RI NABE CARTA RI XUTZ'IBAJ RI SAN PABLO CHE RI TIMOTEO
1
Ri apóstol Pablo cuchap u tz'ibaxic jun carta che ri kachalal Timoteo
In wa', ri Pablo, in apóstol. In jun chque ru tako'n ri Jesucristo. Je wa' nu banic rumal chi je ri' ru takanic ri Dios ri To'l Ke, xukuje' ri Kajaw Jesucristo ri cu'l wi ka c'ux. Ri at, Timoteo, quintz'ibaj bi we wuj ri' chawe, je' ta ne chi kas at nu c'ojol rumal chi rumal ri nu tzij xatcojonic. Are ta ri Dios ka Tat xukuje' ri Kajaw Jesucristo quel u c'ux chawe, cutok'obisaj a wäch, cubano chi cuxlan rawanima'.
Mac'ulaj jule' tak tijonic chic
Quinna'taj chawe jas ri xinbij aretak xine' pa Macedonia. Xinbij chawe chi catcanaj can pa ri tinimit Éfeso. Xinya we takanic ri' chawe chi cabij chque ri jule' winak, ri tajin cäquiya tijonic ri man tzij taj chque ri cojonelab, chi mäquiya chic we tijonic ri'. Chabij chque chi mäquitzijoj chic ri xak puc, xukuje' ri tzijobelil ri cätzijox chquij ri ka nan ka tat ojer. Ronojel wa' cuc'am lok ch'oj. Man c'o tä c'u qui patän wa' we ri', man cujquito' tä chuch'obic ru chomanic ri Dios ri xuwi quetamax rumal ri cojonic che ri Cristo.
Ru patän we takanic ri' ri quinya chawe, are wa' chi ri uj, ri uj cojonelab kas quekaj conojel. Rajwaxic chi cäq'uiy lok wa' pa kanima' ri ch'ajch'oj, ri cäkana' wi chi man c'o tä etzelal ka'nom, ri k'alaj wi chi kas tzij cujcojonic. E c'o c'u jujun ri xquisach ru beyal we takanic ri', xetzak c'ut. Xquijach quib chubixic tzij chbil tak quib ri man c'o tä qui patän. Ri winak ri' cäcaj queboc che ajtijab, quequitijoj ri winak chrij ri Pixab ri xutz'ibaj ri ka mam Moisés. Man cäquich'ob tä c'ut ri tzij ri cäquibij, man cäquich'ob tä c'u ri cäquic'utu. Xak cäquibij chi are ri kas tzij.
Tzij la' chi utz ri Pixab ri xutz'ibaj ri ka mam Moisés. Rajwaxic c'ut chi cäcojic jas ri kas ya'tal wi. Etamtal wa' chi ri Pixab man xyi' tä chque ri winak ri tajin cäca'n ri utzil, xane chque ri man cäquiya tä quib pa takic, chque ri man queniman taj, chque ri man quecojon tä che ri Dios, chque ri ajmaquib, chque ri man nim tä cäquil wi ri Dios, ri man c'o tä äwas chquiwäch, chque ri quequicämisaj qui nan qui tat, chque ronojel qui wäch cämisanelab. 10 Xukuje' ri Pixab xyi' chque ri winak ri xak cäquirik quib jas ri cäca'n ri tz'i', man c'o tä qui pixab. Are c'u xyi' ri Pixab chque ri cäca'n ixok che jun cach achi, xukuje' chque ri ixokib ri cäca'n achi che jun cach ixok, chque ri quequelak'aj tak winak, chque ri banal tak tzij, xukuje' chque ri cäca'n juramento, man kas tzij tä c'ut ri cäquibij, rech cäca'n c'äx che jun winak chic. Are c'u ri Pixab xyi' chque conojel winak ri cäquic'ulelaj u wäch ri utzalaj tijonic ri man c'o tä etzelal chupam. 11 We utzalaj tijonic ri' cäriktaj chupam ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio ri sibalaj nim u k'ij. Ri ka Dios ri ya'tal che chi cänimarisax u k'ij, are ri Are' yo'winak wa' pa nu k'ab rech quintzijoj chque ri winak.
Ri apóstol Pablo cumaltioxij che ri Dios chi xel u c'ux che, xucoj chutzijoxic ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio
12 Quinmaltioxin che ri Kajaw Jesucristo ri u yo'm nu chuk'ab, rumal chi nim xrilo chi jicom ri wanima', xinucoj che patänil re chutzijoxic ru Lok' Pixab. 13 Je wa' xuban chwe pune ri in nabe xinyok'on che ri Jesús, xintze'j u wäch, xinban c'äx chque ri e cojoninak che. Ri Dios c'ut xel u c'ux chwe rumal chi aretak xinban wa' c'ä mäja' quincojon che ri Cristo, man quinch'ob tä c'ut chi man utz taj ri quinbano. 14 Sibalaj nim c'u ri' ri tok'ob ri xincochij che ri Kajaw Jesús. Xuya nu cojonic, xuya pa wanima' chi quinwaj ri Dios, xukuje' chi quewaj ri winak xa rumal ri Cristo Jesús.
15 Ri quinbij chanim are kas tzij. Rajwaxic c'ut chi conojel winak cäquicoj wa': chi ri Cristo Jesús xpe cho we uwächulew che qui to'ic ri ajmaquib. Ri in c'ut, sibalaj in ajmac na chquiwäch conojel. 16 Pune je' nu banic wa', xel u c'ux ri Dios chwe, xutok'obisaj nu wäch rech ri Jesucristo cuc'ut na jas modo cuchajij nimalaj paciencia wuc' in, in ri nabe ajmac chquiwäch conojel. Je ri' quinc'oji che c'utbal chquiwäch ri mäja' quecojonic, cäquetamaj na chi ri Cristo cutok'obisaj qui wäch ri winak. Cäcu'bi c'u na qui c'ux chi cäquirik na ri c'aslemal ri man c'o tä u q'uisic we quecojonic. 17 Rumal ri' kaya ba' u k'ij ri Jun ri cätakan pa ka wi', ri man cäq'uextaj taj, ri man cäcäm taj, ri man quilitaj tä u wäch, ri xuwi wa' Dios c'olic. C'o c'u u no'j che ronojel. Kanimarisaj ba' u k'ij amak'el pa tak ri k'ij ri junab ri quepetic. Amén.
18 Ri at, Timoteo, je' ta ne chi at nu c'ojol. Quinya wa' we takanic ri' chawe. Chatija a k'ij pa ri chac chutzijoxic ru Lok' Pixab ri Dios, xukuje' chupatänixic pa ronojel. Je' chabana' jas ri xquik'alajisaj lok ri kachalal chawij rumal ri Lok'alaj Espíritu. 19 Chatakej ri cojonic, rajwaxic chi cana' pa rawanima' chi man c'o tä etzelal a banom. E c'o c'u jujun ri man xeniman taj aretak xch'aw ri Dios pa ri canima', rumal ri' xetzakic, man quecojon tä chic. 20 Kesajmpe' ka no'j chrij ri xuc'ulmaj ri Himeneo xukuje' ri Alejandro, ri xeinjach pu k'ab ri Satanás rech cäquetamaj chi man utz tä ri' ri cäquibij ri äwas u bixic chrij ri Dios.