3
Ri Jesús are nim na u b'anik chuwäch ri qa mam Moisés
Je k'u ri', qachalal, ix ri' ix rech ri Dios, ix jun chkixol ri e sik'im rumal ri Dios. Qas chixchoman b'a' chrij ri Cristo Jesús ri qas apóstol, ri qas ki nimal sacerdotes re ri kojonik ri käqatzijoj. Ri Cristo Jesús, Are' qas jikom ranima' cho ri Dios, ri xkojow che we patäninik ri'. Je' k'u xub'an ri qa mam Moisés xuquje', are' qas jikom ranima' xpatänin cho ri Dios chkixol ri alk'ualaxelab' rech ri Dios. Ya'tal k'u che ri Jesús chi känimarisax na u q'ij chuwäch ri qa mam Moisés je' jas jun yakal ja ya'talik chi käyi' na u q'ij chuwäch ri ja ri xuyako. Ronojel ja rajwaxik käb'an na rumal jun winaq. Are k'u ri b'anowinaq ronojel ri k'olik are ri Dios. Qas tzij k'ut, ri qa mam Moisés qas jikom ranima' xpatänin che ri Dios pa ronojel chkixol ri alk'ualaxelab' rech ri Dios. Ri patäninik ri xub'ano are u q'alajisaxik ri kub'an na ri Dios. Are k'u ri Cristo qas jikom ranima' je' jas jun alk'ualaxel ri qas k'o u taqanik pa ki wi' ri rachalaxik ri Dios. Uj k'u ri' ri achalaxik ri' rech ri Dios, we käqataqej ri kojonik che ri Cristo, man kub'an tä k'u kieb' qa k'ux k'ä käk'is na ronojel. Je ri' we qas kujkikot amaq'el ruk' ri ku'l wi qa k'ux.
Waral käqil wi chi käkiriq na uxlanem ru winaqil ri Dios
Rumal k'u ri' je' jas ri kub'ij ri Loq'alaj Espíritu chupam ru Loq' Pixab' ri Dios ri Tz'ib'talik:
Kämik, we kita ri kub'ij ri Dios,
mib'an b'a' che ri iwanima'
chi xa kab'ajarik
jas ri xka'n ri winaq
ri xkiwalijisaj kib' chrij ri Dios,
xkiyak k'u royowal ri Are'
pa ri juyub' ri kätz'inowik.
Chila', pa ri juyub' ri kätz'inowik
ri i nan tat ojer xa xkiyak woyowal,
pune kawinaq junab'
xkil ronojel taq ri xinb'ano,
xuquje' taq ri kajmab'al,
—kächa ri Dios.
10 Rumal ri' xyaktaj woyowal chkij
ri winaq ri',
xinb'ij k'ut: “We winaq ri'
xaq kub'an kieb' ki k'ux,
man käkaj tä k'ut keniman
chke taq ri nu taqanik,”
—xincha pa wanima'.
11 Rumal ri' xyaktaj woyowal chkij,
xinb'an k'u juramento, xinb'ij:
“We winaq ri' man käkiriq tä na
ke ri uxlanem wuk' in,”
—xincha ri'.
12 Chichajij b'a' iwib', qachalal, k'o jun chiwe mäk'iy etzelal pa ranima', ri xa kutas kan rib' chrij ri k'aslik Dios, ri mat käkojon chi che ri Are'. 13 Xane chiwalijisaj ri iwanima' chb'il taq iwib' ronojel q'ij, kämik ri' ri k'ä k'o na ri q'ij. Je ri' rech k'o jun chiwe mäsub'taj rumal ri mak, kuwalijisaj ta k'u rib' chrij ri Dios. 14 We käqataqej ri qa kojonik chrij ri ku'l wi qa k'ux petinaq loq, k'ä käk'is na ronojel, käqariq na qe ronojel u wäch tewchib'al junam ruk' ri Cristo.
15 Je ri' kub'ij ru Loq' Pixab' ri Dios:
Kämik ri' we kita ri kub'ij ri Dios,
mib'an b'a' chi ri iwanima'
xa kab'ajarik
je' jas ri xka'n ri winaq
ri xkiwalijisaj kib' chrij ri Dios,
—kächa ri'. 16 ¿Jachin k'u taq ri' ri winaq ri xkita ru ch'ab'al ri Dios, te k'u ri' xa xkiwalijisaj kib' chrij? E are' konojel ri winaq ri xeb'el loq pa Egipto ri xk'am ki b'e rumal ri qa mam Moisés. 17 ¿Jachin taq chkij xyaktaj wi royowal ri Dios kawinaq junab'? Chkij konojel ri xemakunik. Xekäm k'u kan ri e are' pa ri juyub' ri kätz'inowik. 18 ¿Jachin taq chkij xub'an wi juramento ri Dios chi man käkiriq tä na ke ri uxlanem ruk'? Chkij ri winaq ri man xeniman taj. 19 Käqilo chi man xekowin taj xkiriq ke ri uxlanem rumal chi man xekojon taj.