RI CARTA RI XUTZ'IBAJ RI SAN PABLO CHE RI TITO
1
Ri apóstol Pablo cuchap u tz'ibaxic jun carta che ri kachalal Tito
In wa', ri Pablo, in patänil re ri Dios. Xukuje' in apóstol, jun chque ru tako'n ri Jesucristo. Ri Are' xintakowic rech quintoban chque ri winak ri e cha'tal rumal ri Dios rech quecojonic. Je ri' xukuje' rech cäquetamaj na ri kas u banic ri cojonic che ri Cristo, xukuje' rech quecowin che retamaxic jas ri kas u k'ijilaxic ri ka Dios. We cäquetamaj ri kas cojonic, cäcu'bi na qui c'ux chi ya c'o chic qui c'aslemal ri man c'o tä u q'uisic. Ri Dios ri man cuban tä tzij xuchi'j lok we c'aslemal ri' c'ä mäja' cuchap u banic ri cajulew ojer. Cämic c'ut, are wa' ri kas k'ij ri xuchomaj ri Dios chi cuc'ut na ru Lok' Pixab chkawäch. Are c'u ri Dios ri To'l Ke, are yo'winak wa' pa nu k'ab. In u takom c'u chutzijoxic we tzij ri'. Quintz'ibaj bi we wuj ri' chawe, Tito, je' ta ne chi kas at nu c'ojol rumal chi ri uj junam uj cojoninak che ri Kajaw Jesucristo. Are ta ri Dios ka Tat xukuje' ri Kajaw Jesucristo ri To'l Ke, cutok'obisaj a wäch, cubano chi cuxlan rawanima'.
Ri cuban ri Tito pa ri Creta
Ri in xatinya can pa Creta rech caq'uis u banic ri c'ä craj na, caban u banic ronojel, xukuje' rech queacoj na c'amal tak qui be ri cojonelab pa conojel tak ri tinimit, junam jas ri takanic ri nu yo'm chawe. We jun craj coc che c'amal qui be ri cojonelab, tzrajwaxic ri' chi man cäriktaj tä etzelal chrij, xukuje' chi xa jun ri rixokil c'olic. Rajwaxic chi conojel ri ralc'ual e cojonelab, queniman chque ri quetakan pa qui wi', xukuje' man c'o tä tzij cäbix chquij chi kas tzij c'o ri man utz taj ri cäca'no. Apachin jun ri coc che obispo,* “Obispo”: Chawila' ri 1 Timoteo 3:1. tzrajwaxic wi chi jicom ru c'aslemal, man c'o tä etzelal cubano, rumal chi yo'm pu k'ab ri rilic, xukuje' ru banic ri cätakan wi ri Dios. Munimarisaj rib, muban c'a'nal, mäk'abaric, man cutzucuj tä u banic ch'oj, man curayij tä c'u u ch'aquic puak ri q'uixbal u c'amic. Xane rajwaxic chi cäch'awic, utz cuban che qui c'ulaxic ri winak ri queopan ruc', amak'el curayij u banic utzil. Xukuje' rajwaxic chi utz u chomanic, jicom ri ranima', xukuje' utz u c'aslemal cho ri Dios. Rajwaxic chi cuchajij paciencia, man cuban taj xa jas ri craj ri are'. Rajwaxic chi kas jicom ranima' ri are' chrij ru Lok' Pixab ri Dios junam jas ri c'utum chuwäch, rech ri are' cäcowinic cuwalijisaj ri canima' ri kachalal, queupixbaj ruc' ri utzalaj tijonic ri man c'o tä etzelal chupam, xukuje' rajwaxic cäna'w chuc'utic chi are ri kas tzij ri tajin cuc'ut chquiwäch ri winak ri xa quec'ulelanic.
10 Je wa' quinbij rumal chi e q'uia ri man queniman taj, más c'u na chquixol ri cojonelab aj Israel, ri quetok'in che qui banic jastak ri man c'o tä qui patän. Q'uia ri cäquibij, quesubtaj c'u ri winak cumal. 11 We winak ri' rajwaxic cätz'apix u pa qui chi' rumal chi tajin quequituquij ri ka nan ka tat cachi'l ri calc'ual ruc' tijonic ri man takal taj. Xa cäca'n wa' rech cäquich'ac puak ri q'uixbal u c'amic.
12 C'o jun chque ri winak aj Creta, jun achi ri cäbix che chi are k'alajisanel, ri xubij chquij ru winakil aj Creta: “Ri e are' xak cäca'n tzij, e itzel tak winak, e jik'ab, xukuje' e sak'orib,” —xcha ri'. 13 Ri xubij ri achi ri' are ri kas tzij. Rumal wa' rajwaxic chi co queapixbaj, cheayaja' rech kas tzij quecojonic, jicom ri canima', 14 rech man cäquicoj tä ri qui pucanic ri winak aj Israel ri xak pa qui jolom quepe wi, xukuje' rech man queniman tä che ri qui takanic ri winak ri qui yo'm can ri kas tzij re ru Lok' Pixab ri Dios.
15 Kas utz ronojel chque ri winak ri cäquichomaj xak xuwi ri utzil. Are c'u ri winak ri man utz tä ri cäquichomaj, ri man e cojonelab taj, man c'o tä jubik' ri kas utz chque ri e are'. Rumal chi man utz tä ri cäquichomaj, man utz tä c'u ri cäquina' pa canima'. 16 We winak ri' cäquibij chi c'o nimalaj quetambal chrij ri Dios. Are c'u rumal ri qui c'aslemal, xukuje' ronojel ri cäca'no, k'alaj chi man cäquibij tä ri kas tzij. Etzeltajinak ri qui c'aslemal chuwäch ri Dios. Man e nimanelab taj, man quecowin tä c'ut cäca'n ri utzil.

*1:7 “Obispo”: Chawila' ri 1 Timoteo 3:1.