RI UROX CARTA RI XUTZ'IB'AJ RI SAN JUAN
1
Ri apóstol Juan käkikotik rumal ri utzil ri kub'an ri loq'alaj rachi'l Gayo
In wa', in k'amal ki b'e ri kojonelab', ri ya in nim winaq chik. Kintz'ib'aj b'i wa' we wuj ri' chawe at, loq'alaj wachi'l Gayo, rumal chi qas tzij at loq' chnuwäch.
Loq'alaj wachalal, tajin kinb'an orar, kinta' k'u che ri Dios chi man xaq tä katyawajik, xane chi utz kab'an na pa ronojel, junam jas ri utzalaj a k'aslemal chuwäch ri Dios. Sib'alaj xinkikotik aretaq xeb'ul jujun qachalal wuk' waral, xkitzijoj k'u chwe chi sib'alaj jikom ri awanima' chunimaxik ri Qas Tzij, chi qas kataqej u b'anik ri kub'ij ru Loq' Pixab' ri Dios pa ronojel ri kab'ano. Man k'o tä k'u jas ri kuya nimalaj kikotemal chwe je' jas ri u tzijol ri kinto chi ri kojonelab', ri je' ta ne e walk'ual in, tajin käkitaqej ri Qas Tzij pa ri ki k'aslemal.
Loq'alaj wachalal, sib'alaj utz ri' ri tajin kab'an che ki to'ik ri qachalal, che ki patänixik pa ronojel, más k'u na chke ri qachalal ri kraj naj kepe wi, ri man awetam tä ki wäch. We qachalal ri' ki b'im chke ri qachalal kojonelab' ri e k'o waral chi sib'alaj e loq' chawäch. Chab'ana b'a' toq'ob', chaya b'i ronojel ri kajwataj chke che ri ki b'inem rumal chi utz käril wi wa' ri Dios. Je ri' kekowinik käkitaqej ri ki b'e. Ri e are' k'ut e elinaq b'ik chupatänixik ri Jesucristo. Man k'o tä k'u jas ki k'amom chke ri winaq ri man e kojonelab' taj che ki to'ik kib'. Rumal ri' rajwaxik chi ri uj käqaya ri rajwaxik chke. Je ri' tajin keqato' chutzijoxik ri Qas Tzij re ru Loq' Pixab' ri Dios.
Waral käqil wi ri itzelalaj u no'j ri Diótrefes
Ri in xintz'ib'aj b'i jun wuj chke ri qachalal kojonelab' chila' iwuk', are k'u ri Diótrefes man kunimaj tä ri kujtaqan wi rumal chi ri are' kub'an nimal, kraj chi xaq xuwi ri are' kok che k'amal ki b'e ri qachalal kojonelab'. 10 Rumal ri', aretaq kinopan iwuk', kinb'ij na ronojel ri tajin kub'an ri are' chkiwäch ri qachalal kojonelab'. Ri are' kub'ij ri man utz taj, xaq b'anal tzij ri' ri kuyak tzij chqij. Man käku'b'i tä u k'ux ruk' wa', xane xuquje' man keuk'ulaj tä ri qachalal ri keopan che ki solixik ri kojonelab'. Jachin k'u taq ri kek'ulanik, kub'ij chke chi man kuya' taj kekik'ulaj ri qachalal, te k'u ri' keresaj b'i chkixol ri qachalal kojonelab'.
11 Loq'alaj wachalal, mab'an awe ri itzel taq ki no'j nik'iaj chik, xane chab'ana awe ri utzalaj taq no'j. Jachin ri kub'an ri qas utzil, are rech ri Dios wa'. Jachin k'u ri kub'an ri man utz taj, man qas retam tä u wäch ri Dios ri'.
Waral käqil wi chi ri Demetrio kub'an ri qas utzil
12 Konojel käkib'ij chi ri Demetrio are utzalaj winaq. Je ri' xuquje' ri Qas Tzij re ru Loq' Pixab' ri Dios je' kuq'alajisaj wa' chrij. Ri uj xuquje' käqaq'alajisaj chi qas tzij ronojel wa'. ¡Ri ix k'ut iwetam chi ri käqab'ij are ri qas tzij!
Ri apóstol Juan kuya b'i rutzil ki wäch ri qachalal
13 Ri in k'ut, k'o k'ia ri kwaj kinb'ij chawe, man kwaj tä k'ut xaq kintz'ib'aj b'i wa' cho jun wuj. 14 Je ri', rumal chi kinweyej na chi kinwil a wäch chanim. Aretaq käqariq qib' kuya' kujtzijon na chwinaqil chrij ronojel.
15 Chuxlan b'a' ra wanima'. Ri awachi'l ri e k'o waral wuk' in ri ketam a wäch käkiya b'i rutzil a wäch. Chab'ana b'a' toq'ob' chwe, chaya rutzil ki wäch chkijujunal ri e k'o chila' ri qas e utz quk'.