3
Waral käb'ixik jas ri k'aslemal ri rajwaxik che jun ri kok che obispo
Qas tzij wa': jachin jun ri kraj kok che obispo,*Ri tzij “obispo” kel kub'ij “pastor” o apachin jun ri käyi' che chi kuchajij ri jumulaj kojonelab'. utzalaj patäninik ri' ri kraj kub'ano. Rajwaxik k'ut chi we kojonel ri' utz ru k'aslemal rech man kuya' taj käyak tzijtal chrij. Rajwaxik xa jun ri rixoqil, muya u wi' ri kutijo, o apachike ri kub'ano, xane utz ri kächomanik, man kub'an taj xa jas ri kraj ri are', xuquje' nim kil wi kumal ri winaq. Rajwaxik utz kub'an che ki k'ulaxik ri winaq ri keopan cho rachoch. Rajwaxik käna'w che ki tijoxik ri winaq che ru Loq' Pixab' ri Dios. Mäq'ab'arik, mäch'ojinik, man kurayij tä u ch'akik puaq ri k'ixb'al u k'amik, xane rajwaxik utz kuk' ri winaq, man kuyak tä ch'oj, xuquje' man loq' tä käril wi ri puaq. Rajwaxik kerilij konojel ri e k'o pa rachoch, keupixb'aj ri ralk'ual rech kenimanik, nim kekil wi ri winaq. We jun kojonel man retam taj kerilij konojel ri e k'o pa rachoch ¿a käkowin lo ri' kuk'am ki b'e ri e kojoninaq che ri Dios? Man käkowin taj. Man kuya' taj jun k'ak' kojonel kok che obispo, rech man kunimarisaj tä rib'. We je ri', käq'at na tzij ri' puwi' chi ke' pa ri q'aq' jas ri xb'an che ri Itzel. Jun obispo rajwaxik utz kub'an pa ru k'aslemal chkixol ri winaq ri man e kojonelab' taj, rech man k'o tä yoq'b'al re. Je ri' man kel tä u k'ixb'al, man käqaj tä k'u pa ru chapäb'al ri Itzel.
Waral käqil wi jas ri k'aslemal ri rajwaxik che jun ri kok che diácono
Ri diáconosRi diáconos (xuquje' ri diaconisas, 3:11) e are' ri k'o keqle'n che ki to'ik ri nik'iaj kojonelab'. xuquje', rajwaxik man xaq tä kexi'ninik, rech nim ke'il wi, käkib'ij ri qas tzij, man keq'ab'ar taj, man käkirayij tä k'u u ch'akik puaq ri k'ixb'al u k'amik. Rajwaxik qas jikom ri kanima' chrij ri qas tzij re ri Evangelio ri uj kojoninaq wi, ri q'alajisam chqawäch. Xuquje' rajwaxik käkina' pa kanima' chi man k'o tä etzelal ri ka'nom. 10 Nab'e rajwaxik ke'il na we utz ri ki k'aslemal. We k'u man k'o tä jas käriqtaj chkij, kuya' ri' keb'ok che diáconos. 11 Xuquje' ri diaconisas rajwaxik man xaq tä kexi'ninik, rech nim ke'il wi, man e yakal tä tzijtal, mäkiya u wi' ri käkitijo, o apachike ri käka'no, jikom k'u ri kanima' pa ronojel. 12 Ri kok che diácono rajwaxik xa jun ri rixoqil. Xuquje' rajwaxik chi utz kub'an che kilixik konojel ri e k'o pa rachoch, keupixb'aj ri ralk'ual rech kenimanik. 13 Ri diáconos ri utz kepatäninik, nim ke'il wi ri'. Man xuwi taj nim ke'il wi, xane xuquje' man käkixej tä kib' chutzijoxik ri ki kojonik chrij ri Cristo Jesús.
Nim u b'anik ri uj kojoninaq che
14 Timoteo, ku'l nu k'ux chi xaq pa kieb' oxib' q'ij kinopan na awuk'. We k'u ne ruk' jub'iq' kinb'eytajik, kintz'ib'aj b'i we tzij ri' chawe nab'e. 15 Je wa' xinchomaj rech awetam chik jas ri utz kub'an jun kojonel chkixol ri qachalal. E are wa' ri winaq rech ri k'aslik Dios. We winaq ri' e are wa' ri käkijeqeb'a', xuquje' käkito' u wi' ri qas tzij. 16 Qas q'alaj wa' chi nim u b'anik ri qas tzij re ri Evangelio ri uj kojoninaq wi, jas ri kub'ij we tzij ri':
Ri Dios xul cho we uwächulew
je' jas jun winaq,
xq'alajisax rumal ri Loq'alaj Espíritu
chi jikom ru k'aslemal,
xilitaj k'u ri Are' kumal ri ángeles.
Xtzijox wa' chke ri winaq,
xekojon ri winaq che cho ruwächulew,
xk'am chi na b'ik pa ri kaj,
xnimarisax u q'ij,
—kächa'.

*3:1 Ri tzij “obispo” kel kub'ij “pastor” o apachin jun ri käyi' che chi kuchajij ri jumulaj kojonelab'.

3:8 Ri diáconos (xuquje' ri diaconisas, 3:11) e are' ri k'o keqle'n che ki to'ik ri nik'iaj kojonelab'.