóstol Pablo kuchap u tz'ib'axik jun carta chke ri qachalal kojonelab' aj Corinto
Ri apóstol Pablo kumaltioxij che ri Dios chi u toq'ob'isam ki wäch ri kojonelab' aj Corinto
Waral käqasik'ij wi ri pixb'enik ri xuya ri apóstol Pablo chke ri kojonelab' ri xaq käkitasala kib'
Ruk' ri Cristo käriqtaj ri nimalaj u chuq'ab' ri Dios, xuquje' ru no'j
Ri käqatzijoj are chrij ri Cristo ri xrip cho ri cruz, xkämisax chila'
Waral käqil wi chi rumal ri Loq'alaj Espíritu k'o ri qetamb'al ri käpe ruk' ri Dios
Ri uj qonojel qachi'l qib' käqapatänij ri Dios
Ri apóstol Pablo kutzijoj ri chak ri käka'n ri apóstoles
Waral käqil wi jas käb'an chuq'atik tzij puwi' jun kojonel ri käqaj pa mak
Waral käqil wi chi man ya'tal tä chqe chi kuje' chkiwäch ri q'atal taq tzij ri man e kojonelab' taj aretaq k'o qa ch'oj ruk' jun qachalal
Waral käqil wi chi ri ajchaq'el ri qa cuerpo are ri Dios
Ri apóstol Pablo keupixb'aj ri kojonelab' chrij ri k'ulanem
Ri apóstol Pablo kätzijon chrij ri wa ri yo'm chkiwäch ri tiox ri xa e b'anom kumal winaq
Waral käqil wi jas ri ya'tal che jun apóstol
Ri apóstol Pablo keupixb'aj ri kojonelab' chi mekiq'ijilaj taq ri tiox
Waral käqil wi jachike ri ya'talik kub'an ri kojonel
Ri apóstol Pablo keupixb'aj ri ixoqib' chrij ri q'ijilanik
Ri apóstol Pablo kub'ij chke ri kojonelab' jachike ri man utz tä u b'anik chupam ri wi'm ri xuk'ut kan ri Qajaw Jesús
Ri apóstol Pablo käch'aw chrij ri wi'm ri xuk'ut kan ri Qajaw Jesús
Ri apóstol Pablo kub'ij ri rajwaxik u b'anik aretaq käb'an ri wi'm ri xuk'ut kan ri Qajaw Jesús
Waral käqil wi jas ri' ri kusipaj ri Loq'alaj Espíritu chqe chqajujunal
Waral käqil wi chi qonojel ri uj kojonelab' käqanuk' ru cuerpo ri Cristo
Waral käqil wi chi we käqaj qib' are qas nim u b'anik wa' cho ri Dios
Waral käqil wi jas ri' ri ch'awem pa jule' taq ch'ab'al chik
Ronojel ri kib'ano, chib'ana pa cholajil, utz k'u u b'anik wa' kib'ano
Ri apóstol Pablo kujikib'a u b'ixik chi ri Cristo qas tzij xk'astaj chkixol ri käminaqib'
Waral käqil wi chi kek'astaj na ri käminaqib'
Waral käqil wi jas ki b'anik ri käminaqib' aretaq kek'astajik
Waral käqil wi jas käb'an chumulixik ri puaq che ki to'ik ri qachalal kojonelab'
Ri apóstol Pablo kuchomaj jas kub'ano aretaq kopan pa ri tinimit Corinto
Ri apóstol Pablo kuya apan rutzil ki wäch ri kojonelab'