RI CARTA RI XUTZ'IBAJ RI SAN PABLO CHQUE RI COJONELAB AJ COLOSAS
1
Ri apóstol Pablo cuchap u tz'ibaxic jun carta chque ri kachalal cojonelab aj Colosas
In wa', ri Pablo, in apóstol. In jun chque ru tako'n ri Jesucristo. Je wa' nu banic rumal chi are u rayibal ri Dios. Ri in, wachi'l ri kachalal Timoteo, quintz'ibaj bi wa' we wuj ri' chque ri winak ri jicom canima', ri e rech ri Dios, ri kachalal rumal ri Cristo ri e c'o pa ri tinimit Colosas. Are ta ba' ri Dios ka Tat cutok'obisaj i wäch, cubano chi cuxlan ri iwanima'.
Ri apóstol Pablo cuban orar pa qui wi' ri cojonelab
Amak'el aretak cäka'n orar pi wi', cäkaya maltioxinic che ri Dios ru Tat ri Kajaw Jesucristo. Je ri' cäka'no rumal chi ka tom u tzijol chi kas ix cojoninak che ri Cristo Jesús, xukuje' chi kas queiwaj conojel ri e rech ri Dios. Je' quiban wa' rumal chi cu'l i c'ux chi c'o ri c'olotal chiwe chila' chicaj. Are xcu'bi i c'ux chrij wa' aretak xita ri kas tzij. Are wa' ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio ri xtzijox chiwe. We Utzalaj Tzij ri' re ri Evangelio tajin cubano jas ri cuban jun che' cäq'uiyic, ri cuya u wäch pa ronojel ruwächulew je' jas ri xbantaj na iwuc' ix, tzpa ri k'ij ri xita u tzijol wa', xiwetamaj c'ut chi kas tzij ri Dios cutok'obisaj qui wäch conojel. Are c'u wa' ri xuc'ut ri lok'alaj kachalal Epafras chiwäch. Ri are', are jun kach ajchac ri c'o kuc', jun patänil re ri Cristo ri kas jicom ranima'. Ri are' u yo'm u tzijol chke chi kas quiwaj iwib rumal ri Lok'alaj Espíritu.
Rumal ri' ri uj, tzpa ri k'ij ri xkata u tzijol ri tajin quibano, man cujtäni tä chubanic orar pi wi'. Cäkata' che ri Dios chi cuk'alajisaj ru rayibal chiwäch, chi cuya ronojel u wäch no'j chiwe, xukuje' ronojel u wäch etamanic ri cuya ri Lok'alaj Espíritu. 10 Je ri' rech je' quiban na pa ri i c'aslemal jas ri takal u banic cumal ri e cojoninak che ri Kajaw Jesús, xukuje' rech amak'el quiban na ri utz cäril wi ri Are' pa ronojel, chi quiban na ronojel u wäch utzil, rech xukuje' cäc'oji na más ri iwetambal chrij ri Dios. 11 Cäkata' che ri Dios chi cuya na iwe ru chuk'ab ri Are', ri sibalaj nim u k'ij. Je ri' rech ruc' paciencia quich'ij na ronojel u wäch c'äx ri cäpe pi wi', quixquicotic, 12 xukuje' quixmaltioxin ta na che ri Dios rumal chi u yo'm chke chi cäkac'am ke ri cuya na chque conojel ri e rech ri Are' ri e c'o pa ri sakil re ru takanic. 13 Ri Dios xujuto' pu k'ab ri Satanás ri cätakan pa ri k'ekum, xujuk'axaj c'u jawije' ri cätakan wi ri lok'alaj u C'ojol. 14 Rumal c'u ru cämical ru C'ojol xujutoro, xusach c'u ronojel ri ka mac.
Ru cämical ri Cristo cubano chi cuya' queutzir ri winak ruc' ri Dios
15 Ru C'ojol ri Dios ri xpe waral cho we uwächulew, are je' u banic wa' jas ri Dios ri man quilitaj taj. Ri Are', c'ä mäjok cäban ronojel ri c'olic, nabe c'o ri Are'. 16 Rumal c'u ri Are' ri Dios xuban ronojel ri c'o chicaj xukuje' ronojel ri c'o cho ruwächulew. Xban c'u ronojel ri quilitajic, xukuje' ri man quilitaj taj. Conojel ri c'o takanic pa qui k'ab, pune ta ne e ángeles, ronojel u wäch takanic ri nim u banic, conojel ri k'atal tak tzij, nimalaj conojel ri xyi' chque chi c'o qui takanic, conojel tak wa' xeban rumal ri Cristo. Xeban c'u wa' che ri Are' rech cänimarisax u k'ij. 17 Ri Cristo, tzc'o wi ri Are' c'ä mäjok cäban ronojel ri c'olic. Rumal c'u ri Are' ronojel ri xbanic c'o qui c'olibal, c'o qui cholajil. 18 Xukuje' ri Cristo are Cajaw conojel ri kachalal cojonelab ri quenuc'uw ru cuerpo waral cho we uwächulew, junam jas ri cuban ri ka jolom c'o puwi' ri ka cuerpo. Are ri Are' cäyo'w ri ka c'aslemal. Are c'u wa' ri nabe chquixol conojel ri cäminakib ri xec'astajic, rech nim na u k'ij ri Are' pa ronojel. 19 Are c'u wa' ru rayibal ri Dios ri xuchomaj ri Are', chi are xak junam ri Cristo ruc' ri Are' pa ronojel. 20 Xukuje' xuchomaj ri Dios chi rumal ri Cristo cärutzirisaj ta na ronojel ri c'olic, ronojel ri c'o cho ruwächulew, xukuje' ronojel ri c'o chicaj. Ri Dios c'ut xrutzirisaj ronojel ri c'olic ruc' ri Are' rumal ru cämical ri Cristo cho ri cruz.
21 Ri ix nabe canok i xutum can ri Dios, i banom c'u i c'ulel che pa ri iwanima' rumal ri man utz taj ri xiban na, xukuje' ri xichomaj. Cämic c'ut ri Dios ix rutzirisam chic ruc' ri Are'. 22 Xixrutzirisaj ruc' ri Are' rumal ri cämical ri xurik ri Cristo cho ri cruz waral cho we uwächulew. Je' xuban wa' ri Cristo rech quixuya chuwäch ri Dios, ch'ajch'oj ri i c'aslemal, man c'o tä chi etzelal quibano, man c'o tä c'u i mac chuwäch ri Are'. 23 Rajwaxic c'ut chi kas tzij quixcojonic. Ri ix je' jas jun ja ri utz banom chuyaquic, ri man cäslabtaj taj, ri co jekelic. Man quiya tä c'u can ri cu'l wi i c'ux. Are c'u wa' ri Tzij ri xito aretak xtzijox ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chiwe. Are c'u wa' we Tzij ri' ri tajin cätzijox cämic cho ronojel ruwächulew. In wa', ri Pablo, in jun chque ri quetoban chutzijoxic wa' we Utzalaj Tzij ri'.
Cäyi' che ri apóstol Pablo chi cäpatänin chque ri kachalal cojonelab
24 Cämic c'ut quinquicotic rumal ri c'äx ri tajin quinriko rumal iwech. Xak je ri' ri in quintoban chubanic tz'akat che ri c'äx ri rajwaxic cäquirik na ri kachalal cojonelab ri quenuc'uw ru cuerpo ri Cristo waral cho we uwächulew. 25 Ri in, in jun chque ri e cojom che patänil tak que ri kachalal cojonelab. Are ri Dios ri xyo'w wa' pa nu k'ab, ru banic wa' we chac ri' che i patänixic ix, rech kas tz'akat quinban chuk'alajisaxic ru Lok' Pixab ri Dios chiwäch. 26 Are c'u wa' ri man etamtal tä can nabe, ri man u yo'm tä retamaxic ri Dios pa tak ri k'ij ri junab ri e oc'owinak, aretak e c'asal ri ojer tak winak. Cämic c'ut k'alajisam chi wa' chquiwäch ri e rech ri Dios, e are' conojel ri quecojon che. 27 Utz c'u xril wi ri Dios chi chquiwäch ri e rech ri Are' cuk'alajisaj wi ri man etamtal tä can nabe, ri sibalaj nim u k'ij, ri xukuje' sibalaj je'lic. Are c'u wa' ru chomam lok chi cuya na chque conojel winak, ri winak aj Israel xukuje' ri winak ri man e aj Israel taj. Ri man etamtal taj are wa' chi ri Cristo cäc'oji na pa ri iwanima'. Tzare c'u wa' ri je'lalaj cu'lbal i c'ux ri sibalaj nim u k'ij.
28 Ri uj cäkatzijoj ri Utzalaj Tzij chrij ri Cristo. Quekapixbaj conojel winak, xukuje' quekatijoj rech kas cäquich'obo, rech kas tz'akat ri qui chomanic ri cojonelab ri xa e jun chic ruc' ri Cristo. 29 Rumal c'u ri' quinchacunic, quintij nu k'ij, quincoj ronojel ri nu chuk'ab ri yo'm chwe rumal ri Cristo.