5
Are k'u ri q'ij, qachalal, ri ajilab'al ri käb'antaj na ronojel wa', man rajwaxik taj chi kintz'ib'aj b'i chiwe. Je ri', rumal chi ri ix qas kich'ob'o chi man k'o tä jun retam ri q'ij ri käpe ri Qajaw Jesús, xane je' käk'ulmataj wa' jas ri kub'an jun elaq'om kok pa jun ja chaq'ab', man kuna' tä jun. Aretaq ri winaq käkib'ij: “Ronojel xaq käjoror chik, man k'o tä chi je wa' je ri',” —kecha ri'. Are chi' k'ut käpe na ri nimalaj k'äx pa ki wi' ri xaq k'ä te' käpetik, jas ri q'oxom ri kuna' jun yawab' ixoq aretaq käril u wäch ri ral. Man kekowin tä k'u ri winaq käkito' kib'. Are k'u ri ix, qachalal, man ix k'o tä pa ri q'equm ri e sachinaq wi ri man keniman tä che ri Dios. Ri q'ij ri käpe ri Qajaw Jesús man je' taj kub'an ri' chiwe jas ri kub'an jun elaq'om ri man kina' taj kok pa ja, rumal chi ri ix tajin kiweyej ru petb'al ri Jesús. Iwonojel ix k'o pa ri saqilal, ix rech ri paq'ij, je' jas ri uj xuquje'. Man uj rech tä ri chaq'ab', man uj sachinaq tä k'u pa ri q'equm. Rumal ri' mäqa'n b'a' jas ri käka'n ri nik'iaj winaq chik, je' ta ne chi xa e warinaq, xane chujk'ask'atoq. Mäqa'n xaq jas ri käqaj uj, xane nab'e qas käqachomaj na ri käqa'no. Ri kewarik, chaq'ab' ri' kewarik. Ri keq'ab'arik, chaq'ab' ri' keq'ab'arik. Are k'u ri uj, ri uj rech ri paq'ij, mäqa'n xaq jas ri käqaj uj, xane nab'e qas utz u chomaxik na ri käqa'no. Rajwaxik chi käqakoj na ri kojonik xuquje' ri rutzil qanima', je' jas jun atz'iaq re ch'ich' ri kukoj jun soldado chuto'ik rib' pa ri ch'oj. Xuquje' rajwaxik chi käku'b'i qa k'ux chi käqariq na ru tob'anik ri Dios, je' ta ne chi are jun casco ri kukoj jun soldado che to'b'al u jolom. Ri Dios k'ut man xujucha' taj rech xa kuk'äjisaj qa wäch, xane rech kujkojon che ri Qajaw Jesucristo, käqariq na ru tob'anik ri Are'. 10 Ri Jesucristo xkäm rumal qech, rech amaq'el kujk'asi na junam ruk' Are'. We k'ä uj k'aslik aretaq käpetik, we ne uj käminaq chik, xaq junam. 11 Rumal ri' chiwalijisaj iwanima' chb'il taq iwib', xuquje' chito'la iwib' ri jun ruk' ri jun chik jas ri tajin kib'ano.
Ri apóstol Pablo keupixb'aj ri qachalal kojonelab'
12 Qachalal, käqab'ij na chiwe chi nim keiwil wi ri kechakun iwuk', ri kek'amow i b'e, xuquje' käkiya i no'j ri yo'm chke ri e are' rumal ri Qajaw Dios. 13 Je', qachalal, sib'alaj nim cheiwila wi, loq' cheiwila xuquje', rumal ri utzil ri tajin käka'no. Chk'ol b'a' utzil chixol iwonojel, ri jun ruk' ri jun chik.
14 Qachalal, xuquje' kixqab'ochi'j chi cheipixb'aj ri man käkaj taj kechakunik, chiwalijisaj ri kanima' ri xaq keb'isonik, ri käkixej kib', cheitoq'aj ri man k'o tä chi ki chuq'ab', chichajij paciencia kuk' konojel.
15 Chichajij iwib', k'o jun muya k'äx che rajil u k'exel jun k'äx ri b'anom che, xane amaq'el chitaqej u b'anik ri utzil chb'il taq iwib', xuquje' chke konojel winaq.
16 Amaq'el chixkikotoq. 17 Mitänab'a u b'anik orar. 18 Chiya maltioxinik che ri Dios pa ronojel, rumal chi are wa' ri kraj ri Dios chi je' kib'an ix, ri ix kojoninaq che ri Cristo Jesús.
19 Miq'atej u wäch ri Loq'alaj Espíritu che ri kraj kub'an iwuk'. 20 Miwetzelaj u wäch ri tzij ri kuya ri Loq'alaj Espíritu chke ri qachalal ri keq'alajisan chiwäch. 21 Na'l kib'an che rilik ronojel, jachike ri utz, ri qas tzij, jachike ri man utz taj. Chitaqej b'a' ri utz. 22 Chitasa iwib' chrij ronojel u wäch etzelal.
23 Tzare ta b'a' ri Dios, ri xuwi ri Are' käkowinik kuya utzil chkixol ri winaq, kub'an ch'ajch'oj che ri i k'aslemal pa ronojel, kuchajij ta na ri iwespíritu, ri iwanima', xuquje' ri i cuerpo, rech man k'o tä etzelal käriqtaj chiwij aretaq käpe ri Qajaw Jesucristo. 24 Ri Dios k'ut ri xixusik'ij, jikom ri ranima', qas kub'an na jas ru b'im chiwe.
Ri apóstol Pablo kutaq b'i rutzil ki wäch ri qachalal, xuquje' kuta' u tewchib'al ri Dios pa ki wi'
25 Qachalal, chib'ana orar pa qa wi'.
26 Chiya rutzil ki wäch konojel ri qachalal je wa'. Chitz'umaj iwib' chb'il taq iwib' chuwäch ri Dios. Retal k'u wa' chi qas loq' kiwil iwib'.
27 Kinb'ij chiwe chuwäch ri Qajaw Jesús chi kisik'ij u wäch we wuj ri' chkiwäch konojel ri qachalal kojonelab'.
28 Are ta b'a' ri Qajaw Jesucristo kätoq'ob'isan i wäch. Amén.